Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Warsztaty w ramach ponadregionalnej kampanii edukacyjnej pt. Lekcja na 12 gwiazdek

Warsztaty w ramach ponadregionalnej kampanii edukacyjnej pt. Lekcja na 12 gwiazdek

Ponadregionalna kampania edukacyjna pt. Lekcja na 12 gwiazdek organizowana jest w celu zwiększenia wiedzy młodych Polaków o Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność, zarówno uczestników zajęć, jak i ich bliskich, tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa. W ramach III edycji kampanii, w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano 25 warsztatów. Jeden z warsztatów zostanie przeprowadzony w trakcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży, 30 kwietnia br., w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale koło Rzeszowa. 90-cio minutowy warsztat obejmie dwie części: ogólną - Unia Europejska i Ja oraz szczegółową - Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE. Warsztat realizowany będzie przez dwuosobowy zespół prowadzących, tj. eksperta ds. integracji europejskiej oraz animatora młodzieżowego. Kampania jest realizowana przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Komisji Europejskiej, Przedstawicielstwa w Polsce. Warsztaty skierowane są do młodzieży szkół średnich z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców w województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Bliższe szczegóły o przebiegu kampanii w tym warsztacie zaplanowanym na 30 kwietnia br. znajdują się na portalu: http://lekcjana12gwiazdek.eu/.