Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie
5 organisations found
AGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

Tematy


Community development; Education and training; Citizenship and democratic participation


NIKSIC, Montenegro

www.aldnk.me

OID: E10030296

Więcej
Association for Democratic Prosperity - Zid

Tematy


Młodzież (uczestnictwo, praca młodzieży, polityka młodzieżowa); Kwestie dotyczące rynku pracy, w tym poradnictwo zawodowe i bezrobocie wśród młodzieży; Kreatywność i kultura


Podgorica, Montenegro

www.zid.org.me

PIC: 945454248

OID: E10043129

Więcej
Avenir centar

Tematy


Kreatywność i kultura; Środowisko i zmiany klimatu


Herceg novi, Montenegro

PIC: 927633796

OID: E10096663

Więcej
Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko

Tematy


Encourage social inclusion and equal opportunities in sport; Kreatywność i kultura; Młodzież (uczestnictwo, praca młodzieży, polityka młodzieżowa)


Podgorica, Montenegro

www.donbosko.me

PIC: 940294430

OID: E10142661

Więcej
NGO Parents

Tematy


Human rights; Social assistance and welfare; Zdrowie i dobra kondycja


Podgorica, Montenegro

www.roditelji.me

OID: E10100852

Więcej