Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

"Ecomission 21st Century" assosiation

"Ecomission 21st Century" assosiation

1 Georgi Benkovski Str., 5500, Lovech, Bulgaria

www.ecomission21.com - +35968603834

opis organizacji

“Екомисия 21 век” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение №87/27.02.2001г. на Ловешкия окръжен съд в обществена полза. В организацията членуват 20 преподаватели, специалисти и общественици, обединени около идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда, младежко участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на гражданското общество и демокрацията. Организацията работи на територията на Област Ловеч и се ръководи от Управителен съвет. Към сдружението са структурирани:
• Младежки център – Ловеч
• Младежки информационно консултански център
• Център за работа с доброволци
• Общински ученически съвет
• Еко-класна стая на открито
• Арт ателие
В организацията работят четирима щатни сътрудници. Годишно в дейности на сдружение “Екомисия 21 век” са ангажирани около 70 души и над 60 младежи -доброволци.
Сдружението е член на следните организации и мрежи:
• Регионална Евродеск точка
• Член на националната мрежа на Националния алианс за работа с доброволци –Пловдив;
• Член на Националната мрежа на децата;
• Член на мрежата от Младежки информационно консултански центрове на Министерство на образованието и науката;
• Член на Блулинк информационна мрежа
• Член на Коалицията за устойчиво използване на ЕС фордове в България, 2007
Организацията осъществява своята дейност в предоставена за безвъзмездно ползване от Община Ловеч сграда, която бе основно ремонтирана и превърната в Младежки център през 2003 година. Сградата разполага с офис за персонала, голяма и малка зала и арт ателие и санитарни помещения.В двора на сградата е обособена и оборудвана еко-класна стая на открито.

zagadnienia związane z integracją

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

Kategoria integracjiProjekty przyjmująceProjekty wysyłająceProjekty koordynująceOrganizacja przyjmującaSupporting organisation
Cultural differences
Economic obstacles
Geographical obstacles

Volunteering project

Nazwa projektu Project Dates Termin Status
" Environmental education of young people and sustainable development"
A total of 0 week(s) during the period
lipiec 2018 to luty 2019
30/07/2018 - 28/02/2019
31/12/2037 open

This organisation is accredited to run projects under Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps.

Scope Wolontariat

Role Data ważności
Przyjmowanie31/12/2020
Wysyłanie31/12/2020
Koordynowanie31/12/2020
PIC no: 949416310 | Last updated on 24/08/2018

Tematyka organizacji

Środowisko i zmiany klimatu

Zdrowy styl życia oraz aktywne starzenie się

Młodzież (uczestnictwo, praca młodzieży, polityka młodzieżowa)