Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

"Ecomission 21st Century" assosiation

"Ecomission 21st Century" assosiation

1 Georgi Benkovski Str., 5500, Lovech, Bulgaria

www.ecomission21.com - +35968603834

lýsing á stofnuninni/samtökunum

“Екомисия 21 век” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение №87/27.02.2001г. на Ловешкия окръжен съд в обществена полза. В организацията членуват 20 преподаватели, специалисти и общественици, обединени около идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда, младежко участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на гражданското общество и демокрацията. Организацията работи на територията на Област Ловеч и се ръководи от Управителен съвет. Към сдружението са структурирани:
• Младежки център – Ловеч
• Младежки информационно консултански център
• Център за работа с доброволци
• Общински ученически съвет
• Еко-класна стая на открито
• Арт ателие
В организацията работят четирима щатни сътрудници. Годишно в дейности на сдружение “Екомисия 21 век” са ангажирани около 70 души и над 60 младежи -доброволци.
Сдружението е член на следните организации и мрежи:
• Регионална Евродеск точка
• Член на националната мрежа на Националния алианс за работа с доброволци –Пловдив;
• Член на Националната мрежа на децата;
• Член на мрежата от Младежки информационно консултански центрове на Министерство на образованието и науката;
• Член на Блулинк информационна мрежа
• Член на Коалицията за устойчиво използване на ЕС фордове в България, 2007
Организацията осъществява своята дейност в предоставена за безвъзмездно ползване от Община Ловеч сграда, която бе основно ремонтирана и превърната в Младежки център през 2003 година. Сградата разполага с офис за персонала, голяма и малка зала и арт ателие и санитарни помещения.В двора на сградата е обособена и оборудвана еко-класна стая на открито.

viðfangsefni tengd samfélagslegri þátttöku

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

Samfélagsleg þátttaka - flokkurMóttaka verkefnaSending verkefnaSamræming verkefnaGististofnun/-samtökSupporting organisation
Cultural differences
Economic obstacles
Geographical obstacles

Volunteering project

Heiti verkefnisins Project Dates Umsóknarfrestur Staða
" Environmental education of young people and sustainable development"
A total of 0 week(s) during the period
Júl 2018 to Feb 2019
30/07/2018 - 28/02/2019
31/12/2037 open

This organisation is accredited to run projects under Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps.

Scope Volunteering

Role Gildir til
Tekur á móti31/12/2020
Sendir31/12/2020
Samhæfir31/12/2020
PIC no: 949416310 | Last updated on

Viðfangsefni stofnunarinnar/samtakanna

Umhverfi og loftslagsbreytingar

Heilsusamlegt líferni, virk öldrun

Æskulýðsmál (þátttaka, ungmennastarf, stefnumörkun)