Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Mladejki centar za razvitie- Vzaimopomosht

(МЦР- Взаимопомощ)

описание на организацията:

Основната цел на вече десет годишната организация е да развива млади хора, като им помага да изградят личностни, физически и всякакви други важни умения. Реализираме стипендиантски програми за млади таланти от Казанлък, които изработват ръчни изделия, като бижута от метал, мъниста, керамика, както и сувенири и картички. Другият ни основен приоритет е в сферата на екологията, в която сме реализирали множество инициативи, и поощряване на младите хора по отношение на доброволчески дейности. Организираме вече 5 години еко фестивал на язовир Копринка. Работим с посолствата на Полша, Словакия и Испания, културните институти на Италия и Полша, общини, училища, музеи, читалища и местни и национални медии.
Организацията ни и екипът имат зад гърба си опита на множество ЕДС проекти за последните пет години и отзивите на доброволците по тях за условията на живот в България и в организацията ни са ласкави. Като изпращаща организация имаме опит и участие в 17 проекта с общо 28 изпратени доброволци. До края на годината очакваме участието си като изпращаща организация в повече от три одобрени вече проекта само от 2014 г.
Проектите ни за посрещнати доброволци от 2009 г. до сега са общо девет като осем са по "Младежта в действие" и един от Еразъм+" . Един от тях е за изпращаща и координираща организация.
Организацията е учредител и пълноправен член на Национален Младежки Форум - България, през 2013 г. и в момента има представител в УС на организацията, а в останалите години на съществуване на НМФ имаме трима представители, членове на Контролната комисия.

The main goal of our 10-years old organization is to develop young people by helping them to evolve their personal, physical, and other skills. We grant scholarships to local young talents from Kazanlak, young people who deal with handicrafts- they create jewels from metal, decorative beads, pottery, as well as souvenirs and greeting cards. The other two main goals are protection of the environment, a sphere where we have carried out plenty of projects, and promotion of youth volunteering. We have organized the Eco fest Koprinka five years in a row. We cooperate with the embassies of Poland, Slovakia and Spain, with the cultural centers of Italy and Poland, with municipalities, schools, museums, cultural houses, and local and national media. Our organization and our team have realized a lot of EVS projects in the last five years, and the volunteers’ feedback related to them is very positive. We have sent 28 volunteers by now, working on 17 projects. We will send volunteers to three more approved projects by the end of 2015. We have hosted 33 volunteers by now and are waiting for a new team of 12 volunteers for our next project in April and May. We were involved in one of our 9 projects as a sending and coordinating organization.
Our organization was also amongst the founders of the National Youth Forum- Bulgaria in 2011, and is currently its full member. At the moment we have a representative in the Executive board of the Forum, and in the past we had three representatives in the Control Commission.

Участници с по-малко възможности

  • This organisation has additional mentoring or other support suitable for young people with social obstacles, educational difficulties, cultural differences or similar.

теми, свързани с приобщаването

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

Категория на приобщаванетоПроекти, които приемат доброволциПроекти, които изпращат доброволциПроекти за координация
Economic obstacles
Cultural differences
Geographical obstacles

Volunteering project

Наименование на проекта Project Dates Краен срок Статус
EVS v Bulharsku
A total of 0 week(s) during the period
юни 2017 to май 2018
30/06/2017 - 29/05/2018
31/05/2017 closed
Once upon a time...until today
A total of 0 week(s) during the period
ян. 2018 to ноем. 2018
15/01/2018 - 15/11/2018
01/03/2018 open
The (Y) Volunteers Media Project (07.03.2018 - 07.02.2019)
A total of 0 week(s) during the period
март 2018 to февр. 2019
15/03/2018 - 15/02/2019
04/03/2018 open
"Deep Roots" short-term eco project (15.05 - 12.07.2018)
A total of 0 week(s) during the period
май 2018 to юли 2018
15/05/2018 - 12/07/2018
15/03/2018 open