Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Mladejki centar za razvitie- Vzaimopomosht

Mladejki centar za razvitie- Vzaimopomosht

МЦР- Взаимопомощ

Iskra 22, 6100, Kazanlak, Bulgaria

www.ydcma.org - +359899307090

описание на организацията:

МЦР-Взаимопомощ е младежка организация с клубове в няколко града на България и
седалище в гр. Казанлък. Организацията е създадена през 2004 г. Притежаваме акредитация
като координираща, посрещаща и изпращаща организация от 2009 година, когато имаме и
първият спечелен ЕДС проект по програма "Младежта в действие". След това организацията
ни има подновени акредитации през цялото време на "Младежта в действие" и до настоящия
момент по "Еразъм+" за целия период. Освен опит в ЕДС имаме осъществени следните проекти
по програма "Младежта в действие"- "Клуб на доброволеца" за дейност младежка инициатива и
по програма "Еразъм+"-"Mobile&Friendly" за младежки обмен, който спечели през 2016 г.
сертификат за качество от ЦРЧР на валоризационната конференция и беше с най-много точки
за младежки обмени в крайния срок за оценка, в който беше пуснат. За наши ЕДС проекти
имаме две награди от Министeрство на околната среда и водите, както и две от Община
Казанлък за "Най-добра младежка иницитива". 2018 г. спечелихме два приза за "Доброволец
на годината" на ММС и Фондация "Астика". Организацията разполага и с 4-ма младежки
работника, които са обучавани по тренинги на Салто ресурсния център. Притежаваме
младежки работник, психолог който към настоящия момент е назначен на работа към
организацията. Имаме спечелен проект "Еко Бъдеще" през 2011 г. по дарителската програма
на "Загорка" АД-"Създаваме по-добро бъдеще", който се осъществи в 6 населени места на
Област Стара Загора. Председателят на организацията е старши експерт в Регионална
инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, отговарящ за управление на
отпадъците и опазване на почвите на три области-Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Организацията ни е пълноправен член и учредител на Национален младежки форум от самото
му създаване, а сегашният Председател на организацията ни беше член на Управителния
съвет на НМФ през 2013 г. и Вдъхновител на България по инициатива на Job Tiger през 2012 г.
В момента Мария Славова е Председател и на Асоциацията на работещите с младежи и
доброволци организации в България. "МЦР-Взаимопомощ" има 2 ЕДС проекта, които
реализира в момента, както следва "ДоброволциТЕ" (24 месечен, който приключва през края
на февруари 2019 г.) по ЕДС на "Еразъм+", както и "Дълбоки корени" (36 месечен проект,
който приключва през август 2020 г.) по Стратегически ЕДС с асоцииран партньор Община
Казанлък. Проект "Bookcrossing zone" към младежка банка на Обществен дарителски фонд-
Стара Загора, осъществен през 2018 г. за поставяне на къщички за книги. СНЦ "Младежки
център за развитие- Взаимопомощ" от няколко години работи с европейски доброволци,
стараейки се по този начин да засили европейското съзнание у местните хора, както и за
опознаване на културите на изпращащите ги страни. Основна тема в работата е толерантността
и имаме опит в последните три години по нея, дори спечелихме награда на ЕК за
късометражен филм като победихме филми от държавите Италия, Естония и Португалия. Той
бе част от по-голяма международна инициатива, която имаше за цел да създаде „Общество на
практиката” относно основните права и пречките, които гражданите срещат при тяхното
прилагане. Поддържаме кампания в Домове за стари хора 1 и 3 в Казанлък за толерантност
към възрастните - "Аз съм Ти" в партньорство с НЧ "Възродена Искра-2000" и Юнайтед
Авангард Артист. Отделно работим в партньорство с Исторически музей и Общинска
библиотека "Искра" в гр. Казанлък, Юнайтед Авангард Артист, Читалище "Пробуда" в с.
Копринка, Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора и много други
институции и организации. Осъществените проекти като координираща и посрещаща
организация са: "Deep roots", стратегически ЕДС с номер: 2017-3-BG01-KA135-046891 с общо
доброволци за посрещане 36 души, който както споменахме продължава до август 2020 г.;
"The(Y) volunteers" с номер 2016-3-BG01-KA105-035198 с посрещнати 6 души; "Friendship in box
2" с номер 2015-1-BG01-KA105-013425 с посрещнати 6 души; “Eco festival Koprinka 2015" с
номер 2014-3-BG01-KA105-013238 с посрещнати 12 души; "Friendship in Box" с номер BG13-A2-
393-R2 с посрещнати 4 души; "Ecology Development III" с номер BG13-A2-494-R3 с посрещнати
12 души; "Ecology Development Two" с номер BG12-A2-533-R5, с посрещнати 12 души; "Ecology
Development” с номер BG10-A2-306-R3 с посрещнат 1 доброволец; “A new beging” с номер
BG11-A2-380-R3 и посрещнати 3 души; “Art to give" с номер BG10-A2-428-R3 и посрещнати 2
доброволци и "Art vision" с номер BG10-A2-101-R1 с 1 посрещнат доброволец. Организацията е
осъществила и проект като координираща и изпращата организация с наименование „Horta
through the lens” и номер BG13-A2-187-R1, по който бяха изпратени 2-ма българи в Португалия.
Организацията работи и по фондонабирателни кампания в помощ на младежи и възрастни
хора, нуждаещи се от средства, като до този момент сме осъществили няколко такива кампании
в гр. Казанлък, Стара Загора и София. Организацията работи с младежи от 13 до 35 годишна
възраст.

теми, свързани с приобщаването

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

  • Economic obstacles
  • Cultural differences
  • Geographical obstacles

Volunteering project

Наименование на проекта Project Dates Краен срок Статус
EVS v Bulharsku
A total of 0 week(s) during the period
юни 2017 to май 2018
30/06/2017 - 29/05/2018
31/05/2017 closed
"Deep Roots" short-term eco project (15.05 - 12.07.2019)
A total of 0 week(s) during the period
май 2019 to юли 2019
16/05/2019 - 12/07/2019
01/05/2019 open

This organisation holds a European Solidarity Corps Quality Label. The Quality Label certifies that the organisation is able to run projects in compliance with the principles and objectives of the European Solidarity Corps.

Scope Job, Volunteering, Traineeship

Role Срок на действие
Supporting31/12/2020
Host31/12/2020
PIC no: 949176914 | Last updated on 30/01/2019

Теми на организацията

Climate action, environment and nature protection

Skills development

Culture