European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Szkola Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Strazy Pozarnej

Szkola Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Strazy Pozarnej

Szkola Podstawowa nr 24

Aleksandry 17, 30-837, Krakow, Poland

http://www.sp24.edu.pl - +48126581544

description of organisation

Cracow's Firebrigade Primary School No 24 is located in a district of Nowy Bieżanów, Kraków. It has been operating since 1979 and currently is has became a educational facility for over 600 students aged from 5 to 13. School is completely equipped with computer classes, internet access, two daycare centres, cantine, gym, library, playground and a garden. School aims to ensure safety of our students and provides support of doctors, stomatologists and nurses. Our school is open from 7 am to 5 pm. The youngest students are having their classes in a school's branch 100 metres from the main facility. Kindergarten education has been launched from October 2015 as a part of School's activity.Our School is a place where children feel welcomed and safe. We strive to create a sustainable conditions for intellectual and emotional development of our students. Methods used in Primary School ensure effective and interesting learning processes. Our graduates are ready to become active members of local community, embrace oneself as a a Polish and most importantly European citizen. Thanks to our teaching approach, our students are curious about the world, prepared to further education and eager to develop their talents. We put emphasis that our students learn to think indepenently and critically, develop their creativity and ability to bring their plans and dreams to reality.Nasza placówka to miejsce przyjazne dziecku, bezpieczne, które pragnie stworzyć optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, zagwarantować atrakcyjne i skuteczne nauczanie. Dążymy do tego, aby jej absolwent dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się obywatelem Polski, ale także Europy. Wymagania i oczekiwania rodziców, uczniów wobec nas z każdym rokiem stają się większe. Chcemy im sprostać i tworzyć placówkę nowoczesną, atrakcyjną, dynamicznie rozwijającą się odpowiadającą standardom dobrych szkół europejskich. Poszukujemy nowych rozwiązań, które nam to umożliwią. Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych, rozmaitych akcjach i konkursach.Działaniem, które wyróżnia nas spośród innych nie tylko krakowskich, ale również krajowych szkół podstawowych, jest udział w programie " Wolontariat Europejski”. Nasza szkoła pełni rolę Organizacji Goszczącej. W roku szkolnym 2015/2016 realizuje już trzeci swój projekt. Szkoła podstawowa to miejsce, w którym najmłodsi członkowie społeczeństwa kształtują swoje przyszłe postawy obywatelskie, dlatego celem projektu jest pobudzenie międzykulturowej wrażliwości dzieci oraz kreowanie podejścia do świata opartego na tolerancji i szacunku do każdego człowieka. Możliwość obcowania z wolontariuszami z różnych zakątków kulturowych i etnicznych to doskonały sposób na kształtowanie i promowanie takich uniwersalnych wartości.Wolontariusze w SP24 wspierają uczniów oraz nauczycieli w ich działaniach, pomagają w realizowanych akcjach i projektach prowadzonych w szkole, a także uczestniczą w działaniach odbywających się poza szkołą. Mają szansę organizowania zajęć w świetlicy szkolnej w oparciu o swoje zainteresowania i zdolności. Wolontariusze mają też szansę współprowadzenia zajęć sportowych i kółek zainteresowań. Ponadto, współorganizują wydarzenia okolicznościowe (np. Dni Ziemi), dzięki którym program edukacyjny SP24 jest jeszcze bardzo różnorodny.Szkoła szerzy ideę wolontariatu, życzliwości i bezinteresownej pomocy innym. Oprócz akcji charytatywnych wspiera pierwszy polski Dom Ronalda Mc Donalda, położony w sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Szkoła Podstawowa Nr 24 uczestniczy w licznych projektach, w tym także tych finansowanych w ramach programu Erasmus+. Najważniejsze projekty, w których szkoła uczestniczy:„Europa bez granic”,“Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „Akademia Przyszłości”, „Szczypiornista szkoła”, „W–f z klasą”, „Praktyczne wychowanie fizyczne”,„Postaw na Rozwój! Zrównoważony“. Szczególny nacisk kładziemy na edukację ekologiczną uczniów, aktywnie dbamy o środowisko, co zostało docenione nadaniem jej prestiżowego międzynarodowego certyfikatu Szkół dla Ekorozwoju „Zielona Flaga”. W szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne, które w sposób szczególny wpływają na wzbogacenie oferty edukacyjnej i podniesienie atrakcyjności szkoły. Innowacje pedagogiczne dotyczą wychowania przez sztukę, języka angielskiego, sportu. W roku szkolnym 2015/2016 wprowadzono dodatkowo szachy i robotykę. Zajęcia z innowacji realizowane są w klasach I – III. Utworzenie najlepszej placówki w dzielnicy to cel dyrekcji i jej grona pedagogicznego. Nasza placówka rozwija się dynamicznie, w ciągu ostatnich dwóch lat, liczba naszych uczniów zwiększyła się o 6 kolejnych udziałów, w sumie 150. Otworzyliśmy również oddział przedszkolny, do którego przyjmiemy 75 dzieci. W związku z tym chcielibyśmy rozszerzyć naszą akredytację i gościć pięciu wolontariuszy, z których dwóch będzie współpracować z naszym przedszkolem.

inclusion topics

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

Inclusion categoryReceiving projectsSending projectsCoordinating projectsHosting organisationSupporting organisation
Refugees
Geographical obstacles
Economic obstacles

Volunteering project

Project name Project Dates Deadline Status
Primary school and Kindergarten in Poland for a German volunteer
A total of 0 week(s) during the period
Sep 2018 to Jun 2019
01/09/2018 - 30/06/2019
31/12/2037 closed

This organisation is accredited to run projects under Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps.

Scope Volunteering

Role Expiry date
Receiving09/05/2019
PIC no: 946650743 | Last updated on 24/08/2018

Organisation topics

Creativity and culture