Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

SENT - Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje

SENT - Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje

SENT

Belokranjska ulica 2, 1000, Ljubljana, Slovenia

www.sent.si - +38612307830

beskrivelse af organisationen

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna, neprofitna, prostovoljna in humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju in tistim, ki se znajdejo v trenutni duševni stiski, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja ter vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Združenje Šent je bilo ustanovljeno leta 1993 in deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja skladno s cilji delovanja društva. Programi in dejavnosti združenja so namenjeni:- psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju in težje zaposljivih oseb,- izboljšanju njihovega socialnega položaja,- ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj kakovostno življenje,- krepitvi njihove moči pri skrbi zase.ProgramiGlavna naloga združenja je razvijanje programov psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju, ki potekajo v ŠENT-ovih Centrih za duševno zdravje v skupnosti (CDZS), ki so prisotni v skoraj vseh slovenskih regijah (30 enot po celi Sloveniji). Poglavitni cilji programov so kakovostno in samostojno življenje oseb s težavami v duševnem zdravju, delovanje v smeri preprečevanja predsodkov in stigme do duševne bolezni ter poudarjanje pozitivnega duševnega zdravja in skrb za preventivo. Programe izvajajo strokovni delavci, laični sodelavci in prostovoljci. Programi psihosocialne rehabilitacije se izvajajo v dnevnih centrih, stanovanjskih skupinah in programih zaposlovanja. Ostali programi, ki jih izvajamo na ŠENT-u so: zagovorništvo in varovanje človekovih pravic; destigmatizacija, informiranje in odnosi z javnostmi, izobraževalni programi ter založniška dejavnost; mreženje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini; projektno in raziskovalno delo. Poleg navedenega na treh lokacijah izvajamo tudi program za zmanjševanje škode pri uporabnike prepovedanih drog. ŠENT je tudi ustanovitelj 8 pravnih oseb, ki delujejo na področju socialne ekonomije. To so invalidsko podjetje Dobrovita d. o. o., Družbe za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Socialno podjetje SOTRA plus trgovina z živili d. o. o., so. p. , Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana – PREMIKI, Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov ŠENTPRIMA. Ustanovil je tudi 4 zaposlitvene centre: Zaposlitveni center Zavod Dlan, Zavod Šentplavž, Karso, Zaposlitveni center d. o. o. ter Zaposlitveni center Dobrošin d. o. o. Sodelovanje v EVS projektih začenjamo preko partnerstva z Mladinskim centrom Trbovlje (MCT), ki bo v okviru EVS projektov sodeloval z lokalno izpostavo - dnevnim centrom ŠENT v Trbovljah. V MCT Trbovlje so zelo dobro usposobljeni za podporo projektu EVS, saj te projekte izvajajo od leta 2006: prostovoljcu zagotavljajo mentorja in koordinatorja znotraj organizacije. Tako prostovoljcem zagotovijo pomoč na celotnem osebnem in profesionalnem področju. Šent se prijavlja za pridobitev akreditacije kot gostiteljska organizacija. Prostovoljce bomo pridobivali v sodelovanju z lokalnimi koordinacijskimi organizacijami.Prostovoljec bo večino delovnega časa preživel pri nas v ŠENT-ovem dnevnem centru na različnih lokacijah. Večino časa bo preživel v DC, po programu bo obiskal tudi druge programe kot na primer socialna vključenost, zaposlovanje, uprava združenja, druge DC po Sloveniji. Pri izvedbi projekta pa nam bodo v pomoč koordinacijske organizacije, kjer bo po dogovoru prostovoljec preživel tudi nekaj čas (1-2 dni na teden).Sodelovanje s koordinacijsko organizacijo MCT bo prvo tovrstno sodelovanje. Na Šentu bomo na podlagi tega sodelovanja vzpostavili sistem gostiteljstva, ki ga bomo prenesli na sodelovanje z ostalimi gostiteljskimi organizaciji po Sloveniji.ŠENT – Slovenian Association for Mental Health is a non-profit, voluntary, non-governmental organisation intended for individuals with problems in mental health and their relatives, experts in this field and all interested public. ŠENT was founded in 1993 and works in public interest in the fields of social welfare, health, education, employment etc.Our programmes are:1. Psychosocial rehabilitation (daily centres for persons with mental health problems, residential groups, low threshold programmes for work with drug addicts); 2. Employment programmes and work training (social integration, employment rehabilitation, employment, cooperation with employers); 3. Human rights protection programmes and programmes of advocacy for persons with mental health problems (advisory bodies: Council of users and Forum of relatives); 4. Programmes for de-stigmatisation, preventive care and public awareness (education, dealing with media, presenting different kinds of events at a local, national and international level); 5. Project, development and research work on a local, national and international level.

Deltagere med begrænsede muligheder

  • This organisation has a physical environment suitable for young people with physical, sensory or other disabilities (such as wheelchair access and similar.
  • This organisation has additional mentoring or other support suitable for young people with social obstacles, educational difficulties, cultural differences or similar.

inklusionsemner

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

InklusionskategoriModtager projekterSender projekterKoordinerer projekterVærtsorganisationSupporting organisation
Cultural differences
Social obstacles
Geographical obstacles

This organisation is accredited to run projects under Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps.

Scope Frivilligt arbejde

Role Udløbsdato
Modtagende31/12/2020
PIC no: 943316077 | Last updated on 24/08/2018

Organisationens emner

Inclusion - equity

Adgang for handicappede

Handicap – særlige behov