European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Preili izglitotai Latvijai

(Preiļi izglītotai Latvijai)

description of organisation

NGO Preiļi izglītotai Latvijai (Preiļi for educated Latvia) was founded in 5th May 2015 with aim to increase accessibility of alternative education models, to create and foster children development using children friendly teaching methods that fosters not only knowledge, but also personality development. NGO works towards increasing cooperation among different institutions, creating dialogue about education from all aspects: children, youth and life-long. Creating events where all age members of NGO can be part of and acquire new knowledge and skills, in learning by doing, having opportunity to meet inspiring people and learn from them. NGO is funded by parents who are understanding the important that kids and youth to be successful in future will need different skill sets then what was needed 25 years ago and just 10 years ago. Activities and passion for NGO is to create a high quality living environment with education for all ages that inspired you to do more and do better. Biedrība Preiļi izglītotai Latvijai ir dibināta 2015.gada 05.maijā ar mērķi veicināt izglītības pieejamību, veicināšanu un uzlabošanu, veidojot atlernatīvus izglītības modeļus, bērniem piemērotas izglītības modeļa veidošana un popularizēšana, sadarbības veicināšana un organizēšana starp mācību iestādēm, biedrībām Latvijas un starptautiskā mērogā. Dialoga un viedokļa veidošana par izglītības procesiem bērniem, jauniešiem un mūžiglītībai, pasākumu, aktivitāšu veidošana dažāda vecumposma grupām. kultūras un izglītības pasākumu veidošana un pieejamības nodrošināšana vietējai un reģionālai sabiedrībai, dažādu akciju veidošana, iniciēšana un atbalstīšana, vides jautājumu aktualizēšana, veselīga dzīvesveida tēmas aktualizēšana. Biedrības aktivtātes ir pieejamas biedrības biedriem un citiem interesentiem.