Powiatowy Zespol Nr 4 Szkol Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oswiecimiu

Powiatowy Zespol Nr 4 Szkol Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oswiecimiu

Powiatowy Zespol Nr 4 SEG

Obozowa 39, 32-600, Oswiecim, Poland

www.pz4seg.pl - +48338432515

description of organisation

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie PZ4SE-G) znajduje się w Oświęcimiu, w województwie małopolskim. Od ponad 50 lat jesteśmy wiodącą placówką edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego w powiecie oświęcimskim. Nasze mury opuściło już ponad 13 000 absolwentów, których można spotkać w urzędach, instytucjach, firmach, zakładach usługowych, sklepach, restauracjach, biurach obsługi turystycznych. Dziś uczniowie kształcą się w poszukiwanych zawodach, których ofertę dostosowujemy do istniejącego rynku pracy.

W skład zespołu wchodzi:
1) Technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik architektury krajobrazu.
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: kucharz, fryzjer (osobna klasa dla każdego zawodu) oraz innych (klasa wielozawodowa z zajęciami praktycznymi w zakładach pracy na podstawie umowy z pracodawcą (system dualny).
3) Szkoła Branżowa I stopnia w zawodach: kucharz, fryzjer (osobna klasa dla każdego zawodu) oraz innych (klasa wielozawodowa z zajęciami praktycznymi w zakładach pracy na podstawie umowy z pracodawcą (system dualny).

Uczniowie szkoły są zaangażowani w naukę i rozwijanie się, o czym świadczą odnoszące przez nich sukcesy na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.
Posiadamy Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodów: sprzedawca, kucharz oraz dla technikum. Absolwenci po zdaniu egzaminu uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują EUROPASS - potwierdzenie kwalifikacji respektowane w Europie i poza nią.
Aktywność szkoły nie sprowadza się tylko do kształcenia uczniów, pomagamy im również wejść na rynek pracy prowadząc Szkolny Ośrodek Kariery, a także organizujemy Dzień Przedsiębiorczości, Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej czy Dzień Aktywnego Absolwenta. Dla naszych uczniów organizujemy również wyjazdy edukacyjne i kursy (np. kurs „Animacja czasu wolnego”). Chętni uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami corocznie wyjeżdżają do Krakowa na Międzynarodowe Targi Książki. Również sami uczniowie wykazują się inicjatywą, organizując spotkania tematyczne dla swoich kolegów i koleżanek – np. spotkanie dot. marnowania jedzenia zorganizowane w czerwcu 2016 przez Mateusza Dumalskiego z klasy III Technikum Gastronomicznego. Szkoła współpracuje z Hufcem Pracy, w ramach której uczniowie biorą udział w zawodach konkursach, angażują się w wolontariat (np. przygotowywanie ozdób świątecznych na Wielki Jarmark Charytatywny, udział w Świątecznej Zbiórce Żywności).
W szkole panuje klimat wzajemnego szacunku, poszanowanie godności i autentyczne partnerstwo, które umożliwiają wszystkim uczniom realizację własnych pasji i zainteresowań.

inclusion topics

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

Inclusion categoryReceiving projectsSending projectsCoordinating projectsHosting organisationSupporting organisation
Geographical obstacles
Educational difficulties
Economic obstacles

This organisation is accredited to run projects under Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps.

Scope Volunteering

Role Expiry date
Receiving31/12/2021
PIC: 947663035 OID: E10188774
Last updated on 07/01/21

Organisation topics

Creativity and culture

Early School Leaving / combating failure in education

Recognition (non-formal and informal learning/credits)