Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

1000-lecia PP 4, 16-200, Dabrowa Bialostocka, Poland

http://pedek.pl/ - +48 857121109

opis organizacji

Miejsko-Gminny Ośodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej is a goverment organization of culture. It was created in 1991. In the Cultural Center we run activities as: music group, invdividual music lessons, art workshops, chess meetings, free time activities for children, volunteering groups, reading club and others. We organize outdoor festivals and concerts, charity actions, days of the city, harvesting, fest ect. Part of the Cultural Center is a library with wide range of books and it includes special selection for children. We have have 5 library branches all over Dabrowa Bialostocka region. We have 15 full time employees in our organization.

Organizacja ta jest akredytowana do realizacji projektów w ramach wolontariatu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zakres Wolontariat

Rola Data ważności
Przyjmowanie31/12/2020
PIC: 911257383 OID: E10021354
Ostatnia aktualizacja 04/06/20

Tematyka organizacji

Kreatywność i kultura

Młodzież (uczestnictwo, praca młodzieży, polityka młodzieżowa)

Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning