UNITED VISION Z.S.

UNITED VISION Z.S.

KONEVOVA 1927/126, 130 00, PRAHA, Czech Republic

+420605545047

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zakres Wolontariat

Rola Data ważności
Organizacja przyjmująca31/12/2027
PIC: 920141322 OID: E10092621
Ostatnia aktualizacja 24/01/22