Fundacja Mobilni Polacy

Fundacja Mobilni Polacy

Fundacja Mobilni Polacy

Kościuszki 11.1, 56-300, Milicz, Poland

http://mobilnipolacy.org.pl - +48794588206

description of organisation

Fundacja Mobilni Polacy to inicjatywa mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej w powiecie milickim, promocję wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego, wspieranie idei wspólnej Europy oraz walkę z ksenofobią, i innymi uprzedzeniami wciąż występującymi w naszej społeczności lokalnej. Nasze działania w ramach projektów EVS i programu Youth in Action, a obecnie Erasmus + prowadzimy nieprzerwanie od 2011 roku .

Dzięki naszej aktywności w powiecie milickim gościło już ponad 60 wol. EVS (krótko i długoterminowych) oraz wiele grup w ramach wymian młodzieżowych, wizyt studyjnych czy treningów.

Ich obecność tutaj realnie wpływa na przełamywanie różnych stereotypów: narodowościowych i kulturowych, religijnych, zawodowych czy płciowych.

Poprzez wspólną pracę wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich oraz lokalnej młodzieży i pracowników fundacji, pokazujemy społeczności lokalnej głębszy sens istnienia Unii Europejskiej.

Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami publicznymi oraz innymi NGO-osami, w celu podniesienia jakości działań, jakie przeprowadzamy na rzecz społeczności lokalnej. Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, jednym z większych tego typu w Polsce. Nasi wolontariusze stali się integralną częścią tej instytucji, w pełni docenianą przez stałych pracowników i osoby niepełnosprawne.

Naszym partnerem jest także Fundacja KOM - Kreatywny Obiekty Multifunkcyjny, która posiada akredytację jako organizacja goszcząca EVS i coraz lepiej sprawdza się w tej roli, będąc miejscem nastawionym na pracę metodami edukacji pozaformalnej, i jednocześnie instytucją kulturotwórczą z powodzeniem konkurującym z miejskimi instytucjami kultury, co daje naturalne pole do zapoznawania się mieszkańców z w jakimś stopniu wciąż egzotycznymi dla nich osobami pochodzenia arabskiego bądź tureckiego.

Jako org. koord. i mająca największe doświadczenie lokalnie w obszarze wolontariatu krótko i długoterminowego, EVSu, jak również organizacji wolontariatu lokalnego we współpracy m.in z PCK i szkołami, prowadzimy również szkolenia i warsztaty dla osób zajmujących się wol. w organizacjach goszczących, zachęcamy również kadrę tych instytucji do braniu udziału w odbywających się szkoleniach dla mentorów i koordynatorów EVS organizowanych przez NA bądź SALTO. Pomagamy także organizować czas wolny wolontariuszy, aby ich aktywności poza regularną pracą w HO była rozwijająca zarówno dla nich jak i dla społeczności lokalnej.

Naszą grupą docelową są : a) młodzi ludzie - kandydaci na wolontariuszy EVS b) społeczność lokalna powiatu milickiego c) inne NGO-sy w Polsce i za granicą d) polskie społeczeństwo - poprzez media społecznościowe promujemy postawy wolontariackie i obywatelskie pokazując przykłady naszych działań i ich rezultatów.

inclusion topics

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

  • Economic obstacles
  • Geographical obstacles
  • Disability

Volunteering project

Project name Project Dates Deadline Status
Peace and Love Hunters For Disadvantaged Children
A total of 0 week(s) during the period
Oct 2017 to Apr 2018
01/10/2017 - 30/04/2018
30/08/2017 closed

This organisation holds a European Solidarity Corps Quality Label. The Quality Label certifies that the organisation is able to run projects in compliance with the principles and objectives of the European Solidarity Corps.

Scope Volunteering

Role Expiry date
Supporting31/12/2027
PIC: 945740980 OID: E10062552
Last updated on 26/04/21