SIVIL TOPLUM DESTEKLEME DERNEGI

SIVIL TOPLUM DESTEKLEME DERNEGI

SIVIL TOPLUM DESTEKLEME DERNEGI

Y. MUMCU CAD. ANKARA SOK. ESADAŞ APT. KAT: 2 NO: 4, 25100, ERZURUM, Turkey

www.sitoded.org - +904422334152

Тази организация притежава знак за качество на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество удостоверява, че организацията е в състояние да управлява проекти в съответствие с принципите и целите на Европейския корпус за солидарност.

Вид дейност Доброволчество

Функция Срок на действие
Подпомагане31/12/2027
Домакин31/12/2027
PIC: 949263244 OID: E10082096
Последна актуализация на 19/03/22