Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

TÜRKİYE’DE GENÇLİK LİDERLİĞİ!

Türkiye’de Gençlik Liderliği; kamu kurumlarında, belediyelerde ve sivil toplum kurumlarında gönüllü ya da maaşlı olarak yapılabilmektedir.

Türkiye’de Gençlik Liderliği; kamu kurumlarında, belediyelerde ve sivil toplum kurumlarında gönüllü ya da maaşlı olarak yapılabilmektedir. Kamu kuruluşlarında; Gençlik Liderleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetiştirilmekte ve 81 ildeki Gençlik Merkezlerinde gönüllü ya da profesyonel olarak görevlendirilmektedir. Bakanlık, Gençlik Liderleri için herhangi bir üniversiteden lisans düzeyinde mezun olma ve KPSS sınavına girme şartı aranmaktadır. KPSS puanlarına göre belirlenen kotaya giren istekliler, gerçekleştirilecek olan mülakatlar sonucunda Liderlik Eğitimine tabi tutulurlar.  Liderlik eğitimlerinden başarı ile tamamlayanlar ise Gençli Merkezlerinde 3 ay süre ile denenirler ve performans açısından başarılı bulunanlar maaşlı olarak görevlendirilirler.

Türkiye’de Gençlik alanında faaliyet gösteren bir diğer kurum olan Belediyeler de Gençlik Merkezleri aracılığı ile gençlik faaliyetleri yapmakta olup, hizmetlerini yerine getirmede gönüllü ya da maaşlı ve gençlik alanında becerilere sahip kişilerden yararlanmaktadır. 

Türkiye’de Gençlik Liderlerinin görev aldığı bir başka yapı ise sivil toplum örgütleridir. Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, çalışmalarında genellikle gönüllü olarak görev yapan bireylerden yararlanırlar. Sivil Toplum Kurumlarında gönüllü olarak gençlerle çalışmak için özel bir şart aranmamakla birlikte tecrübe, bireysel yetenekler ve kurum ile diyaloglar belirleyici hususlaradır.

Yayınlanma: Per., 20/02/2014 - 11:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!