Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

GÖNÜLLÜLÜK NEDİR?

Gönüllülük desek?

Gönüllülük bir işte kendi rızasıyla çalışmak olarak tanımlanmış olmasına rağmen oplumumuzda sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır.Gönüllü kişilerin en basit tanımı, yaptıkları işler için hiçbir ücret veya kazanç talep etmemeleridir.Gönüllülük, gönüllü olma durumudur. Toplumsal yapının tinsel anlamda güçlendirilmesi için gönüllülük önemli bir kavramdır. Ulusal afetler, toplumsal kalkınma projeleri durumlarda gönüllüler büyük önem taşır.Gönüllülük bireylere bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi nitelikler kazandırır.

Gönüllülükte bireyler bir kazanç beklentisinde bulunmamalarına rağmen, en büyük kazanımları edindikleri yetkinliklerdir.

BIZ NİÇİN GÖNÜLLÜ OLURUZ?

  1. Kendimize sosyal bir çevre edinerek yalnızlık duygusundan veya can sıkıntısından kurtulmak istiyoruzdur.
  2. Yeni arkadaş ve dost çevresi edinmek istiyoruzdur.
  3. Kendisini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek istiyordur. Bir problemin çözümüne ortak olmak istiyoruzdur.
  4. Yeni beceriler kazanmak istiyordur ya da var olan becerilerini ilgili kurumda kullanmak suretiyle korumak istiyoruzdur......

 

BIZ NİÇİN GÖNÜLLÜ OLMAYIZ?

Biz niçin gönüllü olmadığımızı bilmek, bizim niçin gönüllü olmak istediğimizi bilmekten daha önemlidir. Çünkü biz hiçbir neden olmadan, herhangi bir beklenti içine girmeden gönüllü olabilmekteyiz fakat neden gönüllü olmadıklarımızı incelendiğinde, çoğunlukla altında önemli nedenlerin yattığı görülmektedir. Bu nedenlerden en çok karşılaşılanlar sıralanacak olursa:

 

  1. Sorumluluk almak ya da kendimizi bir yere bağımlı hissetmek istememektedir
  2. Kimse bize gönüllü olup olmayacağımızı sormamıştır.
  3. Yapabileceklerimizi bir şeylerin olduğuna inanmayız.
  4. Bizim bir “gönüllü olma” anlayışımız yoktur veya böyle bir alışkanlık/gelenek    çevresinde/ailemizde yoktur.
  5. Biz ek masraf yapacağından çekiniriz ve bu masrafları gözümüzde büyütürüz....

Kişilerin gönüllü olarak kurumda çalışırken yaşadığı bazı durumlar var ki bunlar pratikte genellikle dile getirilmezler. Bazen bunlar kişinin kurumdan uzaklaşmasının hatta bazen tüm gönüllü işlerden kopmasına zemin hazırlarlar

Kâr amaçlı işletmelerde kişileri motive eden unsur genellikle oraya gelme sebepleri olan maddi unsurlardır. İşletmeler çalışanlarının motivasyonu için prim, ikramiye ve çeşitli yöntemlerle gelir artışları sağlarlar. Oysa amacı kâr elde etmek olmayan sivil toplum kuruluşları için performans unsuru olarak herhangi bir ücretin kullanılamayacağı aşikardır. Zaten gönüllü emeği ücretsiz bir emektir. Kişi gönüllü olurken doğal olarak bir ücret beklemez. Bu sebeple, sivil toplum kuruluşları gönüllü çalışanlarının performansını arttırabilmek için işletmelerden daha zor durumdadır ve bu konuda daha fazla düşünmeleri gerekmektedir

Gönüllülerin üstleneceği işler kendi istek ve imkanlarına uygun olmalı ve gönüllülere uygun ve iyi tanımlanmış işler verilmelidir. Gönüllü emeğine saygıdeğer bir emek olarak yaklaşılmalı, başarılar takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Gönüllülük hakları kurum tarafından belirlenmelidir. Kurum içinde eşit davranılma, eğitilme, doğru rehberlik, yönlendirme, uygun çalışma mekanı bulma, deneyim çeşitliliği ve tercih hakkı, fikir beyan etme ve görev kabul etmeme hakları gönüllülere sağlanmalıdır.

 

Gönüllülüğün kişiye ve topluma yararları nelerdir?

Gönüllülük eylemlerinin tahmin edileceği ve bahsedildiği üzere hem kişinin kendisine hem de topluma faydaları bir hayli fazladır. Bunlardan biraz bahsedersek, gönüllülüğün kişinin kendisine faydaları; insanlara ve çevreye daha duyarlı bakmayı başarabilmesi, ekip çalışması, motive olma ve motive etme ve iletişim kurma becerilerini kazanması olarak belirtilebilir. Gönüllü hareketlerin topluma faydalarına değinilirse gönüllülük kişilere yardım etmenin yanı sıra toplumsal yardımlaşma olarak da düşünülür ve toplumun sağlıklı bir gelişim göstermesi için gönüllülük olmazsa olmaz bir etkendir.

Gönüllülük toplumda insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesinde, değer yargılarının oluşmasında, sosyal farkındalığın ve girişimciliğin artmasında ve sosyal sorunların ortaya çıkışında farklı çözüm önerileri sunulmasında çok önemli bir etkendir.

Hep gönülden her hangi bir işi yaparsak hemen büyür başarırız.

 

Batma AŞİMOVA

Yayınlanma: Çar., 22/10/2014 - 21:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!