Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Eğitim Metodları

Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim ve Sargın Eğitim hakkında merak ettikleriniz için...

Eğitim:

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreci içinde barındıran öğrenimlerinin bütünüdür. Eğitimin tanımı da öğrenimler neticesinde ortaya çıkmış ve dünyada üç tür eğitim sistemi olduğu pek çok zümrelerce kabul görmüştür. Bunlar:

Formal/ Örgün Eğitim

Non Formal / Yaygın eğitim

informal / Sargın Eğitim

Örgün eğitim: Bireyin(öğrencinin) bir öğreten vesilesiyle; belirli bir plan ve mekan çerçevesinde, öğrenim gördüğü sistemdir. Örgün eğitim sisteminde birey; bilgi, beceri, yeterlilik artırarak kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlama fırsatı yakalar ve kişinin öğrenim seviyesi, içerisinde bulunduğu sistem tarafından değerlendirilerek ölçülebilir.

Yaygın Eğitim: Bireyin (katılımcının) genellikle kolaylaştırıcı/eğitmen vesilesiyle, belirli plan çerçevesinde, öğrenme tarzları göz önünde bulundurularak ve bireyin öğrenmeyi öğrenmesi ön planda tutularak öğrenim sağladığı sistemdir. Bu eğitim sisteminde katılımcı sadece belirli bir öğreten tarafından aktarılan mesaj ile değil, çevresindeki katılımcılarla karşılıklı etkileşim içerisine; dahil edilerek, aktif katılım sağlayarak ve genellikle daha sonrasında hayatına genelleyebileceği bir deneyim elde ederek öğrenir. Yaygın eğitim türü içerisinde herhangi bir sistem içerisinde ölçme gerçekleştirilmez yani bir not sistemi yoktur. Katılımcı öğrenme yeterliliklerini öz değerlendirmesi ile ölçme fırsatı yakalar.

Sargın eğitim siteminde ise; birey herhangi bir plana bağlı kalmadan yaşamı içerisinde öğrenir. Herhangi bir ölçme sistemi mevcut olamayacağı için kişi ancak kendi farkındalıklarıyla öğrenimini değerlendirebilir.    

Ülkelerde özellikle örgün ve yaygın eğitim sistemleri için programlar geliştirilmiştir. Bu sistemler içerisinde kişinin sargın eğitiminin gelişmesi için fırsatlar da mevcuttur. Uluslar arası programlar da bu öğrenim sistemlerinin farklı ülkelerde gerçekleştirilmesine fırsat tanır. Birey bu fırsatlar sayesinde farklı sistemleri tanıma ve öğrenimi çeşitlendirme fırsatı yakalayarak eğitimini olumlu yönde geliştirme fırsatı bulur.

Örneğin; Erasmus+ bu programlardan bir tanesidir. Erasmus+ içerisinde bu üç sistemi de destekleyen programlar mevcut. Herkesin ihtiyacına bir yanıt var.

Kişiler, Erasmus+ başta olmak üzere dünya üzerinde bu sistemleri programlar ile destekleyen imkanlardan faydalanarak eğitim hayatını zenginleştirebilir. Eğitim yaşam boyu devam ettiği için daha çok araştırmalı ve fırsatlardan faydalanmanın yollarını geliştirmeliyiz. 

 

Engin ÇAVUŞ DEAR- Düzce Eğitim ve Araştırma Derneği Eurodesk TÜRKİYE Temas Noktası

Útgefið efni: Fös, 03/01/2014 - 14:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!