Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

SORUNLARA ÇÖZÜM OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

Gençlik...

Gençlik, Avrupa ölçeğinde olduğu gibi Türkiye’de de dezavantajlı gruplar başlığı altında bulunmaktadır. Dezavantajlı olmalarının sebeplerinden biri yönetimlerdeki temsil sorunudur. Kendi gibi gençlerin yer almadığı yönetimlerde haliyle gençlere yönelik hizmetler her zaman gençlerin ihtiyaçlarına uygun olmamaktadır.

Türkiye gençlik nüfusu oldukça yüksek olan bir ülke olmasına rağmen genç milletvekili, genç belediye başkanları, genç belediye meclis üyeleri sayısı oldukça azdır. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Fakat bunu bu işin uzmanlarına bırakıp, bu alanda gençlerin bu alanda gelişimine katkı sağlayan ve gençlik sorunlarının çözümünde güçlü bir lobi olma potansiyeline sahip bir yapıdan bahsetmek isterim: Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri.

Türkiye’de 1996 yılında uygulamaya başlanan Gündem 21 programı,  Türkiye’de yerellere indirgenerek yerellerin kendi gündemine bağlı olarak gönüllü faaliyetlerde bulunması hedeflenmiştir. 6 Haziran 2009 yılı itibariyle, Birleşmiş Milletlerin bir programı olarak isteğe bağlı kurulup, işleyen bu yapı Belediye Kanunu’na girmiş ve her belediyenin kurması zorunlu olduğu bir yapıya dönüşmüştür. İsmi de Kent Konseyi olarak değişmiştir. Gençlikle olan ilgisi ise şöyledir:

 Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin 6.maddesinin h bendi gereğince “Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak” ifadesi,

11. Maddenin 1. Bendinde ise; Yürütme kurulu genel kurul tarafından 1. Dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilen kadın ve gençlik meclislerinin de yer aldığı en az yedi kişiden oluşur” ifadesi yer almaktadır.

Dolayısıyla her Kent Konseyi kadın ve gençlik meclislerini kurmak zorundadır.  Peki bu Gençlik Meclisleri ne yapmaktadır? STK’lardan farkı nedir?

Kent Konseyi Gençlik Meclisleri gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını destekleyici, gençlerin kapasitelerini arttırıcı ve gençlik sorunlarına yönelik toplumda farkındalık oluşturucu çalışmalar üretmeli ve yürütmelidir.

STK’lar gibi üyelerinden aidat toplama imkanı bulunmamakta ve bunun dışında da bir bütçesi bulunmamaktadır. Aktif olmak için yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iyi ilişkiler kurmak zorundadır. Bu ilişkilerin iyi kurulması ve sivil kalmayı başarması halinde güçlü bir lobi yapma potansiyeline sahip oluşumlar haline gelmektedirler.  Yerel düzeyde iyi kurgulanmış iseler kentte önemli bir güç haline dönüşebilen Gençlik Meclisleri, ulusal çapta da örgütlenmeyi başarırsa Türkiye gündeminde ses getirmeye de ehil olabilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse; 2006 yılı Genel Seçimler öncesinde ulusal çapta Gençlik Meclisleri, sivil bir oluşum olan Ulusal Gençlik Parlamentosu çatısı altında örgütlenmiş ve “Seçilmek İstiyorum” kampanyasını yürütmüştür. Bu kampanya kapsamında imza standları kurulmuş, tüm siyasi partilerin gençlik kolları ile görüşmeler yapılmış, kentteki gençlik stk’ları ile işbirliği geliştirilerek bu alanda farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. Hedef 30 olan seçilme yaşını 25’e düşürmek idi. Ve ………………. Tarihinde başarıldı.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere doğru yapı taşları üzerine oturtulur, sivil kalmayı başarır ve doğru hedefe odaklanırsa Gençlik Meclisleri gençlerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, çözüm önerilerini yerel ve merkezi yönetimlere iletebilecek ve lobi gücüyle hayata geçirilmesini sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

Siz de kendinizi gençlerin sorunlarında çözüm olmak, söz almak istiyorsanız, kentinizdeki Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ile tanışmanız faydalı olabilir.

Gepubliceerd: Ma, 24/02/2014 - 10:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!