European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın gönüllüsü olmak için...

Bütün etkinlikler gönüllülerin desteği ile hayata geçirilir. Ülkemiz çocuklarının birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllüler emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklara aktararak, yarının aydınlık insanlarının oluşmasına en büyük katkıyı sağlar.

Gönüllüler yalnızca çocukların eğitimlerine destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artmasına ve sivil toplum kuruluşları olgusunun hayatiyet kazanmasına da katkıda bulunuyorlar.

Tümüyle gönüllü desteği ile yürütülen eğitim faaliyetlerimiz sadece çocuklara değil bizzat gönüllülere de çok şey kazandırıyor:  Gönüllüler yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı bulurken bir yandan da mesleki gelişimleri konusunda kendilerine de fayda sağlıyorlar.

Eğitim Gönüllüleri'nde Gönüllü Olmak İçin

·         18 yaşını bitirmiş olmak,

·         En az lise mezunu olmak,

·         Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve

·         Vakfın belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

Vakıfda gönüllü olabilmek için gönüllü “ Adım Adım Gönüllülük Süreci” aşamalarından geçer.

Sizlerde bu gönüllülerden biri olabilirsiniz.:

  • Etkinlik Gönüllüsü,
  • Eğitmen Gönüllü,
  • Destek Gönüllüsü,
  • İletişim Gönüllüsü,
  • Kaynak Gönüllüsü,
  • Ofis Gönüllüsü, 
  • Teknoloji Gönüllüsü,
  • Proje Gönüllüsü  

 

 

Published: Tue, 25/02/2014 - 09:38


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!