Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Engeli Olan Bireyler

Engeli olan bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkanlardan etkin bir şekilde faydalanmalarının sağlanması, sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir.

Yoksulluk riskiyle ve toplumsal dışlanmayla karşı karşıya olan dezavantajlı grupların başında engeliler gelmektedir. Fiziksel ve zihinsel yeterliliklere sahip bireyler gibi engelli bireylerin de içinde yaşadıkları toplumda normal olarak kabul edilen yaşam standartlarına sahip olmaları gerekir. Engellilerin eğitim, çalışma, topluma uyum ve korunma hakları vardır.

 

Engelliler, sosyal hayata katılım konusunda zorlanan ve sosyal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı gruplardan biridir. Genel olarak engellilik ve yoksulluk birlikte var olmaktadır. Bu nedenle engelli bireyin eğitim, sağlık hizmetleri, iyileştirme ve meslekî eğitim gibi imkânlardan yararlanma şansı azalmaktadır. Bu durum engelli bireylerin toplumsal hayatın dışına iterek sosyal dışlanmaya maruz bırakmaktadır.

 

Engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmalarının sağlanması, sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, AB’ye üyelik ve uyum sürecince sosyal dışlanma ile mücadeledeki stratejilerini net bir şekilde ortaya koymak durumundadır. Bu anlamda son yıllarda Türkiye’de dezavantajlı grupların ve özellikle engelli bireylerin işgücüne katılımlarını sağlamak, aile ortamı kurmalarına yardımcı olmak, sosyal dışlanmayı önlemek ve onları toplumla bütünleştirmek adına olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin uyguladıkları sosyal ve altyapıya yönelik projeler soruna doğrudan temas ettiği gibi toplumda farkındalık yaratmak adına da oldukça faydalı olmaktadır. Henüz AB normlarının oldukça gerisinde olmamıza rağmen yaşanan bu gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlamaktadır.

 

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladığımız bu dönemde, her bireyin bir gün engelli olabileceğini tekrar hatırlayarak engelli bireylere hak ve ihtiyaçlarını savunabilmeleri konusunda destek olmamız gerektiğini unutmayalım.

 

Zveřejněno: pá, 13/12/2013 - 16:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz