Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Engeli Olan Bireylerin Hakları

Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle hareket edilmesi ve engelli kişilerin de yaşama haklarını etkili ve diğer insanlarla eşit şekilde kullanmaları gerekmektedir.

 

 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde yinelendiği gibi “her insanın doğuştan gelen yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle hareket edilmesi ve engelli kişilerin de yaşama haklarını etkili ve diğer insanlarla eşit şekilde kullanmaları” gerekmektedir.

EĞİTİM

Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanma

Engelli bireylerin özel eğitime ihtiyaç duyup duymadıkları, Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde (RAM) oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belirlenmektedir. Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaat edilmelidir. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adres ve iletişim bilgilerine http://orgm.meb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Özel Eğitim Desteği

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hükümler belirtilmişti.     Bu kapsamda Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik ile de sosyal güvencesi olsun olmasın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitim hizmetinden yararlanması uygun görülen tüm engelli bireylerin özel eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca Özel Eğitim Kurumları kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere uygulanacak destek eğitim programlarının kapsam ve süreleri özür grupları ve dereceleri ile eğitim giderlerinin Bakanlıkça karşılanmasına ilişkin usul ve esasları da düzenlenmiştir.

Özel Eğitime İhtiyacı olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması içi Ücretsiz Taşınması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile özel eğitime gereksinimi olan , resmi özel eğitim okullarına giden ve özel eğitim sınıflarına devam eden engelli öğrencilerin okula erişimleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Evde Eğitim Hizmeti

 Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır. Evde eğitim süreci birey, aile ve öğretmenin işbirliği ile planlanır. Evde eğitim hizmeti alan bireyin okula/kuruma devam etme şartı aranmaz.

Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme, Rehabilitasyon Merkezi ve Kampı  (www.maviisiklar.com ) , engellilerin tek başlarına ya da aile yakınlarıyla birlikte kalabilecekleri, dinlenirken eğitim ve rehabilitasyon programları ile sosyal uyum becerilerini geliştirebilecekleri, mesleki ve sosyal konularda eğitilerek kişisel gelişimlerine        yardımcı olunacak, engelleri ile de yaşama katılabilmelerini bu doğrultuda gerekli bilgi, beceri, eğitim düzeyine ulaşmalarını sağlayacak programların uygulanacağı bir merkez inşa edilmiştir.

Bütün engelliler bu merkezimizden yararlanabilirler.

Eurodesk Temas Noktası Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile hazırlanmıştır.

Zveřejněno: pá, 13/12/2013 - 15:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz