Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Sosyal bütünleşme nedir?

Bütünleşmiş bir toplum karşılıklı saygı, dayanışma, eşitlik ve herkes için makul olan bir yaşam standardına dayanır. Avrupa Vizyonu mu ya da gerçek mi?

Entegre olmak bir toplumun bir parçası olmak, ortak bir kimlik ve ortak değerleri paylaşmak demektir.

Yoksulluk insanların kendilerini dışlanmış hissetmelerindeki ana nedenlerden biridir. Sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanamama veya iş bulamama sosyal dışlanmanın diğer nedenleridir.

İyi bir eğitim almana ve maddi olarak bağımsız olmana rağmen, belki sen de kendini dışlanmış hissediyorsundur. Sosyal dışlanma sadece maddi açıdan dezavantajlı olan insanları ilgilendirmiyor. Avrupa ve Orta Asya'daki insanların yaklaşık üçte biri sosyal olarak dışlanmıştır.

Genç insanlar ve sosyal bütünleşme

Özellikle genç insanlar bir toplumda tehlikede ve öncelikle iş çevrelerinde. Dünya’daki çocukların( 17 yaşına kadar) beşte biri yoksulluk riski olan ailelerde yaşıyor. Avrupa’daki genç yetişkinlerin (18–24) üçte birinden fazlası şu an işsiz. Bu demektir ki eğitimde, işte veya mesleki eğitimde değillerdir. Yaşanılan yer de önemli bir rol oynamakta.

Kırsal alanlarda yaşayan insanların, kentlerde ve büyükşehirlerde yaşayanlara göre sosyal olarak dışlanma riski dört kat daha fazladır.

Bu konuda bir şeyler yapabilirsin!

AB Gençlik Stratejisi ve Erasmus+ Gençlik Hareketliliği Programı’nın her ikisi de sosyal bütünleşme alanında çalışmaktalar.  AB genelindeki gençlere yönelik birçok eğitim ve katılım olanakları sunmaktalar.

Ayrıca Avrupa’nın yapısal diyaloğuna katılabilirsiniz veya 2012 yılında Kıbrıs’ta yapılan Gençlik Konferansı’nın sonuçları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çeviren: Recep Akdemir

*Eurodesk Almanya sayfasından (http://europa.eu/youth/de/article/37/2049_de) tercüme edilmiştir.

publicēts: Pk., 13/03/2015 - 13:43


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!