Apie

Jums 18–30 metų ir ieškote galimybės padėti kitiems visuomenės nariams Europoje ir už jos ribų?

Jums gali padėti Europos solidarumo korpusas. Pagal programą skiriamas finansavimas ir parama, kad jaunuoliai galėtų dalyvauti projektuose, kurie naudingi bendruomenėms tiek užsienyje, tiek jų šalyje. 

Šie projektai suteikia galimybę įgyti įkvepiančios ir įgalinančios patirties, taip pat padėti paskatinti pokyčius ir kartu ugdyti įgūdžius bei gebėjimus. 

Tad ką galite nuveikti?

Galite: 

Ši veikla gali būti vykdoma įvairiausiose srityse: švietimo ir mokymo, pilietybės ir demokratinio dalyvavimo, aplinkos ir gamtos apsaugos, migracijos, kultūros ir daugelyje kitų sričių. 

Kaip tai vyksta?

Europos solidarumo korpuso finansavimas teikiamas dotacijomis. Jos skiriamos organizacijoms, skelbiant kvietimus teikti paraiškas. 

Tokioje veikloje norintys dalyvauti jaunuoliai turi užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale. Europos solidarumo korpuso portalas – tai vieta, kurioje tokie jaunuoliai ir dotaciją gavusios organizacijos gali vykdyti veiklą ir rasti vieni kitus.  

Kas vadovauja korpusui?

Europos solidarumo korpusą valdo Europos Komisija.

Praktiškai jo veiklą įgyvendina įvairios įstaigos:

Naujausios Europos solidarumo korpuso galimybės

Naujausios žinios