Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Cad é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach?

Is tionscnamh nua de chuid an Aontais Eorpaigh é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a thugann deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh, ina dtír féin nó ar an gcoigríoch, i dtionscadail a bunaíodh chun leasa pobail agus daoine ar fud na hEorpa.

Na daoine óga a ghlacfaidh páirt sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach, toileoidh siad seasamh le misean agus prionsabail an Chóir.

Féadfaidh tú clárú leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach ach 17 mbliana a bheith slánaithe agat ach ní féidir leat tosú ag obair ar thionscadal go dtí go bhfuil 18 mbliana slánaithe agat. Ceadófar do dhaoine atá suas go dtí 30 bliain d’aois páirt a ghlacadh i dtionscadail de chuid an Chóir.

A luaithe atá an próiseas simplí clárúcháin curtha i gcrích ag rannpháirtithe, is féidir le heagraíochtaí tairiscint a thabhairt páirt a ghlacadh i réimse leathan tionscadal, e.g. cúnamh a thabhairt tubaistí nádúrtha a chosc, cuidiú a thabhairt in ionaid do lucht iarrtha tearmainn, nó dul i ngleic le fadhbanna sóisialta i bpobail.

Is féidir fad idir dhá mhí agus dhá mhí dhéag a bheith i dtionscadail a reáchtáiltear le tacaíocht an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Is iondúil gur i mBallstát den Aontas Eorpach a bhíonn na tionscadail ar siúl.

Tuilleadh eolais faoin gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach [Ceisteanna Coitianta]

 

An mian leat a bheith páirteach ann?

Má tá dúshlán á lorg agat, agus más é atá uait cúnamh a thabhairt do dhaoine eile, bí páirteach gan mhoill sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach.

Cliceáil thíos chun tús a chur leis an bpróiseas clárúcháin. Chun éascaíocht a dhéanamh duit, is féidir an clárú a dhéanamh le cuntas meán sóisialta; sin nó is féidir cuntas a chruthú le EU Login agus ansin an clárú a dhéanamh. Ár mbeartas príobháideachais.