Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Det europæiske solidaritetskorps

Hvad er det europæiske solidaritetskorps?

Det europæiske solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ, der giver unge mulighed for at blive frivillig eller arbejde på projekter i deres hjemland eller i udlandet til gavn for lokalsamfund og mennesker rundt om i Europa.

De unge, som deltager i det europæiske solidaritetskorps, skal acceptere og støtte korpsets formålserklæring og principper.

Du kan melde dig ind i det europæiske solidaritetskorps, når du fylder 17 år, men du kan ikke begynde på et projekt, før du er fyldt 18. Unge på op til 30 år kan deltage i det europæiske solidaritetskorps' projekter.

Når du har gennemført en enkel registreringsproces, kan du som deltager af det europæiske solidaritetskorps blive udvalgt og inviteret til at deltage i mange forskellige projekter som f.eks. hjælp med forebyggelse af naturkatastrofer eller med genopbygning bagefter, hjælp på asylcentre eller afhjælpning af forskellige samfundsmæssige problemer i lokalsamfundet.

Projekter under det europæiske solidaritetskorps kan vare fra to til tolv måneder. De vil som regel blive gennemført i et medlemsland.

Læs mere om det europæiske solidaritetskorps [spørgsmål og svar]

Er du interesseret?

Hvis du er klar på en udfordring og villig til at forpligte dig til at hjælpe andre mennesker, så meld dig ind i det europæiske solidaritetskorps i dag!

Klik på knappen herunder for at starte registreringen. For at gøre det så let som muligt, kan du indmelde dig med en konto på et socialt medie, eller du kan oprette en EU Login-konto. Se vores politik om databeskyttelse.

Coronavirus: Konsekvenser for aktiviteterne under Erasmus + og det europæiske solidaritetskorps

• Kommissionen respekterer fuldt ud alle de begrænsende tiltag, der i øjeblikket gennemføres i de enkelte lande. Og Kommissionen forstår, at disse foranstaltninger kan have konsekvenser for studerendes, elevers, frivilliges og andres deltagelse aktiviteter under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps. 
• Den nuværende situation betyder, at nogle deltagere enten er ude af stand til at rejse ud eller vende tilbage fra deres værtssted. Denne usikkerhed får også nogle forældre til ikke at tillade deres børn at rejse.
• For at imødekomme denne usikkerhed er vi så fleksible som overhovedet muligt i gennemførelsen af programmerne – inden for de juridiske rammer. 
• Vi har udsendt retningslinjer til de nationale Erasmus+-kontorer om, at de kan påberåbe sig "force majeure". Dermed kan de vurdere muligheden for at acceptere yderligere omkostninger op til et maksimalt tilskudsbeløb. Det kan også sætte dem i stand til at udsætte de planlagte aktiviteter med op til 12 måneder pr. projekt. De nationale myndigheder underrettes også.
• Vi overvåger denne situation meget nøje og vil vedtage eventuelle yderligere foranstaltninger, der måtte blive nødvendige.