Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Frivilligt arbejde inden for humanitær bistand

Fra 2022 åbner det europæiske solidaritetskorps sig mod verden og tilbyder nye aktiviteter for frivillige på tværs af grænserne med fokus på at hjælpe med humanitær bistand i tredjelande.

Disse bistandsprojekter er en virkelig god mulighed for at engagere sig som aktiv samfundsborger og vise solidaritet med mennesker i lande uden for EU, som har været udsat for humanitære katastrofer eller har behov for et bedre beredskab over for mulige katastrofer i fremtiden. Samtidig lærer de frivillige nye færdigheder og får indblik i andre kulturer og måder at leve på – det er helt sikkert en livsforandrende oplevelse.

Ud over katastrofeberedskab og bistand efter katastrofer, kan de projekter, du involverer dig i, omfatte en lang række opgaver, bl.a.: fremme af ligestilling mellem kønnene, beskyttelse af kvinder og børn, beskyttelse af flygtninge og internt fordrevne, beskyttelse af papirløse migranter, afbødning af konsekvenserne af klimaændringerne og forbedring af fødevaresikkerheden.

Du kan vælge mellem individuelt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde i teams – i en kortere eller længere periode.

Individuelt frivilligt arbejde

 • kan vare fra 2 til 12 måneder
 • er på fuld tid (mellem 30 og 38 timer om ugen) 
 • giver dig mulighed for at medvirke til de daglige opgaver i forbindelse med værtsorganisationens arbejde på det humanitære område
 • foregår uden for EU i et andet land end dér, hvor du bor, og hvor der er igangværende humanitære bistandsaktiviteter.

Frivilligt arbejde i teams 

Hvis du ikke kan forpligte dig i en længere periode, men stadig ønsker at hjælpe mennesker, så overvej frivilligt arbejde i teams, som

 • kan vare fra 2 uger til 2 måneder
 • er på fuld tid (mellem 30 og 38 timer om ugen)
 • går ud på at arbejde som frivillig med folk fra mindst 2 forskellige lande
 • udføres af en gruppe på mellem 5 og 40 frivillige, som udvælges af støtte- og værtsorganisationerne 
 • foregår i et land uden for EU, hvor der er igangværende humanitære bistandsaktiviteter.

Støtte- og værtsorganisationer

Hvis du rejser til udlandet for at udføre frivilligt arbejde, vil mindst 3 organisationer være involveret: 

 • 2 støtteorganisationer, hvoraf én er i dit hjemland og vil hjælpe dig med at forberede dig på dit udlandsophold (blev tidligere kaldt "udsendende organisation"). 
 • 1 værtsorganisation, som vil modtage og hjælpe dig i dit værtsland. 
 • Du kan søge efter en potentiel støtteorganisation i databasen over kvalitetsmærkede organisationer, som bliver tilgængelig i slutningen af dette år.

Hvem kan arbejde som frivillig?

Det europæiske solidaritetskorps' frivillige aktiviteter er åbne for folk på 18-30 år (35 år for frivilligt humanitært arbejde), som har lovligt ophold i et EU-land eller et tredjeland, der deltager i programmet (dvs. Island, Liechtenstein, Tyrkiet og Nordmakedonien), og som har registreret sig på det europæiske solidaritetskorps' portal.

Hvilken støtte og support får jeg?

 • Du er dækket af en supplerende forsikring
 • Du får adgang til en række supporttjenester, bl.a. sproglig support og kurser
 • Dine grundlæggende udgifter dækkes (rejse til og fra projektet samt kost og logi)
 • Du får også et mindre beløb til personlige udgifter. 
 • Hvis du har særlige behov (f.eks. på grund af et handicap), kan du også få udgifterne til dem dækket.

Sådan registrerer du dig

Vil du gerne deltage i frivilligt arbejde inden for humanitær bistand? 
Der vil i starten af denne sommer komme en særlig knap til registrering. De første udsendelser af frivillige går i gang i første kvartal af 2023.

/!\ Det, at du registrerer dig hos solidaritetskorpset, er ikke en garanti for, at du kommer til at deltage i en aktivitet.

Seneste muligheder i Det Europæiske Solidaritetskorps

Læs de seneste nyheder