Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Доброволчество в областта на хуманитарната помощ

От 2022 г. Европейският корпус за солидарност се отваря към света и предлага нови трансгранични доброволчески дейности в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в трети държави.

Тези проекти дават чудесна възможност за активно гражданско участие и демонстриране на солидарност с хората в държави извън ЕС, които са изправени пред хуманитарни бедствия или имат нужда да повишат готовността си за евентуални бедствия в бъдеще, и същевременно позволяват на участниците да усвоят нови умения и да се запознаят с нови култури и начини на живот — без съмнение преживяване, което променя живота!

Освен готовността при бедствия и оказването на помощ след бедствия, проектите, в които ще участваш, обхващат широк кръг от въпроси. Ето няколко примера: насърчаване на равенството между половете, закрила на жените и децата, закрила на бежанците и вътрешно разселените лица, закрила на мигрантите без документи, смекчаване на последиците от изменението на климата, подобряване на продоволствената сигурност и др.

Можеш да избираш между индивидуална доброволческа дейност и доброволческа дейност в екип за кратък или по-дълъг период.

Индивидуалната доброволческа дейност

 • може да продължи от 2 до 12 месеца
 • е на пълно работно време (между 30 и 38 часа седмично) 
 • ти позволява да участваш в изпълнението на ежедневните задачи, необходими за подпомагане на дейностите на приемащата организация, която работи в областта на хуманитарната помощ
 • е „трансгранична“ — т.е. в държава, различна от тази, в която живееш — и се провежда в трета държава, в която има текущи дейности и операции за хуманитарна помощ

Доброволческа дейност в екип 

Ако не можеш да се ангажираш за дълъг период от време, но все пак желаеш да помогнеш, разгледай възможностите за доброволческа дейност в екип, която:

 • може да продължи от 2 седмици до 2 месеца
 • е на пълно работно време (между 30 и 38 часа седмично)
 • ти дава възможност да извършваш доброволческа дейност с хора от поне 2 различни държави
 • се провежда в група от 5 до 40 доброволци, които ще бъдат избрани от подкрепящата и приемащата организация 
 • се провежда в трета държава, в която има текущи дейности и операции за хуманитарна помощ

Подкрепящи и приемащи организации

Ако отиваш в чужбина за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ, ще участват най-малко 3 организации: 

 • 2 подкрепящи организации — една от тях със седалище в твоята страна, която ще ти помогне да се подготвиш за дейността в чужбина (тази организация преди се наричаше изпращаща организация) 
 • 1 приемаща организация — ще те посрещне и ще ти помага в страната на местоназначение 
 • можеш да търсиш потенциална подкрепяща организация в базата данни с организации с етикет за качество, която ще бъде достъпна до края на годината

Кой може да бъде доброволец?

Доброволческите дейности на Европейския корпус за солидарност са отворени за лица на възраст между 18 и 30 години (35 за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ), които пребивават законно в държава от ЕС или в трета държава, асоциирана към програмата (Исландия, Лихтенщайн, Турция и Република Северна Македония), и които са се регистрирали на портала на Европейския корпус за солидарност.

Какво е включено?

 • Имаш допълнителна застраховка
 • Имаш достъп до редица услуги за подкрепа, като езикова подкрепа и обучение
 • Твоите основни разходи ще бъдат покрити (разходи за пътуването до и от мястото на проекта, за настаняване и храна)
 • Ще получиш и малка сума за лични разходи 
 • Ако имаш специални нужди (например увреждане), свързаните с тях разходи също може да бъдат покрити

Как да се регистрираш

Проявяваш интерес към участие в доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ? 
В началото на лятото ще се появи специален бутон за регистрация. Първите мисии на място ще започнат през първото тримесечие на 2023 г.

/!\ Регистрацията в Корпуса не ти гарантира участие в дейност.

Най-новите възможности на Европейския корпус за солидарност

Виж последните новини