Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Ďalšie informácie

Máš rád výzvy a chceš pomôcť druhým ľuďom? Zisti, ako sa môžeš zapojiť.

Typy činností

Oblasti činnosti

 • Tvorivosť a kultúra
 • Vzdelávanie a odborná príprava
 • Zamestnanie a podnikanie
 • Ochrana životného prostredia a prírody
 • Zdravie a kvalita života
 • Telesná výchova a šport
 • Práca s utečencami a migrantmi
 • Sociálne problémy
 • Predchádzanie katastrofám a obnova
 • a mnoho ďalších…

Vekové obmedzenie

Ak sa rozhodneš zapojiť do Európskeho zboru solidarity, môžeš sa zaregistrovať od 17 rokov, ale do činnosti sa nebudeš môcť zapojiť, kým nedovŕšiš 18 rokov. 
Účasť je možná do veku 30 rokov. 

Požiadavky

Ak sa zapojíš, zaväzuješ sa, že budeš dodržiavať zásady Európskeho zboru solidarity.

Mal by si vedieť, že:

 • len raz sa môžeš zapojiť do jednej dlhodobej dobrovoľníckej činnosti (v trvaní 2 až 12 mesiacov), ale stále sa môžeš zúčastňovať na tímových dobrovoľníckych činnostiach a projektoch v oblasti solidarity, uchádzať sa o pracovné miesta a stáže, 
 • ak sa zapojíš do krátkodobej individuálnej dobrovoľníckej činnosti (v trvaní maximálne 2 mesiace), stále sa môžeš:

– zúčastniť na jednej dlhodobej činnosti,
– zapájať do tímových dobrovoľníckych činností a zúčastňovať sa na projektoch v oblasti solidarity, uchádzať sa o pracovné miesta a stáže.

Ako to prebieha?

Po registrácii na portáli Európskeho zboru solidarity získaš prístup do osobného panelu, v ktorom nájdeš zverejnené príležitosti na dobrovoľníctvo, prácu, odbornú prípravu a oveľa viac. 

Ak sa označíš, že si k dispozícii, môžu ťa takisto kontaktovať organizácie s ponukou svojich projektov. 

Zapojenie sa do Európskeho zboru solidarity

 

Potrebuješ účet na sociálnej sieti alebo e-mailovú adresu. Preštuduj si našu politiku ochrany osobných údajov

Najnovšie príležitosti v rámci Európskeho zboru solidarity

Prečítajte si najnovšie aktuality