Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Soorten projecten van het Europees Solidariteitskorps

Hieronder volgt een lijst van thema’s waarvoor projecten met steun van het Europees Solidariteitskorps kunnen worden georganiseerd. De lijst kan nog worden uitgebreid naarmate het initiatief zich ontwikkelt.

Inclusie

Een breed thema waaronder projecten kunnen vallen voor o.a. hulp aan mensen met een beperking of bijzondere behoeften, bestrijding van discriminatie en intolerantie, ondersteuning van minderheden zoals Roma, en interculturele, interreligieuze of intergenerationele kwesties.

Opvang en integratie van vluchtelingen en migranten

Hulp aan mensen die pas in Europa zijn aangekomen, om hen een veilige opvang te geven en te ondersteunen bij de integratie in hun nieuwe gemeenschap, waar dan ook in Europa.

Burgerschap en democratische participatie

Bijvoorbeeld werk op het gebied van mensenrechten, justitie en juridische vraagstukken, en mensen meer uitleg geven over en in contact brengen met democratische processen en besluitvormers.

Preventie van en wederopbouw na rampen

Gemeenschappen helpen om het risico op natuurrampen te verminderen, en getroffen gemeenschappen na een ramp helpen bij de wederopbouw. Let op: leden van het Europees Solidariteitskorps mogen niet worden ingezet voor de eerste noodhulp onmiddellijk na een ramp. Die taken moeten altijd worden uitgevoerd door mensen met een gespecialiseerde opleiding en ervaring in het werk in een gevaarlijke omgeving.

Milieu- en natuurbescherming

Projecten in verband met klimaatverandering, energie en natuurlijke rijkdommen, en in sectoren zoals landbouw, bosbouw en visserij.

Gezondheid en welzijn

Projecten die gezondheid en welzijn in het algemeen bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van een gezonde levensstijl en actief ouder worden.

Onderwijs en opleiding

Projecten over diverse onderwijsgerelateerde onderwerpen, bijv. vroegtijdige schoolverlaters, steeds belangrijkere basisvaardigheden zoals rekenen en IT, of vreemde talen.

Werkgelegenheid en ondernemerschap

Projecten op het gebied van werkloosheid en zelfstandig ondernemerschap.

Creativiteit en cultuur

Projecten waarbij via kunst en cultuur diverse problemen in een gemeenschap worden aangepakt.

Sport

Projecten voor meer inclusie, gelijke kansen, participatie in de sport en breedtesport.