Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Publikacije in promocijsko gradivo

Evropska solidarnostna enota - brošura

Brošura opisuje dejavnosti, ki jih podpira evropska solidarnostna enota, kdo lahko sodeluje in na kakšen način. 

  Na voljo je v 28 jezikih. Kliknite tukaj.

 

Evropska solidarnostna enota; stanje Junij 2019

Pregled registracij in napotitev ter nekaj primerov dejavnosti, ki potekajo v različnih državah:

 

 

Razglednice​

Razglednice so v jezikih: EN, DE, ES, FR, IT, PT

Želiš poslati družini in prijateljem razglednico evropske solidarnostne enote? Klikni tukaj in jih prenesi.