Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Trükised ja reklaammaterjal

Euroopa solidaarsuskorpus – teabeleht

Teabelehes kirjeldatakse Euroopa Solidaarsuskorpuse toetatavat tegevust ning seda, kes ja kuidas saavad selles osaleda.

  Kättesaadav 28 keeles. Klõpsake siin.

 

Euroopa solidaaruskorpus - ülevaade olukorrast (aprill 2019)

Ülevaade olukorrast seoses registreerimise ja projektides osalemisega ning mõned näited erinevates riikides pakutavatest võimalustest:

 

 

Postkaardid​

Postkaardid on kättesaadavad järgmistes keeltes: EN, DE, ES, FR, IT, PT.

Sooviksid saata oma sõpradele või perele Euroopa solidaarsuskorpuse postkaardi? Siis, et need alla laadida.