Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Публикации и рекламни материали

Европейски корпус за солидарност — брошура​

Брошурата съдържа информация за дейностите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, и за това кой и как може да участва.

  Налична на 28 езика. Щракнете тук.

 

Европейски корпус за солидарност — актуално състояние, Април 2019 г.

За информация по отношение на регистрациите и назначенията и за примери за дейности от различни държави, вижте следния документ (само на английски):

 

 

Пощенски картички​

Пощенските картички са налични на EN, DE, ES, FR, IT, PT.

Искате ли да изпратите картичка на Европейския корпус за солидарност до вашите приятели или семейство? Тогава щракнете тук, за да изтеглите картичка.