Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter – Europeiska ungdomsportalen

Det här meddelandet gäller Europeiska ungdomsportalen och de webbplatser och mobilappar som hör till portalen. Eftersom portalen innehåller personuppgifter omfattas den av EU:s förordning nr 45/2001 om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter. Här kan du läsa om hur portalen använder dina personuppgifter och hur de skyddas.

Varför samlar ni in uppgifter?

Ungdomsportalen har fyra funktioner där personuppgifter samlas in och bearbetas:

 • Information – artiklar, evenemang och nyheter om EU:s ungdomsstrategi.
 • Europeiska solidaritetskåren – du som är ung kan anmäla dig till kåren och förklara vad du vill jobba med. Dina uppgifter läggs in i en databas. Du kan också använda vårt utbildningsmaterial på webbplatsen. Dessutom kan du publicera och dela bilder och texter om din kårerfarenhet, kommentera andras inlägg, ladda upp en avatar till din profil och ange var du befinner dig. Godkända organisationer kan söka i databasen för att hitta deltagare till sina projekt, kontakta potentiella deltagare (om deltagaren har samtyckt till att bli kontaktad) och erbjuda platser till deltagarna, som kan tacka ja eller nej. 
 • Databasen över volontärjobb – här hittar du information om aktuella volontärprojekt och en lista med alla organisationer som får driva projekt inom den europeiska volontärtjänsten.
 • Samrådsplattformen – EU vill uppmuntra unga att delta i det demokratiska livet. På portalen finns därför en plattform där du kan tycka till om olika frågor.

 Du kan bli ombedd att logga in och autentisera dig för att kunna använda vissa funktioner. Ungdomsportalen använder då kommissionens EU Login-system för identitetshantering. EU Login har sina egna regler för skydd av personuppgifter.

Vilka uppgifter berörs och för vilka syften?

 • Information
  • Kontaktuppgifter (namn och mejladress) till personer med koppling till artiklar, evenemang och nyheter.
  • Författare/utgivare kan registrera sig som användare och vid behov få tekniskt stöd.
 • Europeiska solidaritetskåren
  • Du som är ung kan anmäla dig till kåren och lämnar då vissa personuppgifter och kontaktuppgifter. Du kan också ange vilken typ av projekt du är intresserad av och beskriva dina kunskaper och erfarenheter, utbildning och arbetslivserfarenhet och eventuella tidigare erfarenheter av volontärarbete.
  • Kårdeltagarna kan få mejl, nyhetsbrev och andra meddelanden från kåren. De kan också få svara på enkäter eller lämna synpunkter på andra sätt. Man kan själv ange vilken typ av meddelanden man vill få.
  • Kårdeltagarna kan erbjudas utbildning.
  • Kårdeltagarna kan lämna synpunkter på tjänster och förfaranden.
  • Kårdeltagare kan kommunicera med varandra via olika funktioner. De kan publicera inlägg om sin kårerfarenhet och se och kommentera andras inlägg. De kan också anmäla olämpliga inlägg till kårens administratörer. Inläggen måste följa Europeiska ungdomsportalens användarvillkor, som finns att läsa på nätet. De kan också ladda upp en avatar till sin profil och ange var de befinner sig.
  • Företrädare för godkända organisationer kan skapa en profil för sin organisation, och ange namn och mejladresser för personer som arbetar för organisationerna och deras projekt.
  • Allmänheten kan ta del av deras kontaktuppgifter.
  • Företrädare för godkända organisationer kan söka i databasen för att hitta deltagare till sina projekt med hjälp av deras profiler.
  • Företrädarna kan ta kontakt med potentiella projektdeltagare, om dessa går med på att bli kontaktade av organisationen.
  • Företrädarna kan erbjuda kårdeltagarna specifika platser och hantera sina erbjudanden i systemet.
  • Kårens administratörer kan sköta databasen över deltagare och ge deltagarna stöd.
  • Kårens administratörer kan hantera kårens projekt och sök- och matchningsfunktionerna, och bistå organisationernas företrädare.
  • Kårens administratörer och andra betrodda parter kan skicka information och meddelande om kåren och liknande verksamhet till kårdeltagarna och organisationernas företrädare.
  • Kårens administratörer kan analysera uppgifter om registrerade deltagare och analysera deras feedback.
  • Kårens administratörer kan granska deltagarnas inlägg och kommentarer och anmälda inlägg, och vidtar nödvändiga åtgärder om inläggen inte följer reglerna för ungdomsportalen.
 • Databasen över volontärjobb
  • Kontaktuppgifter till personer som arbetar för en organisation eller med ett projekt (namn och mejladress).
  • Kontaktuppgifter till volontärorganisationer.
  • Information om aktuella volontärprojekt.
 • Samrådsplattformen
  • Användarna kan få mejluppdateringar om de samråd som de har deltagit i.
  • Uppgifter som behövs för uppföljning och statistisk analys av användarna.
  • Ungdomsportalens administratörer kan vid behov ge tekniskt stöd till de organisationer som ansvarar för samråden.

Dina uppgifter kommer inte att behandlas för några andra syften.

Vilka personuppgifter samlar ni in?

 • Information
  • Personer med koppling till artiklar, evenemang eller nyheter – namn och mejladress.
  • Personal vid Eurodeskkontor – för- och efternamn, mejladress och land.
 • Europeiska solidaritetskåren
  • Personer som går med i kåren – obligatoriska uppgifter är för- och efternamn, födelsedatum, kön, folkbokföringsland, nationalitet, mejladress, språk som man vill bli kontaktad på, typ av projekt som man är intresserad av, kunskaper och erfarenheter samt uppgift om att man lovar att arbeta efter kårens måls och principer.
  • Kårdeltagarna kan också lämna frivilliga uppgifter om sig själva: postadress, telefonnummer, utbildning och arbetslivserfarenhet, tidigare erfarenheter av volontärarbete, språkkunskaper, perioder då man är tillgänglig för projekt, motivation att delta i projekt, länder där man vill arbeta, yrkesområden, andra eventuella upplysningar samt om man vill få mejl, nyhetsbrev eller meddelanden från kåren eller från Eures (den europeiska jobbplattformen).
  • Kårdeltagarna kan också ladda upp ett cv, men ska vara medvetna om att alla uppgifter, inklusive kontaktuppgifter och eventuella känsliga personuppgifter, kan ses av företrädarna för organisationer som får driva projekt genom kåren och kan använda uppgifterna för att välja ut deltagare till sina projekt.
  • De kan också publicera texter och bilder om sin kårerfarenhet och kommentera andra deltagares inlägg. Alla inlägg måste följa ungdomsportalens användarvillkor.
  • De kan också ladda upp en avatar till sin profil och ange var de befinner sig.
  • Europeiska solidaritetskåren fungerar som en plattform där organisationer och kårdeltagare kan mötas. Kommissionen kommer inte att bedöma de registrerades personliga egenskaper.
  • Företrädare för organisationer som får driva projekt genom kåren – för- och efternamn, användarnamn, mejladress och organisation samt uppgift om att de lovar att arbeta efter kårens mål och principer.
 • Databasen över volontärjobb
  • Personer som arbetar med ett projekt eller för en organisation – namn och mejladress.
  • Organisationernas ansvariga – för- och efternamn, användarnamn, mejladress och organisation.
 • Samrådsplattformen
  • Privatpersoner – för- och efternamn, mejladress, land, födelsedatum, kön och eventuell organisation som du företräder.
  • Företrädare för godkända organisationer – för- och efternamn, mejladress och land.

Vilken teknik använder ni för att behandla uppgifterna?

Vi använder kommissionens standarder och telekominfrastruktur när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Uppgifterna lagras i en central databas som förvaltas av generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur och finns hos kommissionens datacentrum i Luxemburg.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

 • Information
  • Allmänheten kan se kontaktuppgifter till personer som nämns i artiklar, nyheter och evenemang, t.ex. kontaktpersoner för evenemang eller nyheter.
  • Personal vid Eurodeskkontoren har tillgång till uppgifterna.
  • Ungdomsportalens administratörer har också tillgång till uppgifterna.
 • Europeiska solidaritetskåren
  • Allmänheten kan se kontaktuppgifter till företrädare för godkända organisationer, om organisationerna själva lägger in uppgifterna i sin profil på webbplatsen.
  • Allmänheten kan också se innehåll och kommentarer som kårdeltagarna publicerat och delat om sina erfarenheter, tillsammans med deras avatar och var de befinner sig, om det har angetts.
  • Kårdeltagarna kan se och uppdatera sina personuppgifter genom att logga in på sitt konto hos Europeiska solidaritetskåren. De kan när som helst ta bort sitt konto. Kårdeltagarna ansvarar själva för att uppgifterna om dem är riktiga.
  • Kårdeltagarna kan se, dela, ändra och ta bort inlägg om sin kårefarenhet som de har publicerat. De kan också se och kommentera andra deltagares inlägg och anmäla inlägg till kårens administratörer om de anser att inläggen inte följer användarvillkoren.
  • Kårdeltagarna kan ladda upp, ändra och ta bort sin avatar och position.
  • Kårdeltagarnas personuppgifter kan ses av företrädare för organisationer som får driva projekt.
  • Kårdeltagarnas personuppgifter kan också ses av kårens administratörer och av handläggare och nationella programkontor som ansvarar för de EU-program som stöder organisationer som erbjuder platser genom Europeiska solidaritetskåren.
  • Kårdeltagarnas innehåll och kommentarer om sina kårerfarenheter kan också ses av kårens administratörer.
 • Databasen över volontärjobb
  • Kontaktuppgifter till personer som är engagerade i en organisation eller ett projekt kan ses av allmänheten.
  • Företrädare för en organisation har tillgång till kontaktuppgifter till personer med koppling till just deras organisation och projekt.
 • Samrådsplattformen
  • Din mejladress och vissa andra personuppgifter samt dina aktiviteter kan ses av företrädare för organisationer som anordnar samråd på plattformen och har utbildning för detta.
  • Ungdomsportalens administratörer har också tillgång till uppgifterna.

Dessutom har följande personer tillgång till uppgifterna:

 • Personal vid GD EAC:s enheter som ansvarar för ungdomsportalen.
 • Personal vid GD EAC:s it-enhet.
 • Personal vid andra kommissionsavdelningar som ansvarar för tjänsterna på ungdomsportalen.

Vid behov får uppgifterna lämnas ut till

 • Revisionspersonal vid GD EAC
 • Personal vid tjänsten för internrevision
 • Personal vid Olaf

Hur länge sparas uppgifterna?

Mejladresser i artiklar, nyheter och evenemang raderas tillsammans med innehållet senast två år efter att posten har tagits bort från webbplatsen.

Personuppgifterna i utgivares/författares användarkonton tas bort senast två år efter den senaste inloggningen.

Personuppgifterna i användarkonton hos Europeiska solidaritetskåren raderas ett år efter att man har nått den övre åldersgränsen för att delta, utom om användaren har gått med i någon form av alumniförening.

Bidrag i webbsamråd avidentifieras senast två år efter avslutat samråd (dvs. kopplingen mellan dig och ditt bidrag eller dina röster tas bort).

Hur kan jag se, kontrollera och rätta mina uppgifter?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och be att få dem rättade om det behövs. Kontakta den registreringsansvariga för ungdomsportalen:

Chefen för enheten ”Ungdomspolitik”, rue Joseph II 70, 1049 Bryssel, e-post: EAC-EYP@ec.europa.eu

Vad gör ni för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst?

Kommissionen har infört flera rutiner och åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Europeiska solidaritetskåren

Genom att godta dessa regler för skydd av personuppgifter lovar en organisation som får driva projekt genom Europeiska solidaritetskåren att enbart använda kårens it-system för att söka deltagare till sina projekt, kontakta kårdeltagare och erbjuda dem platser. Projekten kan drivas av organisationen själv eller av en annan organisation som den godkända organisationen företräder officiellt.

Den godkända organisationen åtar sig att vidta lämpliga tekniska och driftsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda kårdeltagarnas personuppgifter och

 • se till att obehöriga personer inte får tillgång till datasystem som behandlar personuppgifter, och särskilt
  • förhindra att lagringsmedier läses, kopieras, ändras eller raderas utan tillstånd
  • förhindra obehörig inmatning i minnet samt obehörig utlämning, ändring eller radering av lagrade personuppgifter
  • förhindra att obehöriga personer använder databehandlingssystem genom utrustning för dataöverföring
 • se till att behöriga användare av ett databehandlingssystem inte kan komma åt andra personuppgifter än de som deras åtkomsträtt avser
 • registrera vilka personuppgifter som har lämnats ut, vid vilken tidpunkt och till vem
 • se till att personuppgifter behandlas i enlighet med nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter
 • se till att uppgifterna inte kan läsas, kopieras eller raderas utan tillstånd vid utlämning av personuppgifter och under transport av lagringsmedier
 • anpassa sin organisation så att den uppfyller kraven på skydd av personuppgifter.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor eller klagomål?

Kontakta den registeransvariga för ungdomsportalen: Chefen för enheten ”Ungdomspolitik”, rue Joseph II 70, 1049 Bryssel, e-post: EAC-EYP@ec.europa.eu

Om du har fler frågor eller klagomål kan du också kontakta följande personer:

Överklaga

Vid en eventuell tvist kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

Vill du veta mer?

Kommissionens uppgiftsskyddsombud för ett register över all verksamhet där man behandlar personuppgifter: http://ec.europa.eu/dpo-register

Behandlingen av personuppgifter har registrerats hos uppgiftsskyddsombudet med följande referens: 3693.