European Young ESCapists

Beyond Borders Italy

Orta Nova, Italy

Termín na podanie prihlášky vypršal.

Opis činnosti

2 Volunteers will share the same premises and will implement their own activities, work together and support each other. They will have individual separated tasks and topics to address during their Volunteering period, but at the same time they will share some of the scopes, specifically because they are connected with ESC general objectives. Volunteers will experience both the local and international work of our organization, bring new ideas and challenges, work towards the empowerment and broadening perspectives of young people. Objectives: Promote the active participation of young people, supporting youth to become agents of positive change in their society and in Europe; Promote Intercultural Learning, Language and Life Long learning in the local community; Promote ESC, Erasmus+ Programme, and other European programmes in the local community and especially with young people and other local organizations; For the detailed infopack please email associazionebeyondborders@gmail.com

Ubytovanie, strava a doprava

Travel budget for each volunteer 275€.

Profil účastníka

We foresee the background and profile of Volunteers that we would like to involve to be as follows: Aged between 18 and 30 years old; Available to commit in the full duration of the project from the beginning until the end of the project; Interested in improving their skills/abilities or/and with a background in the field of Youth work and Social Work; With attitude to take initiative and work on social issues; Willing to be involved in the local community and the specific projects topics;

Obdobie činnosti

Za obdobie 05/04/202031/01/2021 celkový počet týždňov: 42


Miesto činnosti

71045 Orta Nova Italy


Záujem o účastníkov z týchto krajín

Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Belgicko, Bulharsko, Bielorusko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Alžírsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Moldova (Republic of), Čierna Hora, Severné Macedónsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Grónsko


Zameranie činnosti

Občianstvo a demokratická účasť

Vzdelávanie a odborná príprava

Tvorivosť a kultúra


Lehota na podávanie prihlášok

termínu na predloženie prihlášky: 15/01/2020