Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Laatumerkki

Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki osoittaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuva organisaatio pystyy takaamaan tarvittavat puitteet, jotta nuoret voivat osallistua solidaarisuustoimintoihin.

Organisaation on noudatettava Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja solidaarisuusjoukkojen oppaassa määritettyjä tiukkoja laatuvaatimuksia.

Laatumerkin saaneet hakijaorganisaatiot voivat hakea Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitusta hankkeisiinsa. Hankkeiden toteuttajiksi joukoissa on tarjolla motivoituneita nuoria. Vaikka rahoitusta hakevilla organisaatioilla on oltava laatumerkki, se ei automaattisesti takaa rahoitusta.

Organisaatio voi hakea vapaaehtoistoiminnan laatumerkkiä tuki- ja/tai isäntäorganisaation rooliin.

/!\ Huomaa, että laatumerkkiä ei tarvita:

  • solidaarisuushankkeisiin
  • jos organisaatiolla on voimassa oleva eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun akkreditointi – tällöin se on oikeutettu hakemaan Euroopan solidaarisuusjoukoilta rahoitusta ja voi käyttää organisaatioportaalia.

Laatumerkkihakemuksia (lomake ESC50) voi tehdä milloin tahansa ohjelmakauden aikana. Kansalliset toimistot käsittelevät hakemukset noin 8 viikon kuluessa. Laatumerkki myönnetään koko ohjelmakaudeksi 2018–2020. (Päivitykset vuodesta 2021 lähtien julkaistaan piakkoin.)

Laatumerkin saaneet organisaatiot pääsevät organisaatioportaaliin (aiemmin PASS-työkalu (Placement Administration and Support System), johon pääsi Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalista). Organisaatiot voivat ilmoittaa portaalissa avoimista paikoista ja/tai hakea tietokannasta vapaaehtois-/työntekijäehdokkaita hankkeisiinsa.

Organisaatiot ohjelmamaissa

Organisaatiot kumppanimaissa

Kumppaniorganisaatioita voi löytää seuraavista lähteistä:

Uusimmat uutiset