Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2021 

Årets ansökningsomgång för projekt har publicerats. Du kan läsa mer i dokumenten nedan och ta hjälp av verktygen.

Meddelande i EU:s officiella tidning

Ansökningsomgång 2021 – EAC/A02/2021 – Europeiska solidaritetskåren (2021/C 132/06) 

Europeiska solidaritetskårens programhandledning för 2021

Europeiska solidaritetskårens handledning (version 2 från den 5 maj 2021 med en rättelse från samma datum) är en viktig del av 2021 års ansökningsomgång för solidaritetskåren som publicerades den 15 april 2021. 

Handledningen är nödvändig läsning för alla som vill söka. Där finns villkoren för de projekt som du kan ansöka för inom den allmänna ansökningsomgången. 

Tidigare versioner:

 

Typ av verksamhet Sista ansökningsdag Till vem ska ansökan lämnas?
Volontärprojekt

28 maj 2021

5 oktober 2021

Nationellt programkontor
Volontärgrupper på högprioriterade områden

5 oktober 2021

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur
Solidaritetsprojekt

28 maj 2021

5 oktober 2021

Nationellt programkontor

Ansökningar om kvalitetsmärket för frivilliginsatser för solidaritet kan skickas in när som helst.

Sista ansökningsdag för kvalitetsmärket för frivilligarbete inom humanitärt bistånd är den 22 september.

Så ansöker du

För den decentraliserade verksamheten som förvaltas av de nationella programkontoren ansöker du via sidan för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Här finns mallar för ansökan som du kan använda för att förbereda dig: Ansökningsomgång 2021 – mall för kvalitetsmärket (ESC 50), ansökningsomgång 2021 – mall för volontärprojekt (ESC 51) och ansökningsomgång 2021 – mall för solidaritetsprojekt (ESC 30) 

För centraliserad verksamhet som förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) finns information om ansökningsformulär och urvalsförfarandet på Eaceas webbplats och portalen för bidrag och upphandlingar.
 

Registrera din organisation

  1. Du måste först ha ett EU Login-konto. EU Login är kommissionens autentiseringstjänst och används av olika system inom kommissionen (läs mer i användarhandledningen).
  2. Var ska du registrera din organisation? Var du ska registrera din organisation beror på om den verksamhet som din ansökan gäller sköts av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur eller av ett nationellt programkontor. Läs mer om hur du registrerar din organisation

Senaste nytt