Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Konkursikutsed

2022. aasta konkursikutse 

2022. aasta projektiettepanekute esitamise kutse on avaldatud. Tutvu allpool toodud dokumentide ja tööriistadega.

Teade Euroopa Liidu Teatajas

Call for proposals 2022 - EAC/A10/2021 European Solidarity Corps 2021/C 464/05

Euroopa solidaarsuskorpuse programmi juhend 2022. aastaks

Euroopa solidaarsuskorpuse 2022. aasta juhend on oluline dokument kõikidele taotlemisest huvitatutele. Selles on üksikasjalikult kirjeldatud nende projektide tingimusi, millele saab üldise konkursikutse raames taotluse esitada. 

Varasemad versioonid:

Tegevuse liik Tähtaeg Kuhu taotlus esitada?
Vabatahtliku tegevuse projektid

23. veebruar 2022

4. oktoober 2022 (valikuline voor)

Riiklik büroo
Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

6. aprill 2022

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet
Solidaarsusprojektid

23. veebruar 2022

4. mai 2022 (valikuline voor)

4. oktoober 2022

Riiklik büroo
Vabatahtlik tegevus humanitaarabikorpuses

3. mai 2022

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Kvaliteedimärgiste saamise taotlusi saab esitada pidevalt.

Taotluste esitamise kord

Riiklike büroode hallatavate detsentraliseeritud tegevuste puhul esitage taotlus, kasutades Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse lehekülge.

Taotluse näidisvormid teabe ja ettevalmistamise eesmärgil: 2021. aasta projektikonkursi kvaliteedimärgise taotluse (ESC 50) näidis, 2021. aasta projektikonkursi vabatahtliku tegevuse projektide taotluse (ESC 51) näidis, 2021. aasta projektikonkursi solidaarsusprojektide taotluse (ESC 30) näidis 

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti hallatavate kesktasandil juhitavate tegevustega seotud taotlusvormide ja valikumenetluse kohta saab teavet EACEA veebisaidilt ning rahastamis- ja hankevõimaluste portaalist.
 

Organisatsiooni registreerimine

  1. Esmalt peate looma EU Logini konto. EU Logini autentimisteenusega autenditakse komisjoni infosüsteemide kasutajaid (lisateavet leiab kasutusjuhendist).
  2. Valige, kus soovite registreeruda. Kas tegevust, mille kohta taotluse esitate, haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet või riiklik büroo? Lisateavet leiate organisatsioonide registreerimise lehelt. 

 

Viimased uudised