Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Výzvy k předkládání návrhů

Výzva 2022 

Výzva k předkládání návrhů na rok 2022 byla zveřejněna. Níže jsou k dispozici příslušné dokumenty a pomůcky.

Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

Call for proposals 2022 - EAC/A10/2021 European Solidarity Corps 2021/C 464/05

Průvodce programem Evropského sboru solidarity na rok 2022

Průvodce Evropským sborem solidarity na rok 2022 je výchozím bodem pro všechny účastníky. Upřesňuje podmínky projektů, do kterých se můžete v rámci výzvy hlásit. 

Předchozí verze:

Typ činnosti Lhůta Kde podat přihlášku
dobrovolnické projekty

23. února 2022

4. října 2022 (náhradní kolo)

národní agentura
dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

6. dubna 2022

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu
projekty solidarity

23. února 2022

4. května 2022 (náhradní kolo)

4. října 2022

národní agentura
dobrovolnická činnost v rámci Sboru humanitární pomoci

3. května 2022

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu

Žádosti o značku kvality je možné podávat průběžně.

Podání přihlášky

Pro decentralizované činnosti řízené národními agenturami využijte stránky Erasmus+ a stránky Evropského sboru solidarity.

Vzorové formuláře přihlášek pro informační a přípravné účely najdete zde: výzva 2021 – Značka kvality (ESC 50) – vzor, výzva 2021 – Dobrovolnické projekty (ESC 51) – vzor, výzva 2021 – Projekty solidarity (ESC 30) – vzor 

U centralizovaných činností řízených Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu budou informace o formulářích přihlášek a výběrovém řízení k dispozici na internetových stránkách této agentury a na portálu pro nabídková řízení.
 

Registrace vaší organizace

  1. Nejprve si musíte zařídit bezplatný účet u služby EU Login. Tuto službu využívají různé informační systémy Evropské komise k ověřování identity uživatelů (podrobnosti najdete v příručce).
  2. Zjistěte si, kde je třeba se zaregistrovat. Je činnost, na kterou se chcete přihlásit, řízena Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu nebo národní agenturou? Více informací najdete v sekci Registrace organizací

 

Přečtěte si nejnovější zprávy