Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Par

Jūsu organizācijai var būt tiesības pieteikties Eiropas Solidaritātes korpusa finansējumam, lai izstrādātu projektus kopienu un visas sabiedrības interesēs. Mēs sadarbojamies ar dažādām organizācijām, kas pārstāv šādas jomas:

 • demokrātiskas līdzdalības veicināšana,
 • cīņa pret sociālo atstumtību,
 • dabas aizsardzība,
 • veselības un labklājības veicināšana,
 • izglītības un apmācības popularizēšana,
 • sadarbība ar migrantu kopienām. 

Ja iesniegtais projekts tiks apstiprināts, jūsu organizācijai Eiropas Solidaritātes korpusa portālā būs pieejami motivēti jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Jūsu organizācija varēs piedāvāt iespējas darboties projektā vai pati meklēt potenciālos dalībniekus un sazināties ar viņiem. 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējums sniedz vairākas priekšrocības jūsu organizācijai. Piemēram:

 • dod iespēju darīt vairāk,
 • palīdz projektos izmantot augsti motivētu jauniešu prasmes un entuziasmu,
 • ļauj veidot saikni ar jauniešiem, piedāvājot viņiem jēgpilnu mācību pieredzi,
 • ienes jaunas idejas jūsu organizācijas ikdienas darbā,
 • stiprina saikni ar vietējo sabiedrību. 

Eiropas Solidaritātes korpuss var atbalstīt:

Brīvprātīgā darba virziens

 • Brīvprātīgais darbs

- individuāls
- komandās
- brīvprātīgā darba komandas augstas prioritātes jomās

 • Solidaritātes projekti

 

Lasīt jaunākās ziņas