Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Tutvustus

Organisatsioon võib taotleda Euroopa solidaarsuskorpuse rahastust projektidele, mis on mõeldud kogukondade või kogu ühiskonna hüvanguks. Teeme koostööd mitmesuguste organisatsioonidega, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:

 • demokraatliku osaluse toetamine,
 • võitlus sotsiaalse tõrjutusega,
 • looduskaitse,
 • tervise ja heaolu edendamine,
 • hariduse ja koolituse edendamine ja
 • töö rändajate kogukondadega. 

Kui teie projekt pälvib heakskiidu, saate Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis kontakti 18–30aastaste teotahteliste noortega. Organisatsioon võib reklaamida enda pakutavaid võimalusi või otsida võimalikke projektis osalejaid ja nendega ühendust võtta. 

Euroopa solidaarsuskorpuse rahastus pakub organisatsioonile mitut eelist. Selle abil

 • saavutate rohkem;
 • saate ära kasutada äärmiselt motiveeritud noorte oskusi ja teotahet;
 • saate luua sidemeid noortega, pakkudes neile mõtestatud õppimiskogemust;
 • saate tuua organisatsiooni igapäevatöösse värskeid mõtteid ja
 • sõlmida tugevamaid sidemeid kohaliku kogukonnaga. 

Euroopa solidaarsuskorpus võib toetada:

Vabatahtlik tegevus

 • Vabatahtlik tegevus

– individuaalne
– meeskondlik
– vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

 • Solidaarsusprojektid

 

Viimased uudised