Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

За нас

Вашата организация може да има право да кандидатства за финансиране от Европейския корпус за солидарност за разработването на проекти за благото на общностите и обществото като цяло. Работим с широк кръг от организации, активни в области като:

 • насърчаване на демократичното участие
 • борба срещу социалното изключване
 • опазване на природата
 • насърчаване на здравето и благосъстоянието
 • подкрепа за образованието и обучението
 • работа с мигрантски общности. 

Ако проектът ви бъде одобрен, ще имате достъп до група мотивирани млади хора на възраст между 18 и 30 години на портала на Европейския корпус за солидарност. Вашата организация ще може да рекламира възможности или да търси и да се свързва с потенциални участници. 

Финансирането от Европейския корпус за солидарност има няколко предимства за вашата организация. То може:

 • да ви даде възможност да правите повече
 • да ви помогне да разчитате на уменията и ентусиазма на силно мотивирани млади хора
 • да ви даде възможност да създавате връзки с младите хора, като им предлагате полезен опит с учебна цел
 • да внесе свежи идеи във всекидневната работа на вашата организация
 • да изгради по-силни връзки с местната общност. 

Европейският корпус за солидарност може да подкрепя:

Доброволческо направление

 • Доброволчески дейности

- индивидуални
- в екипи
- доброволчески екипи във високоприоритетни области

 • Проекти за солидарност

 

Виж последните новини