Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vanliga frågor

Vad är den europeiska solidaritetskåren?

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt som gynnar samhället och människor i Europa.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade initiativet i sitt årliga tal om tillståndet i unionen i september 2016, och det lanserades officiellt i december 2016. Läs mer om kåren

När du har anmält ditt intresse som deltagare kan du komma att bjudas in till olika projekt, som drivs av organisationer som har kontrollerats och godkänts av kommissionen.

Hur fungerar den europeiska solidaritetskåren?

Den europeiska solidaritetskåren är en pool av unga som anmält sitt intresse för att delta i solidaritetsprojekt och som lovar att arbeta efter kårens mål och principer.

När du anmäler dig sparas dina uppgifter i en databas där organisationer kan söka deltagare till sina projekt. Organisationerna bjuder sedan in de utvalda deltagarna att delta i projekten.

EU-kommissionen kommer att uppmana organisationer att söka finansiering eller andra former av stöd till projekt som är i linje med kårens mål och principer. När deras projekt har godkänts kan organisationerna få tillgång till databasen för att välja ut deltagare. Organisationerna kontaktar de som verkar intressanta och gör sitt slutgiltiga val.

Alla organisationer måste först kontrolleras och bli godkända för solidaritetskåren innan de kan söka och rekrytera deltagare till sina projekt.

Beroende på vilken typ av projekt det gäller och på din kunskap och erfarenhet, kan du eventuellt få utbildning av den europeiska solidaritetskåren innan du börjar arbeta med ett projekt.

Vem kan gå med i den europeiska solidaritetskåren?

Du kan anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du måste slutföra projektet innan du fyller 31.

Du måste också vara bosatt i ett EU-land eller något av följande partnerländer:

  • Makedonien eller Turkiet
  • Liechtenstein, Island eller Norge
  • Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro eller Serbien
  • Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina eller Vitryssland
  • Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina , Syrien eller Tunisien
  • Ryssland

Alla som uppfyller dessa kriterier kan anmäla sig till kåren, men för vissa projekt kan det finnas ytterligare begränsningar i fråga om ålder, bosättningsland eller medborgarskap, beroende på typ av projekt och hur det finansieras.

Vad kan jag få göra i ett projekt inom den europeiska solidaritetskåren?

Den europeiska solidaritetskårens projekt omfattar en rad olika ämnen, men alla är i linje med kårens mål och principer.

Här är några exempel på vad du kan få göra:

  • Hjälpa till att bygga upp en skola som har förstörts efter en jordbävning.
  • Hjälpa nyanlända asylsökande.
  • Röja skog för att förebygga skogsbränder.
  • Arbeta med personer med funktionsnedsättning.

Du kommer aldrig att delta i akuta katastrofinsatser, som alltid utförs av särskilt utbildad personal med erfarenhet av farliga miljöer.

Läs mer om olika typer av projekt.

Vad åtar jag mig när jag går med i den europeiska solidaritetskåren?

När du går med i den europeiska solidaritetskåren måste du bekräfta att du lovar att arbeta efter kårens mål och principer. Dina uppgifter sparas sedan i en databas.

ANär du anmäler dig ska du uppge dina personuppgifter, vilken typ av projekt du är intresserad av och vilka erfarenheter och kunskaper du kan bidra med. Du uppmanas sedan att lämna mer detaljerad information, bland annat om när du har möjlighet att delta i projekt. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto.

Organisationer som godkänts för att driva projekt inom den europeiska solidaritetskåren får tillgång till dina uppgifter när de letar efter deltagare till sina projekt. Om en organisation tar kontakt med dig och erbjuder dig att delta i ett projekt behöver du inte tacka ja – det är helt upp till dig att bestämma om du vill delta eller inte.

Om du beslutar att du inte vill delta i några projekt kan du när som helst logga in på ditt konto och tillfälligt dölja din profil eller helt ta bort ditt konto. Du kan också välja att inte längre få mejl och andra meddelanden.

Vad är det för skillnad mellan volontärprojekt och andra former av deltagande?

Den europeiska solidaritetskåren består av följande två kompletterande delar: volontärprojekt och projekt där du deltar som anställd, praktikant eller lärling. Volontärdelen förstärker och breddar den europeiska volontärtjänsten (en del av Erasmus+), som ger unga möjlighet att jobba som volontärer på heltid i mellan två och tolv månader i ett annat land. Andra former av volontärarbete kan tillkomma efterhand.

Den andra delen ger dig möjlighet att jobba, praktisera eller få en lärlingsplats inom många olika sektorer som bedriver solidaritetsbaserad verksamhet och som söker efter motiverade och samhällsengagerade unga. Den här delen införs successivt genom partnerskap med myndigheter, icke-statliga organisationer och företag som är verksamma på dessa områden.

Olika projekt kräver deltagare med olika färdigheter och erfarenheter, så organisationerna kan rekrytera deltagare från den europeiska solidaritetskåren som volontärer, anställda, praktikanter eller lärlingar.

Som volontär får du ingen lön, men du får resan till och från projektorten, boende, mat, sjukförsäkring och fickpengar.

Om du deltar i form av ett riktigt jobb anses du vara anställd av den organisation du jobbar för, och får lön för ditt arbete. Normalt sett betalar du själv ditt uppehälle med den lön du får. Under projektet omfattas du av arbetsrätten i det land där du jobbar. Läs gärna mer om hur det är att jobba i andra EU-länder på webbplatsen Ditt Europa.

Om du deltar som lärling eller praktikant omfattas du eventuellt av ett anställningsavtal, beroende på land. I allmänhet får du ett traktamente.

Vad händer när jag har anmält mig?

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt initiativ och organisationerna håller fortfarande på att utveckla sina idéer och förslag till projekt. Vi räknar med att organisationerna börjar rekrytera deltagare sent på våren 2017, och att deltagarna kan börja delta i projekt från och med juni 2017.

Under tiden kommer vi att hålla dig uppdaterad om solidaritetskåren via mejl och i sociala medier.

Vilka typer av organisationer kan driva projekt inom den europeiska solidaritetskåren?

Den europeiska solidaritetskåren är öppen för olika typer av organisationer. Det kan vara myndigheter, kommuner, icke-statliga organisationer och företag. Det kan vara allt från stora multinationella företag till en liten lokal ideell organisation. Gemensamt är att de måste driva någon form av solidaritetsprojekt.

Hur gör en organisation som vill driva ett projekt inom den europeiska solidaritetskåren?

Kommissionen kommer under nästa år att annonsera efter förslag till projekt inom den europeiska solidaritetskåren. Projekten måste vara i linje med kårens mål och principer.

Alla organisationer måste först kontrolleras och bli godkända för solidaritetskåren innan de kan börja söka och rekrytera deltagare till sina projekt. Organisationer måste också ansluta sig till Europeiska solidaritetskårens stadga.

Nyheter om den europeiska solidaritetskåren hittar du på kommissionens sidor i sociala medier eller i specialtidskrifter.

Var kan jag få mer information om den europeiska solidaritetskåren?

Läs först informationen på webbplatsen. Om du inte har fått svar på dina frågor kan du ställa en fråga direkt till oss. Vi försöker att svara dig inom fem arbetsdagar.

Hur kan jag snabbare få ett jobb eller en praktikplats?

När du har anmält dig till solidaritetskåren på https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en uppmanas du att ladda upp ditt cv, se till att din profil är aktuell och själv söka efter lediga platser. Dessutom kan du söka lediga platser i Euresportalen.

Var hittar jag annonser om lediga platser?

Gå till ”Hitta ett arbete” under fliken ”Arbetssökande” i Euresportalen. Välj ”Socialt arbete” i kategorin ”Solidaritetssammanhang” och lägg till fler sökkriterier om du vill.

Jag har hittat en ledig plats via Euresportalen och vill söka – vad gör jag nu?

När du har hittat en intressant ledig plats kan du kontakta något av de två europeiska konsortier som ska förmedla placeringar i hela EU för att höra om du kan få jobbet som en placering via solidaritetskåren. Meddela att du är intresserad av jobbet och varför du passar för det och förklara att du kan tänka dig att flytta utomlands.

Obs! Konsortierna kan bara hjälpa dig om du vill ha ett jobb i ett annat EU-land

När du kontaktar dem så berätta lite om dig själv och vad du kan erbjuda. Bifoga gärna ditt cv, ditt medlemsnummer i solidaritetskåren och länken till platsannonsen.

Konsortierna leds av Frankrikes arbetsförmedling och Italiens arbetsmarknadsmyndighet. Du når dem på följande webbplatser och mejladresser: