Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Pogosta vprašanja

Kaj je evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi.

Pobudo je napovedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v svojem letnem govoru o stanju v Uniji septembra 2016, uradno pa je bila uvedena decembra 2016. Več informacij

Ko bodo udeleženci opravili enostavni postopek registracije, bodo morda izbrani za sodelovanje v najrazličnejših projektih. Projekte bodo vodile organizacije, ki smo jih preverili in pooblastili za vodenje projektov evropske solidarnostne enote.

Kako deluje evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota združuje mlade, ki se registrirajo z željo, da bi sodelovali pri projektih, povezanih s solidarnostjo, in ki se strinjajo s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote in jih bodo podpirali.

Ko se registrirate, bodo vaši podatki shranjeni v podatkovni zbirki evropske solidarnostne enote, v kateri bodo organizacije poiskale kandidate za svoje projekte. Organizacije bodo nato izbrane kandidate povabile, da se pridružijo njihovemu projektu.

Evropska komisija bo organizacije povabila, naj zaprosijo za finančna sredstva in drugo podporo za projekte, ki ustrezajo poslanstvu in načelom evropske solidarnostne enote. Ko bodo projekti odobreni, bodo organizacije lahko uporabile podatkovno zbirko udeležencev in med njimi izbrale tiste, ki najbolj ustrezajo njihovemu projektu. Organizacije bodo stopile v stik z izbranimi kandidati in napravile končni izbor.

Vse organizacije bomo preverili, preden bodo dobile pooblastilo za vodenje projektov za evropsko solidarnostno enoto in dovoljenje za iskanje in najemanje udeležencev za svoje projekte.

Evropska solidarnostna enota bo pred začetkom projekta poskrbela za usposabljanje udeležencev, odvisno od vrste projekta ter znanja in izkušenj udeleženca.

Kdo se lahko pridruži evropski solidarnostni enoti?

V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko v projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. Projekte evropske solidarnostne enote morajo zaključiti do svojega 31. rojstnega dne.

Imeti morajo zakonito prebivališče v državi članici EU ali eni od spodaj navedenih partnerskih držav:

  • Makedonija, Turčija
  • Lihtenštajn, Islandija, Norveška
  • Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Srbija
  • Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija Ukrajina
  • Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija
  • Rusija

Če izpolnjujete te pogoje, se lahko pridružite evropski solidarnostni enoti, res pa je, da bodo za posamezne projekte lahko veljale dodatne omejitve glede starosti, zakonitega prebivališča in državljanstva, odvisno od vrste projekta in njegovega financiranja.

Kakšno delo me čaka v projektu evropske solidarnostne enote?

Projekti evropske solidarnostne enote bodo vsebinsko zelo raznovrstni, vsi pa bodo v skladu s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.

Od vas bodo morda pričakovali naslednje naloge:

  • pomoč pri gradnji šole ali doma skupnosti, ki ga je poškodoval potres
  • pomoč novo prispelim prosilcem azila
  • čiščenje podrastja v gozdovih, da se prepreči požar
  • delo z invalidi v domu skupnosti

Nalog v zvezi s takojšnjim odzivanjem na nesrečo vam ne bodo naložili. To delo bodo opravili ljudje, ki so posebej usposobljeni za varno delovanje v nevarnem okolju in imajo ustrezne izkušnje.

Več informacij: seznam raznih projektov

Čemu se zavežem, če se pridružim evropski solidarnostni enoti?

Ob registraciji v evropsko solidarnostno enoto boste morali potrditi, da podpirate poslanstvo in se strinjate z načeli evropske solidarnostne enote. Vaši podatki bodo potem shranjeni v sistemu evropske solidarnostne enote.

Pri registraciji bo treba vpisati osnovne osebne podatke, vrsto projektov, ki vas zanimajo, ter znanje in izkušnje, ki jih prinašate projektom evropske solidarnostne enote. Nato bo treba izpolniti natančnejši profil, tudi s podatki o tem, kdaj ste na razpolago za sodelovanje v projektih. Svoje podatke lahko kadarkoli dopolnite ali spremenite s prijavo v osebni račun evropske solidarnostne enote.

Dostop do vaših podatkov bodo imele organizacije, ki bodo iskale prostovoljce ali delavce za svoje projekte in jih je Evropska komisija pooblastila za vodenje projektov evropske solidarnostne enote. Če se na vas obrne organizacija in vam ponudi delo v svojem projektu, vam ni treba sprejeti ponudbe, če nočete – odločitev o tem, ali se pridružite projektu ali ne, bo vedno v vaših rokah.

Če ne želite več biti na razpolago za projekte evropske solidarnostne enote, se lahko kadarkoli prijavite v svoj osebni račun in začasno skrijete svoj profil ali v celoti izbrišete svoj račun. Sami odločate tudi o tem, ali boste še naprej prejemali elektronsko pošto in druga sporočila.

Kakšna je razlika med prostovoljskim in poklicnim sklopom evropske solidarnostne enote?

Evropska solidarnostna enota združuje dva dopolnjujoča se sklopa: prostovoljske in poklicne dejavnosti. Sklop prostovoljskih dejavnosti mladim ponuja priložnost, da dva do dvanajst mesecev opravljajo prostovoljsko dejavnost za poln delovni čas v drugi državi. Temelji na evropski prostovoljski službi (iz programa Erasmus+) in drugih programih financiranja EU.

Sklop poklicnih dejavnosti bo mladim ponudil priložnost za zaposlitev, delovno prakso ali vajeniško delo v različnih sektorjih, ki se ukvarjajo s solidarnostno naravnanimi dejavnostmi in potrebujejo zelo motivirane mlade ljudi s socialnim čutom. Sklop poklicnih dejavnosti se bo vzpostavljal postopoma prek partnerstev z javnimi organi, nevladnimi organizacijami in gospodarskimi organizacijami v teh sektorjih.

Glede na to, da različni projekti potrebujejo različna znanja in izkušnje, bodo organizacije udeležence evropske solidarnostne enote lahko najele kot prostovoljce, delavce, vajence ali praktikante.

Prostovoljci za svoje delo ne bodo plačani, zato pa bodo imeli krite nekatere stroške, odvisno od programa financiranja EU, denimo stroške potovanja v državo projekta in vrnitve domov, namestitve, hrane, zdravstvenega zavarovanja, dobivali bodo tudi manjši znesek za kritje vsakdanjih življenjskih stroškov.

Mladi, ki jih bodo najeli za delo v sklopu poklicnih dejavnosti evropske solidarnostne enote, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi in prejemali plačilo za svoje delo v skladu v z nacionalnimi predpisi o plačah in veljavnimi kolektivnimi pogodbami. S plačo, ki jo bodo prejemali od delodajalca, bodo navadno morali sami plačati vsakdanje življenjske stroške in stanovanje. Zanje bodo veljali predpisi o delovnih razmerjih države, v kateri bodo delali. Več informacij o pravilih glede zaposlitve v posameznih državah EU na spletišču Tvoja Evropa.

Tudi vajenci in praktikanti bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi. Navadno bodo prejemali tudi dodatek za bivanje.

Kaj se zgodi po registraciji?

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda in organizacije se še vedno ukvarjajo z načrtovanjem in predlogi projektov. Pričakujemo, da bodo organizacije začele izbirati udeležence konec pomladi 2017, sodelovanje udeležencev v projektih pa naj bi se začelo z junijem 2017.

Evropska komisija vas bo medtem o dogajanju v zvezi z evropsko solidarnostno enoto obveščala po elektronski pošti in na svojih straneh v družbenih medijih.

Katere organizacije lahko vodijo projekte evropske solidarnostne enote?

Projekte evropske solidarnostne enote lahko vodijo različne organizacije, denimo vladne organizacije, občine, nevladne organizacije in podjetja. Različna bo tudi njihova velikost, od velikih multinacionalk do majhnih nevladnih organizacij, ki delujejo v lokalni skupnosti. Organizacije morajo voditi projekte, povezane s solidarnostjo.

Kako se lahko organizacija prijavi za vodenje projekta evropske solidarnostne enote?

Evropska komisija bo med letom objavila, da išče predloge za razne vrste projektov evropske solidarnostne enote. Predlagani projekti morajo biti v skladu s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.

Vse organizacije bomo preverili, preden bodo dobile akreditacijo za vodenje projektov za evropsko solidarnostno enoto in dovoljenje za iskanje in najemanje udeležencev za svoje projekte. Organizacije morajo tudi ravnati v skladu z Listino evropske solidarnostne enote.

Evropska komisija bo obvestila v zvezi z evropsko solidarnostno enoto objavljala na svojih straneh v družbenih medijih in posebnih publikacijah.

Kje lahko izvem več o evropski solidarnostni enoti?

Natančno preberite vse informacije na tem spletišču. Morebitna dodatna vprašanja nam lahko pošljete s funkcijo Tvoje vprašanje. Praviloma vam bomo odgovorili v petih delovnih dneh.

Kako lahko hitreje najdem delovno mesto ali prakso?

Ko se prijavite za sklop poklicnih dejavnosti evropske solidarnostne enote https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en, preverjajte ažurnost podatkov v vašem profilu, naložite življenjepis in tudi sami iščite zanimiva prosta mesta. Prosta delovna mesta lahko poiščete tudi na portalu EURES.

Kje naj iščem možna prosta mesta?

V razdelku Sem iskalec zaposlitve na portalu EURES www.eures.europa.eu odprite zavihek Iskanje zaposlitve. V kategoriji Solidarnost izberite Socialno delo, uporabite iskalne kriterije in poiščite razpoložljive možnosti. 

Na portalu EURES sem našel prosto mesto, na katero bi se prijavil – kakšen je postopek?

Ko najdete zanimivo prosto delovno mesto, se obrnite na enega od dveh evropskih konzorcijev, ki skrbita za napotitve v Evropski uniji, in se pozanimajte, ali bi delo lahko opravljali v okviru evropske solidarnostne enote. Pripišite, zakaj vas to delovno mesto zanima, zakaj bi ga opravljali vi ter da ste zaradi tega pripravljeni oditi v tujo državo.

Opozarjamo: konzorcija pomagata samo udeležencem, ki iščejo delovno mesto v drugi državi EU (tj. čezmejna napotitev). 

V svojem sporočilu konzorciju se predstavite in povejte, kaj lahko ponudite (priložite na primer svoj življenjepis ter navedite številko svoje registracije v evropski solidarnostni enoti).

Dobro je tudi dodati povezavo na prosto delovno mesto, ki ste ga našli.

Konzorcija, ki vas vodita do uspešne napotitve, kontaktirajte na naslednjih spletnih oziroma elektronskih naslovih: