Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Pogosta vprašanja

Kaj je evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota je program financiranja Evropske unije, ki mladim daje priložnosti za prostovoljsko delo, zaposlitev, usposabljanje ali vodenje lastnih solidarnostnih projektov v dobro skupnostim po vsej Evropi.

Pobudo je napovedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v svojem letnem govoru o stanju v Uniji septembra 2016, uradno pa je bila uvedena decembra 2016. Več informacij

Ko bodo udeleženci opravili enostavni postopek registracije, bodo morda izbrani za sodelovanje v najrazličnejših projektih. Projekte bodo vodile organizacije, ki smo jih preverili in pooblastili za vodenje projektov evropske solidarnostne enote.

Kako deluje evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota združuje mlade, ki se registrirajo z željo, da bi sodelovali pri projektih, povezanih s solidarnostjo, in ki se strinjajo s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote in jih bodo podpirali.

Ko se registrirate, bodo vaši podatki shranjeni v podatkovni zbirki evropske solidarnostne enote, v kateri bodo organizacije poiskale kandidate za svoje projekte. Organizacije bodo nato izbrane kandidate povabile, da se pridružijo njihovemu projektu.

Organizacije lahko zaprosijo za financiranje svojih projektov in ko bodo projekti odobreni, bodo lahko v podatkovni zbirki udeležencev izbrale tiste, ki so najbolj ustrezni za njihov projekt. Organizacije bodo stopile v stik z izbranimi kandidati in napravile končni izbor.

Vse organizacije bomo preverili, preden bodo dobile pooblastilo za vodenje projektov za evropsko solidarnostno enoto in dovoljenje za iskanje in najemanje udeležencev za svoje projekte.

Kdo se lahko pridruži evropski solidarnostni enoti?

V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko pri dejavnosti sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. Ob začetku dejavnosti tudi ne smejo biti starejši od 30 let.

Za sodelovanje v prostovoljskih dejavnostih morajo imeti zakonito prebivališče v državi članici EU ali eni od naslednjih držav:
   • Severna Makedonija in Turčija
   • Lihtenštajn, Islandija, Norveška
   • Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Srbija
   • Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina
   • Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija
   • Ruska federacija

Mladim iz vseh držav članic EU* so na voljo pripravništva in delovna mesta. V solidarnostnih projektih lahko sodelujejo države programa: države članice EU*, Turčija, Severna Makedonija in Islandija. 

*Opozarjamo, da po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med Združenim kraljestvom in EU dne 1. februarja 2020 in zlasti členov 127(6), 137 in 138 sklicevanja na fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v državi članici Evropske unije,  vključujejo fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v Združenem kraljestvu. Rezidenti in subjekti Združenega kraljestva so zato upravičeni do sodelovanja v vseh ukrepih tega programa do zaključka programa.
 

Kakšno delo me čaka v projektu evropske solidarnostne enote?

Projekti evropske solidarnostne enote bodo vsebinsko zelo raznovrstni, vsi pa bodo v skladu s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.

Obiščite spletišče evropske solidarnostne enote za več informacij o financiranih projektih, njihovih opisih, zajetih področjih in dejavnostih.

Nalog v zvezi s takojšnjim odzivanjem na nesrečo vam ne bodo naložili. To delo bodo opravili ljudje, ki so posebej usposobljeni za varno delovanje v nevarnem okolju in imajo ustrezne izkušnje.

Več informacij: seznam raznih projektov

Čemu se zavežem, če se pridružim evropski solidarnostni enoti?

Ob registraciji v evropsko solidarnostno enoto boste morali potrditi, da podpirate poslanstvo in se strinjate z načeli evropske solidarnostne enote. Vaši podatki bodo potem shranjeni v sistemu evropske solidarnostne enote.


Pri registraciji bo treba vpisati osnovne osebne podatke, vrsto projektov, ki vas zanimajo, ter znanje in izkušnje, ki jih prinašate projektom evropske solidarnostne enote. Nato bo treba izpolniti natančnejši profil, tudi s podatki o tem, kdaj ste na razpolago za sodelovanje v projektih. Svoje podatke lahko kadarkoli dopolnite ali spremenite s prijavo v osebni račun evropske solidarnostne enote.


Dostop do vaših podatkov bodo imele organizacije, ki bodo iskale prostovoljce ali delavce za svoje projekte in so pooblaščene za vodenje projektov evropske solidarnostne enote. Če se na vas obrne organizacija in vam ponudi delo v svojem projektu, vam ni treba sprejeti ponudbe, če nočete – odločitev o tem, ali se pridružite projektu ali ne, bo vedno v vaših rokah.


Če ne želite več biti na razpolago za projekte evropske solidarnostne enote, se lahko kadarkoli prijavite v svoj osebni račun in začasno skrijete svoj profil ali v celoti izbrišete svoj račun. Sami odločate tudi o tem, ali boste še naprej prejemali elektronsko pošto in druga sporočila.

Kakšna je razlika med prostovoljskim in poklicnim sklopom evropske solidarnostne enote?

Evropska solidarnostna enota združuje dva dopolnjujoča se sklopa: prostovoljske in poklicne dejavnosti. Sklop prostovoljskih dejavnosti mladim ponuja priložnost, da dva do dvanajst mesecev opravljajo prostovoljsko dejavnost za poln delovni čas v drugi državi. Temelji na evropski prostovoljski službi in drugih programih financiranja EU.

Sklop poklicnih dejavnosti ponuja mladim priložnost za zaposlitev ali pripravništvo v različnih sektorjih, ki se ukvarjajo s solidarnostno naravnanimi dejavnostmi in potrebujejo zelo motivirane mlade ljudi s socialnim čutom. Upoštevajte, da sta zaposlitev in pripravništvo le majhen del dejavnosti evropske solidarnostne enote. Prostovoljci za svoje delo niso plačani, zato pa imajo krite stroške potovanja v državo projekta in vrnitve domov, namestitve, hrane, zdravstvenega zavarovanja ter bodo dobivali manjši znesek za kritje vsakdanjih življenjskih stroškov.

Mladi, ki jih bodo najeli za delo v sklopu poklicnih dejavnosti evropske solidarnostne enote, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi in prejemali plačilo za svoje delo v skladu v z nacionalnimi predpisi o plačah in veljavnimi kolektivnimi pogodbami. S plačo, ki jo bodo prejemali od delodajalca, bodo navadno morali sami plačati vsakdanje življenjske stroške in stanovanje. Zanje bodo veljali predpisi o delovnih razmerjih države, v kateri bodo delali. Več informacij o pravilih glede zaposlitve v posameznih državah EU na spletišču Tvoja Evropa.

Praktikanti bodo tudi sklenili pogodbo o zaposlitvi. Navadno bodo prejemali tudi dodatek za bivanje.

Kaj se zgodi po registraciji?

Po registraciji se lahko bodisi prijavite na objavljene priložnosti, prikazane na glavni strani, ali pa počakate, da se s ponudbo na vas obrne organizacija.  Njeno ponudbo lahko sprejmete ali zavrnete. Seveda lahko zaprosite za več informacij in se neposredno z organizacijo pogovorite o tej priložnosti.  Če vaš profil ustreza gostiteljski organizaciji, boste morda morali poiskati podporno organizacijo v vaši državi. Poiščete jo v podatkovni zbirki prostovoljskih organizacij. Včasih vam gostiteljska organizacija pomaga poiskati podporno organizacijo. 

Katere organizacije lahko vodijo projekte evropske solidarnostne enote?

Projekte evropske solidarnostne enote lahko vodijo različne organizacije, denimo vladne organizacije, občine, nevladne organizacije in podjetja. Različna bo tudi njihova velikost, od velikih multinacionalk do majhnih nevladnih organizacij, ki delujejo v lokalni skupnosti. Za sodelovanje morajo organizacije pridobiti znak kakovosti. Vsaka javna ali zasebna organizacija iz države članice Evropske unije, ki ima znak kakovosti, lahko vloži prošnjo za financiranje prostovoljskih dejavnosti, pripravništev in zaposlitev. Organizacije iz Turčije, Islandije in Severne Makedonije lahko vložijo prošnjo samo za prostovoljske projekte. Organizacije iz partnerskih držav zunaj Evropske unije, ki imajo znak kakovosti, lahko sodelujejo v prostovoljskih dejavnostih kot partnerji.

Kako se lahko organizacija prijavi za vodenje projekta evropske solidarnostne enote?

Običajno se vsako leto objavijo tri razpisi za zbiranje predlogov. Organizacije se morajo prijaviti s spletnim obrazcem pri nacionalni agenciji države, kjer imajo sedež. Razpisi za zbiranje predlogov so objavljeni tukaj: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en

Kje lahko izvem več o evropski solidarnostni enoti?

Natančno preberite vse informacije na tem spletišču. Morebitna dodatna vprašanja nam lahko pošljete s funkcijo Tvoje vprašanje. Praviloma vam bomo odgovorili v petih delovnih dneh.

Kako lahko hitreje najdem delovno mesto ali prakso?

Ko se prijavite za sklop poklicnih dejavnosti evropske solidarnostne enote https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en, preverjajte ažurnost podatkov v vašem profilu, naložite življenjepis in tudi sami iščite zanimiva prosta mesta. Prosta delovna mesta lahko poiščete tudi na portalu EURES.

Kje naj iščem možna prosta mesta?

V razdelku Sem iskalec zaposlitve na portalu EURES www.eures.europa.eu odprite zavihek Iskanje zaposlitve. V kategoriji Solidarnost izberite Socialno delo, uporabite iskalne kriterije in poiščite razpoložljive možnosti. 

Na portalu EURES sem našel prosto mesto, na katero bi se prijavil – kakšen je postopek?

Ko najdete zanimivo prosto delovno mesto, se obrnite na enega od dveh evropskih konzorcijev, ki skrbita za napotitve v Evropski uniji, in se pozanimajte, ali bi delo lahko opravljali v okviru evropske solidarnostne enote. Pripišite, zakaj vas to delovno mesto zanima, zakaj bi ga opravljali vi ter da ste zaradi tega pripravljeni oditi v tujo državo.

Opozarjamo: konzorcija pomagata samo udeležencem, ki iščejo delovno mesto v drugi državi EU (tj. čezmejna napotitev). 

V svojem sporočilu konzorciju se predstavite in povejte, kaj lahko ponudite (priložite na primer svoj življenjepis ter navedite številko svoje registracije v evropski solidarnostni enoti).

Dobro je tudi dodati povezavo na prosto delovno mesto, ki ste ga našli.

Konzorcija, ki vas vodita do uspešne napotitve, kontaktirajte na naslednjih spletnih oziroma elektronskih naslovih: 

 

Ali evropska prostovoljska služba še vedno obstaja?

Evropska prostovoljska služba je kot dejavnost ukinjena in ni več del programa Erasmus+. Evropska solidarnostna enota je od konca leta 2018 glavna pobuda EU, ki mladim omogoča prostovoljsko delo. Evropska solidarnostna enota temelji na uspehu in dosežkih evropske prostovoljske službe.

Kolikšna sredstva EU so namenjena evropski solidarnostni enoti?

Evropska solidarnostna enota je najprej črpala razpoložljiva finančna sredstva iz različnih evropskih programov, vključno s programom Erasmus+. Z uredbo (sprejeto 2. oktobra 2018) je evropska solidarnostna enota postala samostojen program z lastnim proračunom. S sredstvi v višini 375,6 milijona evrov za obdobje 2018–2020 mladim ponuja priložnost, da opravljajo prostovoljsko dejavnost, poiščejo delovno mesto in prakso ali izvajajo svoje solidarnostne projekte.

Ali je evropska solidarnostna enota „ukrep“ ali samostojni program?

Evropska solidarnostna enota je polnopraven program, včasih jo imenujemo tudi pobuda.

Kdo upravlja financiranje evropske solidarnostne enote in kako?

Večino dejavnosti evropske solidarnostne enote in ustrezno financiranje izvajajo in upravljajo nacionalne agencije v sodelujočih državah.

Nekatere dejavnosti izvaja tudi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju (zlasti podporne dejavnosti in določene razpise za zbiranje predlogov, npr. prostovoljske skupine na prednostnih področjih).

Za upravljanje samega programa (in seveda pripadajočega proračuna) skrbi Generalni direktorat za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji.

Katere dejavnosti podpira evropska solidarnostna enota?

Kot je navedeno v vodniku za evropsko solidarnostno enoto, so zajete naslednje dejavnosti:

  • znak kakovosti;;
  • prostovoljstvo (prostovoljski projekti, prostovoljska partnerstva, prostovoljske skupine na prednostnih področjih)
  • delovna mesta in prakse
  • solidarnostni projekti
Na koga se lahko obrnem v zvezi s pripravo prostovoljskega projekta?

Če želite zaprositi za finančna sredstva, se obrnite na nacionalno agencijo Erasmus+ v državi, v kateri je vaša organizacija zakonito ustanovljena. Pokličete jih lahko po telefonu ali se zglasite osebno.

Na koga lahko naslovim pritožbo v zvezi s konkretnim projektom?

Pritožbo pošljete nacionalni agenciji ali neposredno Evropski komisiji.

Ali lahko vse organizacije pošiljateljice in gostiteljice, ki so registrirane v evropski prostovoljski službi, samodejno pridobijo akreditacijo za sodelovanje v projektih evropske solidarnostne enote?

Akreditacija evropske prostovoljske službe je enakovredna znaku kakovosti za to programsko obdobje (2018–2020).

Akreditacija za organizacije koordinatorke in organizacije pošiljateljice se šteje za znak kakovosti za prostovoljsko delo v podporni vlogi. Akreditacija za organizacije gostiteljice se šteje za znak kakovosti za prostovoljsko delo v vlogi gostiteljice.

Ali je na voljo strukturiran vodnik evropske solidarnostne enote, kakršen je denimo za program Erasmus+?

Vodnik evropske solidarnostne enote je na voljo v obliki PDF in se tesno navezuje na vodnik po programu Erasmus+.

Ali lahko v podatkovni zbirki organizacije iščem po različnih kriterijih?

Tukaj lahko iščete po organizacijah, ki imajo veljavno akreditacijo za vodenje projektov evropske solidarnostne enote, in sicer z uporabo različnih kriterijev (npr. po državi, temi, mestu, imenu organizacije, vrsti akreditacije). Vedeti morate, da vse organizacije niso aktivne. Predlagamo, da se prijavite na objavljene priložnosti, ki so po prijavi v sistem na voljo na glavni strani.

Ali se lahko prijavim v evropsko solidarnostno enoto, če sem že sodeloval/a v evropski prostovoljski službi?

Udeleženec, ki je že sodeloval v daljši prostovoljski dejavnosti (vsaj 2 meseca), ki jo je financirala evropska prostovoljska služba, ne more sodelovati v še eni prostovoljski dejavnosti, ki jo financira evropska solidarnostna enota. Lahko pa sodeluje v drugih dejavnostih, ki jih podpira evropska solidarnostna enota, kot so delovna praksa, zaposlitev, solidarnostni projekti in prostovoljske skupine.

Kako poiščem podporno organizacijo?

Podporno organizacijo za pripravo pred odhodom in posredovanje pri gostiteljski organizaciji lahko poiščete v podatkovni bazi prostovoljskih organizacij, ki so odobrene za vodenje projektov evropske solidarnostne enote. Poiščite organizacijo v vaši državi prebivališča, jo kontaktirajte in vprašajte, ali vas je pripravljena podpreti.

Kakšna je vloga podpornih in gostiteljskih organizacij?

Pri čezmejnih individualnih prostovoljskih dejavnostih sodelujeta najmanj dve organizaciji – podporna in gostiteljska organizacija. Podporna organizacija pripravlja, podpira in usposablja udeležence pred odhodom, posreduje med njimi in gostiteljsko organizacijo ter jim daje podporo po povratku. Gostiteljska organizacija gosti udeležence, pripravi program dejavnosti, jih usmerja in podpira med vsemi fazami projekta. 

Can people with disabilities do a European Solidarity Corps activity?

Yes, young people with disabilities who would like to participate in the European Solidarity Corps are encouraged to register in the database. Organisations applying for funding can get financial support and advice on how to set up projects with participation of young people with disabilities.

What kind of support can a person with disabilities receive in a European Solidarity Corps project?

Young people with disabilities can get financial support to cover assistance, special equipment or services. The organisations running the project can also get advice from the National Agencies on project planning and implementation phase.  They are also encouraged to organise advanced planning visits in the host organization, in order to ensure that arrangements have been made to accommodate participants with disabilities.