Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Powołanie Korpusu zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłosił we wrześniu 2016 r. Oficjalna inauguracja Korpusu odbyła się w grudniu 2016 r. Więcej informacji

Po zarejestrowaniu się w systemie uczestnicy mogą zostać wybrani do udziału w różnego rodzaju projektach. Projekty te są realizowane przez organizacje, które zostały zweryfikowane i upoważnione do prowadzenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak działa Europejski Korpus Solidarności?

Do Europejskiego Korpusu Solidarności należą młodzi ludzie, którzy wyrazili swoje zainteresowanie udziałem w projektach solidarnościowych, akceptują misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi.

Kiedy się zarejestrujesz, Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności, a organizacje będą mogły wyszukiwać w bazie danych odpowiednich kandydatów. Organizacje będą następnie proponować wybranym przez siebie kandydatom uczestnictwo w realizowanych przez nie projektach.

Komisja Europejska zaprosi organizacje do ubiegania się o dofinansowanie lub inne wsparcie dla tych projektów, które wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności i są zgodne z jego zasadami. Po zatwierdzeniu projektu danej organizacji uzyska ona dostęp do danych wszystkich zarejestrowanych w systemie kandydatów, aby spośród nich wybrać młodych ludzi, których profil najlepiej odpowiada założeniom danego projektu. Następnie organizacja ta skontaktuje się z wybranymi kandydatami, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Wszystkie organizacje zostaną poddane kontroli, zanim zostaną upoważnione do realizacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów.

W zależności od rodzaju projektu oraz wiedzy i doświadczenia, jakie posiadasz, przed wyjazdem możesz mieć możliwość odbycia szkolenia zorganizowanego przez Europejski Korpus Solidarności.

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat – zanim skończysz 31 lat, Twój udział w projekcie musi zostać zakończony.

Ponadto musisz legalnie przebywać w jednym z państw członkowskich UE lub następujących krajów partnerskich:

  • byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii oraz Turcji
  • Liechtensteinie, Islandii i Norwegii
  • Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Serbii
  • Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie
  • Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Palestynie, Syrii, Tunezji
  • Federacji Rosyjskiej.

Takie są podstawowe kryteria członkostwa w Europejskim Korpusie Solidarności. W przypadku niektórych projektów mogą jednak obowiązywać dodatkowe warunki w zależności od rodzaju projektu i sposobu jego finansowania odnoszące się do wieku, prawa pobytu lub obywatelstwa.

Jakich zadań mogę się spodziewać podczas udziału w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności są realizowane w wielu różnych dziedzinach, wszystkie jednak muszą być zgodne z misją Europejskiego Korpusu Solidarności i jego zasadami.

Przykłady zadań do wykonania w ramach projektu:

  • pomoc przy odbudowie szkoły albo ośrodka gminnego zniszczonych wskutek trzęsienia ziemi
  • wsparcie na rzecz nowo przybyłych azylantów
  • czyszczenie lasów w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego
  • praca z osobami niepełnosprawnymi w ośrodku gminnym.

Nie będziesz natomiast proszony o udział w operacjach natychmiastowego reagowania na klęski żywiołowe. Tego rodzaju zadania nadal będą wykonywane przez specjalnie przeszkolone osoby, które mają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić działania w tak niebezpiecznych warunkach.

Więcej informacji znajdziesz, klikając na listę rodzajów projektów.

Do czego się zobowiązuję wraz z przystąpieniem do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Kiedy przystąpisz do Europejskiego Korpusu Solidarności, zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że akceptujesz misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązujesz się działać w zgodzie z nimi. Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przy rejestracji zostaniesz poproszony o podanie kilku podstawowych informacji o sobie i poinformowanie nas, jakiego rodzaju projekty by Cię interesowały oraz jakiego rodzaju wiedzę i doświadczenie mógłbyś wnieść jako uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie uzupełnisz informacje o swoim profilu, wskazując m.in. okresy, w których mógłbyś wziąć udział w projektach. Informacje te możesz aktualizować w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Organizacje, które Komisja Europejska upoważniła do realizowania projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskają dostęp do Twoich danych, jeśli będą szukać potencjalnych wolontariuszy lub współpracowników do swoich projektów. Kiedy dana organizacja skontaktuje się z Tobą, żeby zaoferować Ci stanowisko w ramach swojego projektu, nie musisz tej oferty przyjmować. Decyzję w sprawie zaangażowania się w dany projekt podejmujesz wyłącznie Ty.

Jeśli nie będziesz już chciał być brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, możesz w dowolnym czasie zalogować się do swojego konta i tymczasowo ukryć swój profil albo całkowicie usunąć swoje konto. Możesz też dezaktywować funkcję otrzymywania wiadomości elektronicznych i innych powiadomień.

Na czym polega różnica pomiędzy wolontariatem a rozwojem zawodowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części: pierwsza z nich to projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych unijnych programów finansowania.

W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach.

W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, lecz innego rodzaju wsparcie w zależności od programu, z którego finansowany jest wyjazd, na przykład w postaci pokrycia kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania.

Młodzi ludzie biorący udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie). Będą oni podlegać przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują. Więcej informacji na temat zatrudnienia w różnych krajach UE znajdziesz w portalu "Twoja Europa".

Osoby zatrudnione w charakterze uczniów lub stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety.

Czego mogę się spodziewać po tym, jak się zarejestruję?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą, a organizacje nadal są na etapie opracowywania swoich propozycji projektów. Najprawdopodobniej organizacje rozpoczną nabór uczestników projektów późną wiosną 2017 r., a pierwsze wyjazdy będą organizowane od czerwca 2017 r.

Komisja Europejska będzie informować Cię na bieżąco o postępach w działalności Europejskiego Korpusu Solidarności za pośrednictwem e-maili i serwisów społecznościowych.

Jakiego rodzaju organizacje mogą realizować projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przy realizacji projektów Europejski Korpus Solidarności współpracuje z wieloma różnymi organizacjami, m.in. organizacjami rządowymi, gminami, organizacjami pozarządowymi i firmami. Mogą one być różnej wielkości – od dużych przedsiębiorstw międzynarodowych po małe organizacje pozarządowe współpracujące ze społecznościami lokalnymi. Organizacje te muszą realizować projekty solidarnościowe.

Jak organizacje mogą ubiegać się o możliwość realizacji projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przez cały rok Komisja Europejska będzie publikować wezwania do składania propozycji dotyczących różnego rodzaju projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty te muszą być zgodne z misją i zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wszystkie organizacje będą poddawane kontroli, aby uzyskać upoważnienie do prowadzenia projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jeszcze zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów. Organizacje muszą także przestrzegać zapisów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności.

Informacje Komisji Europejskiej na temat Europejskiego Korpusu Solidarności będą zamieszczane w odpowiednich serwisach społecznościowych i specjalistycznych publikacjach.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zawarte na tej stronie. Jeśli nadal będziesz mieć pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki "Mam pytanie". Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytanie w ciągu pięciu dni roboczych.

W jaki sposób mogę szybciej zdobyć pracę lub staż?

Kiedy już zarejestrujesz się do udziału w projektach rozwoju zawodowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en, regularnie aktualizuj swój profil, zamieść swoje CV i wyszukuj interesujące Cię oferty. Możesz też przeszukiwać bazę ofert pracy w portalu EURES.

Gdzie znajdę oferty?

Kliknij „Znajdź pracę” w części „Osoby poszukujące pracy” w portalu EURES: www.eures.europa.eu. Zaznacz „Praca społeczna” w rubryce „Kontekst solidarności”, użyj filtrów i przeprowadź wyszukiwanie. 

Znalazłem w portalu EURES ciekawą ofertę i zamierzam się zgłosić. Co muszę zrobić?

Kiedy już znajdziesz ofertę lub oferty pracy, które Cię zainteresują, możesz skontaktować się z jednym z dwóch europejskich konsorcjów, które zajmują się ułatwianiem udziału w projektach realizowanych w całej Unii Europejskiej. Od konsorcjum dowiesz się, w jaki sposób można by było w praktyce skorzystać z tej oferty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz wyrazić swoje zainteresowanie konkretną ofertą oraz podkreślić, dlaczego spełniasz wszystkie kryteria i że chcesz wyjechać za granicę, aby podjąć tę pracę.

Uwaga: konsorcja stawiają sobie za cel jedynie pomaganie tym uczestnikom, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy w innym kraju UE (oferty transgraniczne). 

Kiedy się z nimi skontaktujesz, przedstaw się i opisz, co możesz zaoferować (na przykład załącz CV i podaj swój numer rejestracyjny uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności).

Najlepiej też, jeśli podasz im link do interesującej Cię oferty.

Z konsorcjami, które mogą pomóc Ci w procesie uzyskania pracy i po jej uzyskaniu, możesz skontaktować się za pośrednictwem następujących stron internetowych i adresów e-mail: