Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Powołanie Korpusu zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłosił we wrześniu 2016 r. Oficjalna inauguracja Korpusu odbyła się w grudniu 2016 r. Więcej informacji

Po zarejestrowaniu się w systemie uczestnicy mogą zostać wybrani do udziału w różnego rodzaju projektach. Projekty te są realizowane przez organizacje, które zostały zweryfikowane i upoważnione do prowadzenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak działa Europejski Korpus Solidarności?

Do Europejskiego Korpusu Solidarności należą młodzi ludzie, którzy wyrazili swoje zainteresowanie udziałem w projektach solidarnościowych, akceptują misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi.

Kiedy się zarejestrujesz, Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności, a organizacje będą mogły wyszukiwać w bazie danych odpowiednich kandydatów. Organizacje będą następnie proponować wybranym przez siebie kandydatom uczestnictwo w realizowanych przez nie projektach.

Komisja Europejska zaprosi organizacje do ubiegania się o dofinansowanie lub inne wsparcie dla tych projektów, które wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności i są zgodne z jego zasadami. Po zatwierdzeniu projektu danej organizacji uzyska ona dostęp do danych wszystkich zarejestrowanych w systemie kandydatów, aby spośród nich wybrać młodych ludzi, których profil najlepiej odpowiada założeniom danego projektu. Następnie organizacja ta skontaktuje się z wybranymi kandydatami, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Wszystkie organizacje zostaną poddane kontroli, zanim zostaną upoważnione do realizacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów.

W zależności od rodzaju projektu oraz wiedzy i doświadczenia, jakie posiadasz, przed wyjazdem możesz mieć możliwość odbycia szkolenia zorganizowanego przez Europejski Korpus Solidarności.

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W chwili rozpoczęcia projektu uczestnicy mogą mieć najwyżej 30 lat.

Ponadto uczestnicy muszą legalnie przebywać w jednym z państw członkowskich UE lub następujących krajów partnerskich:

 • Republika Macedonii Północnej oraz Turcji
 • Liechtensteinie, Islandii i Norwegii
 • Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Serbii
 • Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie
 • Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Palestynie, Syrii, Tunezji
 • Federacji Rosyjskiej.

Takie są podstawowe kryteria członkostwa w Europejskim Korpusie Solidarności. W przypadku niektórych projektów mogą jednak obowiązywać dodatkowe warunki w zależności od rodzaju projektu i sposobu jego finansowania odnoszące się do wieku, prawa pobytu lub obywatelstwa.

Jakich zadań mogę się spodziewać podczas udziału w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności są realizowane w wielu różnych dziedzinach, wszystkie jednak muszą być zgodne z misją Europejskiego Korpusu Solidarności i jego zasadami.

Przykłady zadań do wykonania w ramach projektu:

 • pomoc przy odbudowie szkoły albo ośrodka gminnego zniszczonych wskutek trzęsienia ziemi
 • wsparcie na rzecz nowo przybyłych azylantów
 • czyszczenie lasów w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego
 • praca z osobami niepełnosprawnymi w ośrodku gminnym.

Nie będziesz natomiast proszony o udział w operacjach natychmiastowego reagowania na klęski żywiołowe. Tego rodzaju zadania nadal będą wykonywane przez specjalnie przeszkolone osoby, które mają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić działania w tak niebezpiecznych warunkach.

Więcej informacji znajdziesz, klikając na listę rodzajów projektów.

Do czego się zobowiązuję wraz z przystąpieniem do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Kiedy przystąpisz do Europejskiego Korpusu Solidarności, zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że akceptujesz misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązujesz się działać w zgodzie z nimi. Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przy rejestracji zostaniesz poproszony o podanie kilku podstawowych informacji o sobie i poinformowanie nas, jakiego rodzaju projekty by Cię interesowały oraz jakiego rodzaju wiedzę i doświadczenie mógłbyś wnieść jako uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie uzupełnisz informacje o swoim profilu, wskazując m.in. okresy, w których mógłbyś wziąć udział w projektach. Informacje te możesz aktualizować w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Organizacje, które Komisja Europejska upoważniła do realizowania projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskają dostęp do Twoich danych, jeśli będą szukać potencjalnych wolontariuszy lub współpracowników do swoich projektów. Kiedy dana organizacja skontaktuje się z Tobą, żeby zaoferować Ci stanowisko w ramach swojego projektu, nie musisz tej oferty przyjmować. Decyzję w sprawie zaangażowania się w dany projekt podejmujesz wyłącznie Ty.

Jeśli nie będziesz już chciał być brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, możesz w dowolnym czasie zalogować się do swojego konta i tymczasowo ukryć swój profil albo całkowicie usunąć swoje konto. Możesz też dezaktywować funkcję otrzymywania wiadomości elektronicznych i innych powiadomień.

Na czym polega różnica pomiędzy wolontariatem a rozwojem zawodowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części: pierwsza z nich to projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych unijnych programów finansowania.

W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach.

W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, lecz innego rodzaju wsparcie w zależności od programu, z którego finansowany jest wyjazd, na przykład w postaci pokrycia kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania.

Młodzi ludzie biorący udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie). Będą oni podlegać przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują. Więcej informacji na temat zatrudnienia w różnych krajach UE znajdziesz w portalu "Twoja Europa".

Osoby zatrudnione w charakterze uczniów lub stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety.

Czego mogę się spodziewać po tym, jak się zarejestruję?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą, a organizacje nadal są na etapie opracowywania swoich propozycji projektów. Najprawdopodobniej organizacje rozpoczną nabór uczestników projektów późną wiosną 2017 r., a pierwsze wyjazdy będą organizowane od czerwca 2017 r.

Komisja Europejska będzie informować Cię na bieżąco o postępach w działalności Europejskiego Korpusu Solidarności za pośrednictwem e-maili i serwisów społecznościowych.

Jakiego rodzaju organizacje mogą realizować projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przy realizacji projektów Europejski Korpus Solidarności współpracuje z wieloma różnymi organizacjami, m.in. organizacjami rządowymi, gminami, organizacjami pozarządowymi i firmami. Mogą one być różnej wielkości – od dużych przedsiębiorstw międzynarodowych po małe organizacje pozarządowe współpracujące ze społecznościami lokalnymi. Organizacje te muszą realizować projekty solidarnościowe.

Jak organizacje mogą ubiegać się o możliwość realizacji projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przez cały rok Komisja Europejska będzie publikować wezwania do składania propozycji dotyczących różnego rodzaju projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty te muszą być zgodne z misją i zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wszystkie organizacje będą poddawane kontroli, aby uzyskać upoważnienie do prowadzenia projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jeszcze zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów. Organizacje muszą także przestrzegać zapisów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności.

Informacje Komisji Europejskiej na temat Europejskiego Korpusu Solidarności będą zamieszczane w odpowiednich serwisach społecznościowych i specjalistycznych publikacjach.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zawarte na tej stronie. Jeśli nadal będziesz mieć pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki "Mam pytanie". Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytanie w ciągu pięciu dni roboczych.

W jaki sposób mogę szybciej zdobyć pracę lub staż?

Kiedy już zarejestrujesz się do udziału w projektach rozwoju zawodowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en, regularnie aktualizuj swój profil, zamieść swoje CV i wyszukuj interesujące Cię oferty. Możesz też przeszukiwać bazę ofert pracy w portalu EURES.

Gdzie znajdę oferty?

Kliknij „Znajdź pracę” w części „Osoby poszukujące pracy” w portalu EURES: www.eures.europa.eu. Zaznacz „Praca społeczna” w rubryce „Kontekst solidarności”, użyj filtrów i przeprowadź wyszukiwanie. 

Znalazłem w portalu EURES ciekawą ofertę i zamierzam się zgłosić. Co muszę zrobić?

Kiedy już znajdziesz ofertę lub oferty pracy, które Cię zainteresują, możesz skontaktować się z jednym z dwóch europejskich konsorcjów, które zajmują się ułatwianiem udziału w projektach realizowanych w całej Unii Europejskiej. Od konsorcjum dowiesz się, w jaki sposób można by było w praktyce skorzystać z tej oferty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz wyrazić swoje zainteresowanie konkretną ofertą oraz podkreślić, dlaczego spełniasz wszystkie kryteria i że chcesz wyjechać za granicę, aby podjąć tę pracę.

Uwaga: konsorcja stawiają sobie za cel jedynie pomaganie tym uczestnikom, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy w innym kraju UE (oferty transgraniczne). 

Kiedy się z nimi skontaktujesz, przedstaw się i opisz, co możesz zaoferować (na przykład załącz CV i podaj swój numer rejestracyjny uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności).

Najlepiej też, jeśli podasz im link do interesującej Cię oferty.

Z konsorcjami, które mogą pomóc Ci w procesie uzyskania pracy i po jej uzyskaniu, możesz skontaktować się za pośrednictwem następujących stron internetowych i adresów e-mail:

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.