Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Veelgestelde vragen

Wat is het Europees Solidariteitskorps?

Het Europees Solidariteitskorps is een nieuw initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

Het initiatief is door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in september 2016 tijdens zijn jaarlijkse State of the European Union aangekondigd, en in december 2016 officieel van start gegaan. Meer informatie

Na een eenvoudige aanmeldingsprocedure kunnen deelnemers aanbiedingen krijgen voor allerlei projecten. Die projecten worden geleid door organisaties die daarvoor speciaal zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Hoe werkt het Europees Solidariteitskorps?

Het Europees Solidariteitskorps bestaat uit jongeren die zich hebben aanmelden omdat ze willen deelnemen aan solidariteitsprojecten en zich akkoord verklaren met en houden aan de missie en beginselen van het korps.

Als je je aanmeldt, worden je gegevens opgeslagen in het systeem van het Europees Solidariteitskorps, en gemachtigde organisaties mogen in die database zoeken naar medewerkers voor hun projecten. Organisaties kunnen de jongeren van hun keuze daarna uitnodigen voor hun projecten.

The European Commission will invite organisations to apply for funding or other support for projects which fit with the Mission and Principles of the European Solidarity Corps. After their projects are approved, these organisations will be able to access the pool of participants to select young people that could be best suited to join the project. The organisations will then contact the potential recruits and make a final choice.

All organisations will undergo checks before they are authorised to run projects for the European Solidarity Corps, and before they are allowed to search for and recruit participants for their projects.

Depending on the type of project, and your existing knowledge and experience, you may receive training from the European Solidarity Corps before starting the project.

Wie kan zich aanmelden voor het Europees Solidariteitskorps?

Je kunt je aanmelden voor het Europees Solidariteitskorps zodra je 17 wordt, maar je kunt pas aan de slag als je 18 jaar of ouder bent. 

Je moet ook officieel in een EU-land of in een van de volgende partnerlanden wonen:

 • Republiek Noord-Macedonië, Turkije
 • Liechtenstein, IJsland, Noorwegen
 • Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Servië
 • Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland
 • Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië
 • de Russische Federatie

Als je aan deze criteria voldoet, kun je je aanmelden bij het Europees Solidariteitskorps, maar voor bepaalde projecten kunnen, afhankelijk van het soort project en de financieringsmethode, bijzondere voorwaarden gelden met betrekking tot leeftijd, woonplaats of nationaliteit.

Wat kan er van mij worden gevraagd voor een project van het Europees Solidariteitskorps?

De projecten zijn enorm divers maar beantwoorden allemaal aan de missie en beginselen van het Europees Solidariteitskorps.

Hier zijn een paar voorbeelden van activiteiten:

 • Helpen bij de wederopbouw van een school of openbaar gebouw na een aardbeving.
 • Hulp aan pas aangekomen asielzoekers.
 • Onderhoud van bossen om bosbranden te voorkomen.
 • Werken met mensen met een beperking in een centrum voor maatschappelijk werk.

Je zult niet worden ingezet voor de eerste noodhulp onmiddellijk na een ramp. Die taken moeten altijd worden uitgevoerd door mensen met een gespecialiseerde opleiding en ervaring in het werk in een gevaarlijke omgeving.

Wil je meer weten, bekijk dan ook de lijst van soorten projecten.

Wat zijn mijn plichten als ik me aanmeld voor het Europees Solidariteitskorps?

Als je je aanmeldt voor het Europees Solidariteitskorps moet je schriftelijk bevestigen dat je akkoord gaat met en je zult houden aan de missie en beginselen van het Europees Solidariteitskorps. Daarna worden je gegevens opgeslagen in de database van het Europees Solidariteitskorps.

Tijdens je aanmelding wordt je ook gevraagd naar een paar persoonlijke gegevens, het soort projecten waarvoor je belangstelling hebt en de ervaring en kennis die je voor projecten van het Europees Solidariteitskorps kunt inzetten. Daarna wordt je gevraagd om je profiel aan te vullen, onder andere met de periodes waarin je beschikbaar bent voor projecten. Je kunt die gegevens op elk moment wijzigen door in te loggen op je persoonlijke account bij het Europees Solidariteitskorps.

Organisaties die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en projecten voor het Europees Solidariteitskorps mogen organiseren, krijgen toegang tot je gegevens omdat zij geschikte kandidaten voor hun projecten moeten kunnen zoeken. Als een organisatie contact met je opneemt en je een plaats aanbiedt bij hun project, hoef je daar niet op in te gaan: de beslissing om aan een project deel te nemen, ligt helemaal bij jou.

Als je tijdelijk of definitief niet meer voor projecten van het Europees Solidariteitskorps wil worden uitgenodigd, kun je op elk moment inloggen op je account van het Europees Solidariteitskorps en je profiel tijdelijk verbergen of je account definitief wissen. Je kunt ook aangeven of je nog e-mails en andere berichten wil ontvangen.

Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en werkprojecten?

Het Europees Solidariteitskorps is op twee manieren actief: via vrijwilligerswerk en werkprojecten. Vrijwilligerswerk biedt jongeren de kans om voltijds twee tot twaalf maanden lang als vrijwilliger te werken in een ander land. Het bouwt voort op het Europees vrijwilligerswerk (dat deel uitmaakt van Erasmus+) en andere financieringsprogramma’s van de EU.

De werkprojecten zijn bedoeld om jongeren aan een baan, stage of leerplaats te helpen in allerlei sectoren bij solidariteitsgerelateerde activiteiten waarvoor sterk gemotiveerde en maatschappelijk geëngageerde jongeren voor nodig zijn. De werkprojecten zullen geleidelijk worden opgezet door partnerschappen van overheidsinstanties, ngo’s en commerciële organisaties die op deze gebieden actief zijn.

Voor elk project zijn mensen met een bepaalde kennis en ervaring nodig, en daarom kunnen deelnemende organisaties voor hun activiteiten in de database van het Europees Solidariteitskorps op zoek naar de juiste vrijwilligers, werknemers, leerlingen of stagiairs.

Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werk, maar krijgen wel andere steun, afhankelijk van welk EU-programma het financiert, zoals vervoer naar en van het project, huisvesting, maaltijden, ziekteverzekering en zakgeld.

Jongeren die kiezen voor een werkproject van het Europees Solidariteitskorps krijgen een arbeidscontract en worden voor hun werk betaald door hun werkgever in overeenstemming met de geldige nationale loonwetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten. Daar zouden ze hun dagelijkse uitgaven en huisvesting zelf mee moeten kunnen bekostigen. Ze vallen onder de arbeidswetgeving van het land waar zij werken. Meer informatie over werken in een ander EU-land vind je op de website Uw Europa.

Jongeren met een leerbaan en stagiairs krijgen ook een arbeidsovereenkomst en gewoonlijk een dagvergoeding.

Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?

Het Europees Solidariteitskorps is een nieuw initiatief en de belangstellende organisaties zijn hun ideeën en voorstellen voor projecten nog aan het vormgeven. We verwachten dat die organisaties aan het eind van het voorjaar van 2017 op zoek zullen gaan, en dat de eerste vrijwilligers vanaf juni 2017 aan projecten kunnen meewerken.

De Europese Commissie zal iedereen via e-mail en sociale media op de hoogte houden over de stand van zaken.

Wat voor organisaties kunnen projecten voor het Europees Solidariteitskorps organiseren?

Het Europees Solidariteitskorps staat open voor projecten van allerlei organisaties. Denk daarbij aan overheidsorganisaties, gemeenten, ngo’s en bedrijven. Ook de grootte speelt geen rol, er is plaats voor grote multinationals, maar ook voor kleine ngo’s die lokaal actief zijn. De organisaties moeten wel projecten organiseren waarbij solidariteit centraal staat.

Hoe kan een organisatie een project voor het Europees Solidariteitskorps voorstellen?

Van tijd tot tijd maakt de Commissie bekend dat ze op zoek is naar projectvoorstellen voor het Europees Solidariteitskorps. Die projecten moeten beantwoorden aan de missie en beginselen van het korps.

Alle organisaties worden grond gecontroleerd en pas daarna gemachtigd om projecten voor het Europees Solidariteitskorps te organiseren en kandidaten voor hun projecten te selecteren en in dienst te nemen. Ze moeten ook de missie en beginselen van het Europees Solidariteitskorps naleven.

Aankondigingen van het Europees Solidariteitskorps zal de Europese Commissie verspreiden via sociale media en in vakbladen.

Waar vind ik meer informatie over het Europees Solidariteitskorps?

Lees aandachtig alle informatie op deze website. Heb je dan nog vragen, neem dan contact met ons op via Vragen? We proberen alle vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Hoe krijg ik sneller een baan of stage?

Zorg ervoor dat je na je inschrijving bij het  Europees Solidariteitskorps je profiel up-to-date houdt. Zet je cv online en zoek ook zelf naar interessante vacatures. Kijk niet alleen op onze site, maar ook op EURES.

Waar vind ik mogelijkheden om aan de slag te gaan?

Klik op "Een baan zoeken" op het EURES-portaal. Vink "Sociaal werk" aan in de categorie "Solidariteitscontext", stel eventueel nog meer filters in en voer je zoekopdracht uit. 

I have found a suitable vacancy in the EURES portal and I am willing to apply – what are the next steps?

Once you have found one or more interesting job vacancies, you could contact one of the two European consortia facilitating placements across the European Union  to see how this could become a solidarity Corps placement in practice. You could indicate your interest in the specific vacancy, highlight how you could fulfil this vacancy and that you are willing to move abroad to fulfil such a vacancy.

Please note: the consortia are only there to assist those registrants who are interested in finding a job in another EU country ("a cross border placement"). 

When you contact them, introduce yourself and tell them what you could offer (enclose your CV for instance and give your European Solidarity Corps participant registrant number).

It would be great if you could also share the link to the placement with them.

The consortia dedicated to take you further until the successful placement and beyond can be contacted via the following websites/email addresses:

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.