Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra Europos solidarumo korpusas?

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus.

Apie jį 2016 m. rugsėjį skaitydamas metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį pranešė Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, o oficialiai jis įsteigtas 2016 m. gruodžio mėn. Daugiau informacijos

Atlikę paprastą registracijos procedūrą dalyviai gali būti atrinkti vykdyti įvairių projektų. Šiuos projektus vykdys organizacijos, patikrintos ir gavusios leidimus vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus.

Kaip Europos solidarumo korpusas veikia?

Europos solidarumo korpusas – tai jaunuolių, užsiregistravusių dalyvauti solidarumo projektuose, pritariančių Europos solidarumo korpuso paskirčiai ir principams ir pasirengusių jų laikytis, sambūris.

Užsiregistravusių asmenų duomenys bus laikomi Europos solidarumo korpuso sistemoje, ir organizacijos galės duomenų bazėje ieškoti asmenų savo projektams vykdyti. Atrinktiems dalyviams organizacijos pasiūlys dalyvauti savo projektuose.

Europos Komisija paragins organizacijas prašyti finansavimo arba kitos pagalbos projektams, kurie atitinka Europos solidarumo korpuso paskirtį ir principus. Po to, kai projektai bus patvirtinti, šios organizacijos gaus prieigą prie narių duomenų bazės, kad galėtų išsirinkti jaunuolius, kurie galėtų būti tinkamiausi jų projektams vykdyti. Tuomet organizacijos kreipsis į atsirinktus kandidatus ir priims galutinį sprendimą.

Visos šios organizacijos, prieš suteikiant leidimą vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus, atlikti dalyvių paiešką ir teikti jiems pasiūlymus dalyvauti projektuose, bus tikrinamos.

Atsižvelgiant į projekto pobūdį ir jūsų žinias bei patirtį, prieš įsitraukiant į projektą jums gali būti surengtas Europos solidarumo korpuso mokymas.

Kas gali dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje?

Užsiregistruoti Europos solidarumo korpuse galima sulaukus 17 metų, tačiau pradėti projektą gali tik vyresni kaip 18 metų asmenys. Pradėdami veiklą turite būti jaunesni nei 30 m.

Be to, turite būti vienos iš ES valstybių narių arba vienos iš toliau nurodytų šalių teisėtas gyventojas (-a) arba pilietis (-ė):

 • Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkija,
 • Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija,
 • Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Serbija,
 • Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina,
 • Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestina, Sirija, Tunisas,
 • Rusijos Federacija.

Nors šiuos kriterijus atitinkantys asmenys gali tapti Europos solidarumo korpuso nariais, kai kurių projektų dalyviams gali būti taikomi papildomi apribojimai, susiję su amžiumi, teisėtu buvimu šalyje arba pilietybe. Tai priklausys nuo projekto pobūdžio ir kaip jis finansuojamas.

Ko manęs gali būti prašoma daryti, kai dalyvausiu Europos solidarumo korpuso projekte?

Europos solidarumo korpuso projektų temos gali būti įvairios, tačiau jos visos atitiks Europos solidarumo korpuso paskirtį ir principus.

Toliau pateikiama pavyzdžių, kokias užduotis jūsų gali būti prašoma atlikti.

 • Padėti atstatyti per žemės drebėjimą sugriautą mokyklą arba bendruomenės centrą.
 • Padėti tik ką atvykusiems prieglobsčio prašytojams.
 • Valyti miškus siekiant užkirsti kelią gaisrams.
 • Dirbti su neįgaliaisiais bendruomenės centre.

Jūsų nebus prašoma teikti kokių nors paslaugų, susijusių su greitu reagavimu į nelaimes. Tokio pobūdžio užduotis ir toliau atliks specialiai parengti ir patyrę asmenys, galintys tokioje pavojingoje aplinkoje veikti saugiai.

Daugiau informacijos pateikiama projektų rūšių sąraše.

Kuo įsipareigoju tapdamas (-a) Europos solidarumo korpuso nariu (-e)?

Kai registruositės Europos solidarumo korpuse, jūsų bus paprašyta patvirtinti, kad pritariate Europos solidarumo korpuso paskirčiai ir principamsir jų laikysitės. Po to jūsų duomenys bus saugomi Europos solidarumo korpuso sistemoje.

Vykstant registracijos procedūrai jūsų bus paprašyta pateikti pagrindinius asmens duomenis, nurodyti, kokiuose projektuose norėtumėte dalyvauti ir kokios Europos solidarumo korpuso projektams vykdyti naudingos patirties ir žinių turite. Po to jūsų bus paprašyta pateikti apie save išsamesnės informacijos, be kita ko, nurodyti, kuriuo metu galėtumėte dalyvauti projektuose. Visą šią informaciją galima bet kada atnaujinti prisijungus prie savo Europos solidarumo korpuso paskyros.

Organizacijos, turinčios Europos Komisijos leidimus vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus, matys jūsų duomenis, kai ieškos galimų savanorių arba darbuotojų savo projektams įgyvendinti. Jei organizacija kreipsis į jus ir pasiūlys dalyvauti savo projekte, neprivalote pasiūlymo priimti. Sprendimą, priimti ar atmesti pasiūlymą, visada priimsite tik jūs.

Jei nuspręstumėte, kad nenorite gauti pasiūlymų dalyvauti Europos solidarumo korpuso projektuose, galite bet kuriuo metu prisijungti prie savo paskyros ir pažymėti parinktį, kad organizacijos kurį laiką nematytų jūsų profilio, arba visiškai pašalinti savo paskyrą. Be to, galite nuspręsti, kad nebenorite gauti e. laiškų ir kitų pranešimų.

Kuo skiriasi Europos solidarumo korpuso savanoriška ir profesinė veikla?

Europos solidarumo korpuso veikla dvejopa ir viena kitą papildanti: savanoriška ir profesinė veikla. Savanoriška veikla suteikia jaunimui galimybę nuo dviejų iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą kitoje šalyje. Ji grindžiama Europos savanorių tarnybos (kuri yra programos ERASMUS+ dalis) ir kitomis ES finansavimo programomis.

Profesinės veiklos projektai suteiks jaunimui galimybę dirbti, stažuotis arba atlikti gamybinę praktiką įvairiuose sektoriuose, kuriuose vykdoma su solidarumu susijusi veikla ir kuriuose reikia labai motyvuoto visuomeniškų pažiūrų jaunimo. Profesinės veiklos projektai bus palaipsniui rengiami bendradarbiaujant su viešosiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir tose srityse veikiančiomis komercinėmis organizacijomis.

Įvairiems projektams įgyvendinti reikia įvairių įgūdžių ir patirties turinčių žmonių, tad organizacijoms suteikta galimybė siūlyti Europos solidarumo korpuso nariams savanoriauti, dirbti, atlikti gamybinę praktiką arba stažuotis.

Savanoriams už darbą mokama nebus, tačiau jie gaus kitokios paramos, kuri priklausys nuo ES programos, pagal kurią finansuojama savanoriška veikla. Paprastai padengiamos kelionės į projekto įgyvendinimo vietą ir grįžimo iš jos išlaidos, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos draudimo išlaidos, skiriama šiek tiek dienpinigių.

Su jaunuoliais, įdarbinamais įgyvendinti Europos solidarumo korpuso profesinės veiklos projektų, bus sudaromos darbo sutartys ir jiems už darbą bus mokama pagal atitinkamus nacionalinius darbo užmokestį reglamentuojančius teisės aktus ir kolektyvines sutartis. Už savo pragyvenimą ir būstą jie paprastai turės susimokėti patys iš darbdavio mokamo atlyginimo. Jiems bus taikoma šalies, kurioje jie dirbs, darbo teisė. Informacijos apie darbą įvairiose ES šalyse pateikiama svetainėje „Jūsų Europa“.

Su stažuotę arba gamybinę praktiką atliekančiais jaunuoliais taip pat bus sudaromos darbo sutartys, jiems paprastai bus mokami dienpinigiai.

Kas vyks po to, kai užsiregistruosiu?

Europos solidarumo korpusas yra nauja iniciatyva, tad organizacijos dar tik plėtoja idėjas ir rengia projektų pasiūlymus. Tikimasi, kad organizacijos pradės kviestis narius nuo 2017 m. pavasario pabaigos, o nariai pradės prisijungti prie projektų nuo 2017 m. birželio mėn.

Europos Komisija apie naujienas, susijusias su Europos solidarumo korpusu, praneš e. paštu ir socialinėje žiniasklaidoje.

Kokių rūšių organizacijos gali vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus?

Europos solidarumo korpuso projektus gali vykdyti labai įvairios organizacijos. Tai, be kita ko, vyriausybinės organizacijos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir bendrovės. Jos gali būti įvairiausio dydžio, pradedant tarptautinėmis įmonėmis ir baigiant vietos bendruomenėse veikiančiomis mažomis NVO. Projektai turi būti susiję su solidarumu.

Kaip organizacijai pateikti paraišką vykdyti Europos solidarumo korpuso projektą?

Per visu metus Europos Komisija skelbs, kad laukia įvairių rūšių Europos solidarumo korpuso projektų pasiūlymų. Šie projektai turi atitikti Korpuso paskirtį ir principus.

Kad gautų leidimus vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus, atlikti dalyvių paiešką ir teikti jiems pasiūlymus dalyvauti projektuose, visos šios organizacijos bus tikrinamos. Be to, organizacijos privalo laikytis Europos solidarumo korpuso chartijos.

Pranešimai apie Europos solidarumo korpusą bus skelbiami atitinkamose Europos Komisijos socialinės žiniasklaidos paskyrose ir specializuotuose leidiniuose.

Kur rasti daugiau informacijos apie Europos solidarumo korpusą?

Atidžiai perskaitykite visą šioje svetainėje pateikiamą informaciją. Jei turite daugiau klausimų "klauskite" mūsų. Pasistengsime atsakyti per penkias darbo dienas.

Ką daryti, kad darbo arba stažuotės vietą gaučiau greičiau?

Po to, kai adresu https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en užsiregistruosite dalyvauti Europos solidarumo korpuso profesinėje veikloje, prižiūrėkite, kad informacija, kurią pateikėte apie save, nebūtų pasenusi, nepamirškite įkelti savo gyvenimo aprašymo ir aktyviai ieškokite jums tinkamų laisvų vietų. Be to, darbo vietų galima aktyviai ieškoti portale EURES.

Kur galima rasti pranešimų apie laisvas vietas?

Portalo EURES (www.eures.europa.eu) skyriuje „Esu darbo ieškantis asmuo“ spauskite „Ieškoti darbo“. Pažymėkite kategorijos „Solidarumo sritis“ parinktį „Socialinis darbas“ ir naudodamasis (-asi) siūlomais filtrais atlikite paiešką. 

Radau tinkamą pasiūlymą portale EURES ir norėčiau pateikti paraišką. Ką turėčiau daryti toliau?

Radus vieną ar daugiau dominančių laisvų darbo vietų, galima kreiptis į vieną iš dviejų Europos konsorciumų, padedančių dalyvauti projektuose visoje Europos Sąjungoje. Jis informuos, kaip pasinaudojus tuo pasiūlymu dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje. Galite parodyti susidomėjimą konkrečiu pasiūlymu, paaiškinti, kokių turite siūlomam darbui reikalingų gebėjimų, ir nurodyti, kad esate pasirengęs (-usi) vykti dirbti to darbo į užsienį.

Pastaba. Konsorciumai padeda tik tiems dalyviams, kurie norėtų dirbti kitoje ES šalyje

Kai kreipsitės į juos, prisistatykite ir paaiškinkite, ką galite pasiūlyti (pavyzdžiui, pridėkite savo gyvenimo aprašymą ir nurodykite Europos solidarumo korpuso dalyvio registracijos numerį).

Būtų puiku, jei galėtumėte pateikti ir jus sudominusio pasiūlymo nuorodą.

Konsorciumų, galinčių padėti ieškant darbo ir vėliau, interneto svetainės ir e. pašto adresai:

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.