Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra Europos solidarumo korpusas?

Europos solidarumo korpusas – Europos Sąjungos finansavimo programa, kuria jaunimui suteikiama galimybių savanoriauti, dirbti, mokytis ir vykdyti visos Europos bendruomenėms naudingus solidarumo projektus.

Jį 2016 m. rugsėjo mėn. metiniame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį pristatė Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, o oficialiai jis įsteigtas 2016 m. gruodžio mėn. Daugiau informacijos

Atlikę paprastą registracijos procedūrą dalyviai gali būti atrinkti dalyvauti įvairiuose projektuose. Šiuos projektus vykdys organizacijos, patikrintos ir gavusios leidimus vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus.

Kaip Europos solidarumo korpusas veikia?

Europos solidarumo korpusas – tai jaunuolių, užsiregistravusių dalyvauti solidarumo projektuose, pritariančių Europos solidarumo korpuso paskirčiai ir principams ir pasirengusių jų laikytis, duomenų bazė.

Užsiregistravusių asmenų duomenys bus laikomi Europos solidarumo korpuso sistemoje, ir organizacijos galės duomenų bazėje ieškoti asmenų savo projektams vykdyti. Atrinktiems dalyviams organizacijos pasiūlys dalyvauti savo projektuose.

Organizacijos gali prašyti finansavimo savo projektams, o po to, kai projektai bus patvirtinti, šios organizacijos gaus prieigą prie narių duomenų bazės, kad galėtų išsirinkti jaunuolius, kurie galėtų būti tinkamiausi jų projektams vykdyti. Tuomet organizacijos kreipsis į atsirinktus kandidatus ir priims galutinį sprendimą.

Visos šios organizacijos, prieš suteikiant leidimą vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus, atlikti dalyvių paiešką ir teikti jiems pasiūlymus dalyvauti projektuose, bus tikrinamos.

Kas gali dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje?

Užsiregistruoti Europos solidarumo korpuse galima sulaukus 17 metų, tačiau pradėti veiklą gali tik vyresni kaip 18 metų asmenys. Pradėdami veiklą turite būti jaunesni nei 30 m.

Kad galėtumėte dalyvauti savanoriškoje veikloje, turite būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių* arba vienos iš toliau nurodytų šalių teisėtas (-a) gyventojas (-a):
   • Šiaurės Makedonijos, Turkijos,
   • Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos,
   • Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, Juodkalnijos, Serbijos,
   • Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos,
   • Alžyro, Egipto, Izraelio, Jordanijos, Libano, Libijos, Maroko, Palestinos, Sirijos, Tuniso,
   • Rusijos Federacijos.

Stažuočių ir įdarbinimo galimybėmis gali pasinaudoti jaunuoliai iš ES valstybių narių*. Solidarumo projektuose gali dalyvauti jaunuoliai iš programoje dalyvaujančių šalių: ES valstybių narių*, Turkijos, Šiaurės Makedonijos ir Islandijos. 

*Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir JK susitarimui dėl išstojimo, visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai, 137 ir 138 straipsniams, laikoma, kad nuorodos į Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius asmenis apima ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius asmenis. Todėl JK rezidentai ir subjektai gali dalyvauti visuose šios programos veiksmuose iki programos užbaigimo.
 

Ko manęs gali būti prašoma daryti, kai dalyvausiu Europos solidarumo korpuso projekte?

Europos solidarumo korpuso projektų temos gali būti įvairios, tačiau jos visos atitiks Europos solidarumo korpuso paskirtį ir principus.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie projektai finansuojami, perskaityti jų aprašymus, temas ir susipažinti su jų veikla, apsilankykite Europos solidarumo korpuso projektų platformoje.

Jūsų nebus prašoma teikti jokių paslaugų, susijusių su greitu reagavimu į nelaimes. Tokio pobūdžio užduotis ir toliau atliks specialiai parengti ir patyrę asmenys, galintys tokioje pavojingoje aplinkoje veikti saugiai.

Daugiau informacijos pateikiama projektų rūšių sąraše.

Kuo įsipareigoju tapdamas (-a) Europos solidarumo korpuso nariu (-e)?

Kai registruositės Europos solidarumo korpuse, jūsų bus paprašyta patvirtinti, kad pritariate Europos solidarumo korpuso paskirčiai ir principams ir jų laikysitės. Tada jūsų duomenys bus saugomi Europos solidarumo korpuso sistemoje.

Registruojantis jūsų bus paprašyta pateikti pagrindinius asmens duomenis, nurodyti, kokiuose projektuose norėtumėte dalyvauti ir kokios Europos solidarumo korpuso projektams vykdyti naudingos patirties ir žinių turite. Paskui jūsų bus paprašyta pateikti apie save išsamesnės informacijos ir nurodyti, kada galėtumėte dalyvauti projektuose. Visą šią informaciją galima bet kada atnaujinti prisijungus prie savo Europos solidarumo korpuso paskyros.

Organizacijos, turinčios leidimą vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus, matys jūsų duomenis, kai ieškos galimų savanorių arba darbuotojų savo projektams įgyvendinti. Jei organizacija kreipsis į jus ir pasiūlys dalyvauti savo projekte, neprivalote pasiūlymo priimti. Sprendimą, priimti ar atmesti pasiūlymą, visada priimsite tik jūs.

Jei nuspręstumėte, kad nenorite gauti pasiūlymų dalyvauti Europos solidarumo korpuso projektuose, galite bet kuriuo metu prisijungti prie savo paskyros ir pažymėti parinktį, kad organizacijos kurį laiką nematytų jūsų profilio, arba visiškai pašalinti savo paskyrą. Be to, galite pasirinkti nebegauti e. laiškų ir kitų pranešimų.

Kuo skiriasi Europos solidarumo korpuso savanoriška ir profesinė veikla?

Europos solidarumo korpuso veiklą sudaro dvi viena kitą papildančios veiklos rūšys: savanoriška ir profesinė veikla. Savanoriška veikla jaunimui suteikiama galimybė nuo dviejų iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą kitoje šalyje. Ji grindžiama Europos savanorių tarnybos ir kitomis ES finansavimo programomis.

Profesinės veiklos projektais jaunimui suteikiama galimybė dirbti arba stažuotis sektoriuose, kuriuose vykdoma su solidarumu susijusi veikla ir kuriuose reikia labai motyvuoto visuomeniškų pažiūrų jaunimo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad įdarbinimas ir stažuotės sudaro tik nedidelę Europos solidarumo korpuso veiklos dalį. Savanoriams už darbą nemokama, tačiau jie gauna kitokios paramos: padengiamos jų kelionės į projekto įgyvendinimo vietą ir grįžimo iš jos išlaidos, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos draudimo išlaidos, jie gauna šiek tiek dienpinigių.

Su jaunuoliais, įdarbinamais įgyvendinti Europos solidarumo korpuso profesinės veiklos projektus, bus sudaromos darbo sutartys ir jiems už darbą bus mokama pagal atitinkamus nacionalinius darbo užmokestį reglamentuojančius teisės aktus ir kolektyvines sutartis. Už savo pragyvenimą ir būstą jie paprastai turės susimokėti patys iš darbdavio mokamo atlyginimo. Jiems bus taikoma šalies, kurioje jie dirbs, darbo teisė. Informacijos apie darbą įvairiose ES šalyse pateikiama svetainėje „Jūsų Europa“.

Su stažuotę atliekančiais jaunuoliais taip pat bus sudaromos darbo sutartys, jiems paprastai bus mokami dienpinigiai.

Kas vyks po to, kai užsiregistruosiu?

Užsiregistravę galite teikti paraišką dalyvauti projektuose, kuriuos matysite paskelbtus pagrindiniame puslapyje, arba palaukti, kol į jus kreipsis organizacija, galinti pateikti pasiūlymą. Gavę pasiūlymą galite jį priimti arba jo atsisakyti. Taip pat, žinoma, galite prašyti pateikti daugiau informacijos ir aptarti veiklos galimybę tiesiogiai su organizacija. Jeigu gavote priimančiosios organizacijos pasiūlymą, jums gali tekti susirasti remiančiąją organizaciją savo šalyje. Jos galite ieškoti savanoriškos veiklos organizacijų duomenų bazėje. Kartais priimančioji organizacija padeda surasti remiančiąją organizaciją. 

Kokių rūšių organizacijos gali vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus?

Europos solidarumo korpuso projektus gali vykdyti labai įvairios organizacijos, pavyzdžiui, vyriausybinės organizacijos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir bendrovės. Jos gali būti įvairiausio dydžio, pradedant tarptautinėmis įmonėmis ir baigiant vietos bendruomenėse veikiančiomis mažomis NVO.  Kad galėtų dalyvauti solidarumo veikloje, organizacijos turi gauti kokybės ženklą.  Bet kuri Europos Sąjungos valstybėje narėje įsisteigusi ir kokybės ženklą turinti viešoji ar privati organizacija gali teikti paraiškas dėl savanoriškos veiklos, stažuočių ir įdarbinimo veiklos finansavimo. Turkijos, Islandijos ir Šiaurės Makedonijos organizacijos gali teikti paraiškas tik dėl savanoriškos veiklos projektų. Kokybės ženklą turinčios organizacijos iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių partnerių savanoriškoje veikloje gali dalyvauti kaip partnerės.

Kaip organizacijai pateikti paraišką vykdyti Europos solidarumo korpuso projektą?

Paprastai per metus skelbiami trys kvietimai teikti pasiūlymus. Organizacijos gali teikti elektronines paraiškas šalies, kurioje jos yra įsisteigusios, nacionalinei agentūrai. Kvietimai teikti pasiūlymus skelbiami adresu https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en  

Kur rasti daugiau informacijos apie Europos solidarumo korpusą?

Atidžiai perskaitykite visą šioje svetainėje pateikiamą informaciją. Jei turite daugiau klausimų "klauskite" mūsų. Pasistengsime atsakyti per penkias darbo dienas.

Ką daryti, kad darbo arba stažuotės vietą gaučiau greičiau?

Po to, kai adresu https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en užsiregistruosite dalyvauti Europos solidarumo korpuso profesinėje veikloje, prižiūrėkite, kad informacija, kurią pateikėte apie save, nebūtų pasenusi, nepamirškite įkelti savo gyvenimo aprašymo ir aktyviai ieškokite jums tinkamų laisvų vietų. Be to, darbo vietų galima aktyviai ieškoti portale EURES.

Kur galima rasti pranešimų apie laisvas vietas?

Portalo EURES (www.eures.europa.eu) skyriuje „Esu darbo ieškantis asmuo“ spauskite „Ieškoti darbo“. Pažymėkite kategorijos „Solidarumo sritis“ parinktį „Socialinis darbas“ ir naudodamasis (-asi) siūlomais filtrais atlikite paiešką. 

Radau tinkamą pasiūlymą portale EURES ir norėčiau pateikti paraišką. Ką turėčiau daryti toliau?

Radus vieną ar daugiau dominančių laisvų darbo vietų, galima kreiptis į vieną iš dviejų Europos konsorciumų, padedančių dalyvauti projektuose visoje Europos Sąjungoje. Jis informuos, kaip pasinaudojus tuo pasiūlymu dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje. Galite parodyti susidomėjimą konkrečiu pasiūlymu, paaiškinti, kokių turite siūlomam darbui reikalingų gebėjimų, ir nurodyti, kad esate pasirengęs (-usi) vykti dirbti to darbo į užsienį.

Pastaba. Konsorciumai padeda tik tiems dalyviams, kurie norėtų dirbti kitoje ES šalyje

Kai kreipsitės į juos, prisistatykite ir paaiškinkite, ką galite pasiūlyti (pavyzdžiui, pridėkite savo gyvenimo aprašymą ir nurodykite Europos solidarumo korpuso dalyvio registracijos numerį).

Būtų puiku, jei galėtumėte pateikti ir jus sudominusio pasiūlymo nuorodą.

Konsorciumų, galinčių padėti ieškant darbo ir vėliau, interneto svetainės ir e. pašto adresai:

Ar tebeveikia Europos savanorių tarnyba?

Europos savanorių tarnybos tokiu pavadinimu nebėra, jos nebeliko programoje „Erasmus+“. Nuo 2018 m. pabaigos pagrindinė ES programa, pagal kurią jaunimui teikiama savanoriškos veiklos galimybių, yra Europos solidarumo korpusas. Europos solidarumo korpuso programa parengta remiantis Europos savanorių tarnybos veiklos sėkme ir jos tobulinimo patirtimi.

Kaip Europos solidarumo korpuso veikla finansuojama ES lėšomis?

Europos solidarumo korpusui finansuoti iš pradžių naudotos įvairių ES programų, įskaitant programą „Erasmus+“, lėšos. 2018 m. spalio 2 d. priėmus reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos solidarumo korpusas, jis tapo atskira programa, kuri dabar turi nuosavą biudžetą. Šios programos lėšomis – 2018–2020 m. jos biudžetas siekia 375,6 mln. EUR – sudarytos galimybės jaunimui užsiimti savanoriška veikla, stažuotis, dirbti ir vykdyti savo solidarumo projektus.

Europos solidarumo korpusą reikėtų laikyti „veiksmu“, ar atskira programa?

Europos solidarumo korpusas dabar yra atskira programa. Kartais ji vadinama ir iniciatyva.

Kas ir kaip tvarko Europos solidarumo korpusui skirtas lėšas?

Didžiąją dalį Europos solidarumo korpuso veiklos ir atitinkamą finansavimą įgyvendina ir administruoja atskirų dalyvaujančių šalių nacionalinės agentūros.

Kai kurią veiklą vykdo Briuselyje įsikūrusi Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (visų pirma rūpinasi paramos priemonėmis, bet taip pat kai kuriais kvietimais teikti pasiūlymus, pavyzdžiui, susijusiais su savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse).

Už programos (ir, žinoma, jos lėšų) administravimą atsako Europos Komisija, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD.

Kokia yra Europos solidarumo korpuso remiama veikla?

Kaip nurodoma Europos solidarumo korpuso programos vadove, pagal programą remiama ši veikla:

  • kokybės ženklas,
  • savanoriška veikla (savanoriškos veiklos projektai, savanoriškos veiklos partnerystė, savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse),
  • stažuotės ir darbas,
  • solidarumo projektai.
Į ką galėčiau kreiptis pagalbos, jei noriu vykdyti savanoriškos veiklos projektą?

Jei norėtumėte prašyti finansavimo, turėtumėte kreiptis į šalies, kurioje jūsų organizacija teisėtai įsisteigusi, programos „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą. Galima jai paskambinti arba į ją nueiti.

Kam teikti skundą dėl konkretaus projekto?

Skundą teikite nacionalinei agentūrai arba tiesiai Europos Komisijai.

Ar visos Europos savanorių tarnyboje užsiregistravusios siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos automatiškai pripažįstamos Europos solidarumo korpuso?

Šiuo programavimo laikotarpiu (2018–2020 m.) Europos savanorių tarnybos akreditacija yra lygiavertė kokybės ženklui.

Koordinuojančiųjų ir siunčiančiųjų organizacijų akreditacija bus laikoma jų, kaip dalyvius remiančių organizacijų, savanoriškos veiklos kokybės ženklu. Priimančiųjų organizacijų akreditacija bus laikoma jų, kaip dalyvius priimančių organizacijų, savanoriškos veiklos kokybės ženklu.

Ar yra parengtas aiškios sandaros Europos solidarumo korpuso vadovas, panašus į programos „Erasmus+“ vadovą?

Europos solidarumo korpuso programos vadovas paskelbtas PDF formatu. Jo sandara labai panaši į programos „Erasmus+“ vadovo.

Ar duomenų bazėje galima filtruoti organizacijas pagal skirtingus kriterijus?

Galiojančią akreditaciją vykdyti Europos solidarumo korpuso projektus turinčių organizacijų galima ieškoti čia pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui, šalį, temą, miestą, organizacijos pavadinimą, akreditacijos rūšį. Tačiau ne visos jos vykdo projektus šiuo metu. Patariame teikiant paraišką pasinaudoti galimybėmis, apie kurias paskelbtą informaciją galima prisijungus matyti pagrindiniame puslapyje.

Jei dalyvavau Europos savanorių tarnybos veikloje, ar galiu teikti paraišką dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje?

Ilgalaikę (ilgesnę nei 2 mėnesių) savanorišką Europos savanorių tarnybos finansuotą veiklą vykdęs dalyvis negali dalyvauti kitoje ilgalaikėje savanoriškoje veikloje, finansuojamoje Europos solidarumo korpuso lėšomis. Tačiau jis gali dalyvauti kitoje korpuso remiamoje veikloje, pavyzdžiui, stažuočių, darbo, solidarumo projektų ir savanorių grupių veikloje.

Kaip rasti remiančiąją organizaciją?

Norėdami rasti remiančiąją organizaciją, kuri jus parengtų prieš išvykstant ir tarpininkautų palaikant ryšius su priimančiąja organizacija, galite apsilankyti Europos solidarumo korpuso projektus vykdyti patvirtintų savanoriškos veiklos organizacijų duomenų bazėje. Jums reikia susirasti remiančiąją organizaciją savo gyvenamojoje šalyje, su ja susisiekti ir pasiteirauti, ar ši organizacija yra pasirengusi jums padėti.

Kokį vaidmenį atlieka remiančiosios ir priimančiosios organizacijos?

Vykdant tarpvalstybinę individualią savanorišką veiklą dalyvauja bent dvi organizacijos – remiančioji ir priimančioji. Remiančioji organizacija parengia dalyvius, teikia jiems pagalbą ir organizuoja mokymus prieš išvykstant, tarpininkauja palaikant ryšius tarp jų ir priimančiosios organizacijos ir teikia dalyviams pagalbą veiklai pasibaigus. Priimančioji organizacija priima dalyvį, parengia veiklos programą, konsultuoja ir teikia pagalbą visais projekto etapais. 

Can people with disabilities do a European Solidarity Corps activity?

Yes, young people with disabilities who would like to participate in the European Solidarity Corps are encouraged to register in the database. Organisations applying for funding can get financial support and advice on how to set up projects with participation of young people with disabilities.

What kind of support can a person with disabilities receive in a European Solidarity Corps project?

Young people with disabilities can get financial support to cover assistance, special equipment or services. The organisations running the project can also get advice from the National Agencies on project planning and implementation phase.  They are also encouraged to organise advanced planning visits in the host organization, in order to ensure that arrangements have been made to accommodate participants with disabilities.