Najčešća pitanja

Što su Europske snage solidarnosti?

Europske snage solidarnosti EU-ov su program financiranja kojim se stvaraju mogućnosti za mlade da volontiraju i vode vlastite projekte solidarnosti u korist zajednica u Europi.

Tu je inicijativu najavio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u svojem govoru o stanju Europske unije u rujnu 2016., a službeno je pokrenuta u prosincu 2016. Više informacija

Nakon jednostavnog postupka registracije sudionike se može odabrati i pozvati da se pridruže širokom rasponu projekata. Te će projekte voditi organizacije koje su provjerene i ovlaštene za vođenje projekata Europskih snaga solidarnosti.

Kako funkcioniraju Europske snage solidarnosti?

Europske snage solidarnosti skupina su mladih ljudi koji prijavljuju svoj interes za sudjelovanje u projektima povezanima sa solidarnosti i koji su suglasni s misijom i načelima Europskih snaga solidarnosti te će ih poštovati.

Kad se registriraš, tvoji će se podaci čuvati u sustavu Europskih snaga solidarnosti, a organizacije će moći pretraživati bazu podataka kako bi pronašle osobe za svoje projekte te pozvale odabrane sudionike da se pridruže tim projektima.

Organizacije se mogu prijaviti za financiranje svojih projekata i nakon što im se odobre projekti te će organizacije imati pristup bazi sudionika kako bi odabrale mlade osobe koje im najviše odgovaraju. Organizacije će se potom obratiti odabranim osobama i odlučiti o konačnom izboru.

Sve će organizacije proći provjere prije nego što im se odobri vođenje projekata za Europske snage solidarnosti i prije nego što im se dopusti traženje i angažiranje sudionika.

Tko se može pridružiti Europskim snagama solidarnosti?

Za Europske snage solidarnosti možeš se registrirati s navršenih 17 godina, ali ne možeš započinjati aktivnosti dok ne navršiš 18. Na početku aktivnosti ne smiješ imati više od 30 godina.

Za sudjelovanje u volonterskim aktivnostima moraš zakonito boraviti u jednoj od država članica EU-a ili jednoj od sljedećih zemalja:
• Sjevernoj Makedoniji ili Turskoj
• Lihtenštajnu, Islandu ili Norveškoj
• Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji
• Armeniji, Azerbajdžanu, Bjelarusu, Gruziji, Moldovi, Ukrajini
• Alžiru, Egiptu, Izraelu, Jordanu, Libanonu, Libiji, Maroku, Palestini, Siriji, Tunisu
• Ruskoj Federaciji.

Projekti solidarnosti otvoreni su za zemlje sudionice u programu: države članice EU-a, Tursku, Sjevernu Makedoniju, Island i Lihtenštajn. 


Napominjemo da Ujedinjena Kraljevina nastavlja sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti do zaključenja projekata koji se financiraju u okviru VFO-a 2014.–2020., čak i ako se to dogodi nakon kraja 2020.

Što bi se od mene moglo tražiti u projektu Europskih snaga solidarnosti?

Projekti Europskih snaga solidarnosti obuhvaćat će vrlo raznolike teme, ali sve će one biti u okviru misije Europskih snaga solidarnosti i pratiti njihova načela.

Možeš posjetiti platformu projekata Europskih snaga solidarnosti kako bi čitanjem njihovih opisa dobio više informacija o tome koji se projekti financiraju te koje teme i aktivnosti obuhvaćaju.

Od tebe se neće tražiti da pružaš bilo kakve usluge povezane s hitnim odgovorom na katastrofe. Te će zadatke nastaviti obavljati osobe koje su stručno osposobljene i imaju iskustvo za siguran rad u tim opasnim okruženjima.

Na što se obvezujem pridružim li se Europskim snagama solidarnosti?

Kad se pridružiš Europskim snagama solidarnosti od tebe će se tražiti da izraziš suglasnost s misijom i načelima Europskih snaga solidarnosti te izjaviš da ćeš ih poštovati. Tvoji će se podaci tad pohraniti u sustav Europskih snaga solidarnosti.

U okviru postupka registracije od tebe će se tražiti da navedeš osnovne osobne podatke, vrste projekata koji bi te interesirali te iskustvo i znanje koje možeš donijeti Europskim snagama solidarnosti. Nakon toga će se od tebe tražiti da pružiš više podataka za svoj profil koji će uključivati razdoblja u kojima bi mogao biti na raspolaganju za sudjelovanje u projektima. Sve te podatke možeš bilo kada ažurirati prijavom na svoj osobni račun za Europske snage solidarnosti.

Organizacije kojima je odobreno vođenje projekata Europskih snaga solidarnosti imat će pristup tvojim podacima pri traženju mogućih volontera ili radnika za svoje projekte. Kontaktira li te organizacija i ponudi li ti mjesto u svojem projektu, ne moraš prihvatiti ponudu – odluka o tome hoćeš li se pridružiti projektu uvijek je u potpunosti na tebi.

Odlučiš li da ne želiš da te organizacije razmatraju za sudjelovanje u projektima Europskih snaga solidarnosti, bilo kad se možeš prijaviti na svoj osobni račun i privremeno sakriti svoj profil ili ga potpuno izbrisati. Možeš i otkazati primanje e-poruka i drugih obavijesti.

Koja je razlika između volonterskih i stručnih dijelova Europskih snaga solidarnosti?

Europske snage solidarnosti sadržavaju dva komplementarna načina rada: volonterske i stručne aktivnosti. Volonterski način rada prilika je za mlade da u trajanju od dva mjeseca do dvanaest mjeseci u punom radnom vremenu volontiraju u drugoj zemlji. Temelji se na Europskoj volonterskoj službi, kao i na drugim EU-ovim programima financiranja.

Stručni način rada mladima pruža priliku za zaposlenje ili stažiranje u sektorima koji uključuju aktivnosti povezane sa solidarnošću i kojima trebaju vrlo motivirane i društveno osviještene mlade osobe. Napominjemo da su radna mjesta i pripravništva mali dio aktivnosti Europskih snaga solidarnosti. Volonteri za svoj rad ne primaju plaću, ali primaju druge oblike potpore, primjerice nadoknadu troškova povratnog putovanja do lokacije projekta, smještaj, obroke, zdravstveno osiguranje i manji novčani iznos za pokrivanje svakodnevnih troškova života.

Mladi ljudi koji dobiju posao u okviru stručnog dijela Europskih snaga solidarnosti imat će ugovor o radu te će za svoj rad biti plaćeni u skladu sa zakonima o plaći predmetne zemlje i kolektivnim ugovorima koji su na snazi. Obično se od njih očekuje da sami pokriju svakodnevne troškove života i smještaja plaćom koju prime od poslodavca. Na njih će se primjenjivati zakoni o radu zemlje u kojoj rade. Informacije o uvjetima za zaposlene u različitim zemljama EU-a možete dobiti na internetskoj stranici Vaša Europa.

Oni koji su angažirani kao pripravnici isto će tako imati ugovor o radu te im se obično isplaćuje naknada za troškove boravka.

/!\ stažiranje i zaposlenje nude se još ove godine uz financiranje iz proračuna prethodnog programa, ali se u razdoblju 2021. – 2027. obustavljaju

Što se događa nakon što se registriram?

Nakon registracije možeš se prijaviti na objavljene prilike koje ćeš vidjeti na glavnoj stranici ili pričekati da ti se organizacija obrati s ponudom. Kad primiš ponudu, možeš je prihvatiti ili odbiti. Naravno, možeš zatražiti više informacija i izravno s organizacijom razgovarati o prilici. Ako ti se obrati organizacija domaćin, možda ćeš morati pronaći organizaciju za potporu u svojoj zemlji. Možeš je potražiti u bazi podataka volonterskih organizacija. Ponekad ti organizacija domaćin pomaže u pronalaženju organizacije za potporu. 

Koje vrste organizacija mogu voditi projekte Europskih snaga solidarnosti?

Europske snage solidarnosti pružaju priliku za vođenje projekata širokom rasponu organizacija. Uključene su vladine organizacije, općine, nevladine organizacije i poduzeća. Mogu biti različitih veličina, od velikih multinacionalnih poduzeća do malih nevladinih organizacija koje djeluju u lokalnoj zajednici. Kako bi mogle sudjelovati, organizacije trebaju dobiti oznaku kvalitete. Svaka javna ili privatna organizacija iz države članice Europske unije koja ima oznaku kvalitete može podnijeti zahtjeve za financiranje volontiranja.

Organizacije iz partnerskih zemalja izvan Europske unije koje imaju oznaku kvalitete mogu kao partneri sudjelovati u volonterskim aktivnostima.

Kako se organizacija može prijaviti za vođenje projekta Europskih snaga solidarnosti?

Obično se godišnje objavljuju dva poziva na podnošenje prijedloga. Organizacije bi se s pomoću internetskih obrazaca trebale prijaviti nacionalnim agencijama zemlje u kojoj imaju poslovni nastan. Pozivi na podnošenje prijedloga objavljuju se ovdje: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Kako mogu dobiti više informacija o Europskim snagama solidarnosti?

Pažljivo pročitajte sve informacije na ovom web-mjestu. Ako i dalje imate pitanja, obratite nam se s pomoću mogućnosti Postavi pitanje. Na pitanja nastojimo odgovoriti u roku od pet radnih dana.

Kako mogu brže do posla ili pripravništva?

Nakon što se prijavite za stručne aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti na https://europa.eu/youth/SoLiDarity_hr, od vas će se zatražiti da ažurirate svoj profil, provjerite jeste li učitali svoj životopis te proaktivno tražite slobodna mjesta. Nadalje, slobodna radna mjesta možete tražiti i na portalu EURES.

Je li Europska volonterska služba još aktivna?

Europska volonterska služba kao takva više ne postoji i nije više dio programa Erasmus+. Od kraja 2018. Europske snage solidarnosti glavni su EU-ov program koji mladima nudi mogućnosti volontiranja. Snage se temelje na uspjehu i postignućima Europske volonterske službe.

Koja su sredstva EU-a dostupna za financiranje Europskih snaga solidarnosti?

Za osnivanje Europskih snaga solidarnosti prvo su iskorištena dostupna sredstva EU-a iz različitih programa, uključujući Erasmus+. Na temelju uredbe o pravnom okviru Europskih snaga solidarnosti (donesena 2. listopada 2018.) one su postale samostalan program i dobile vlastiti proračun. Zahvaljujući proračunu novog programa od 1,009 milijardi eura za razdoblje od 2021. do 2027., najmanje 270 000 mladih može volontiranjem ili pokretanjem vlastitih projekata solidarnosti pomoći u rješavanju socijalnih i humanitarnih problema.

Mogu li se Europske snage solidarnosti smatrati „mjerom” ili su one sad samostalni program?

Europske snage solidarnosti sad su punopravni program. Ponekad o njima govorimo i kao o inicijativi.

Tko upravlja Europskim snagama solidarnosti i kako?

Većinu aktivnosti Europskih snaga solidarnosti i dodjelu odgovarajućih sredstava provode i njima upravljaju nacionalne agencije u pojedinačnim zemljama sudionicama.

Međutim, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu smještena u Bruxellesu provodi određene aktivnosti (uglavnom mjere potpore, ali i neke pozive na podnošenje prijedloga, npr. za volonterske timove u prioritetnim područjima).

Za upravljanje samim programom (što naravno uključuje i sredstva) odgovorna je Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije.

Kojim aktivnostima Europske snage solidarnosti pružaju potporu?

Kao što je navedeno u Vodiču kroz program Europskih snaga solidarnosti , one obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

  • oznaku kvalitete,
  • volontiranje (volonterske projekte, volonterska partnerstva, volonterske timove u prioritetnim područjima),
  • projekte solidarnosti.
Kome se obratiti ako trebate smjernice za volonterski projekt?

Obratite se nacionalnoj agenciji zaduženoj za program Erasmus+ u zemlji u kojoj vaša organizacija ima poslovni nastan ako se želite prijaviti za financiranje. Možete ih nazvati ili doći osobno.

Kome uputiti pritužbe na konkretni projekt?

Pritužbe bi se trebale uputiti nacionalnoj agenciji ili izravno Europskoj komisiji.

Postoji li strukturirani vodič za Europske snage solidarnosti kao za Erasmus+?

Vodič kroz program Europskih snaga solidarnosti objavljen je kao PDF dokument koji ima vrlo sličnu strukturu kao vodič kroz Erasmus+.

Mogu li se organizacije u bazi podataka filtrirati prema različitim kriterijima?

Ovdje možete pretraživati organizacije koje imaju valjanu akreditaciju za razvoj projekata za Europske snage solidarnosti prema različitim kriterijima, npr. prema zemlji, temi, gradu, imenu organizacije, vrsti akreditacije. Napominjemo da nisu sve organizacije aktivne. Predlažemo da se prijavite za objavljene mogućnosti koje se nalaze na početnoj stranici nakon što se ulogirate.

Sudjelovali ste u Europskoj volonterskoj službi. Možete li se prijaviti za Europske snage solidarnosti?

Sudionici koji su završili dugoročnu volontersku aktivnost (dulju od dva mjeseca) koju je financirala Europska volonterska služba ne mogu sudjelovati u drugoj dugoročnoj volonterskoj aktivnosti koju financiraju Europske snage solidarnosti. Međutim, ti sudionici mogu sudjelovati u drugim aktivnostima koje podupiru Europske snage solidarnosti kao što su stažiranja, zaposlenja, projekti solidarnosti i volonterski timovi.

Kako mogu pronaći organizaciju za potporu?

Za pronalazak organizacije za potporu koja će te pripremiti prije odlaska i posredovati s organizacijom domaćinom, možeš posjetiti bazu podataka volonterskih organizacija kojima je odobreno vođenje projekata Europskih snaga solidarnosti. Trebaš potražiti organizaciju u državi u kojoj imaš boravište i obratiti joj se sa zahtjevom da te podupre.

Koja je uloga organizacije za potporu i organizacije domaćina?

U prekograničnim individualnim volonterskim aktivnostima sudjeluju najmanje dvije organizacije: organizacija za potporu i organizacija domaćin. Organizacije za potporu pripremaju, podupiru i osposobljavaju sudionike prije odlaska, posreduju između njih i organizacije domaćina te pružaju potporu sudionicima nakon povratka s njihove aktivnosti.  Organizacija domaćin prima sudionika, izrađuje program aktivnosti, pruža smjernice i potporu tijekom svih faza projekta. 

Can people with disabilities do a European Solidarity Corps activity?

Yes, young people with disabilities who would like to participate in the European Solidarity Corps are encouraged to register in the database. Organisations applying for funding can get financial support and advice on how to set up projects with participation of young people with disabilities.

What kind of support can a person with disabilities receive in a European Solidarity Corps project?

Young people with disabilities can get financial support to cover assistance, special equipment or services. The organisations running the project can also get advice from the National Agencies on project planning and implementation phase.  They are also encouraged to organise advanced planning visits in the host organization, in order to ensure that arrangements have been made to accommodate participants with disabilities.