Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Spørgsmål og svar

Hvad er det europæiske solidaritetskorps?

Det europæiske solidaritetskorps er et nyt EU-initiativ, der giver unge mulighed for at blive frivillig eller arbejde på projekter, der gavner lokalsamfund og mennesker rundt omkring i Europa.

Det blev præsenteret af Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i hans årlige tale om Unionens tilstand i september 2016 og officielt lanceret i december 2016. Læs mere

Efter at have gennemført en enkel registreringsproces, kan deltagerne blive udvalgt til at deltage i en lang række projekter. Projekterne vil blive ledt af organisationer, som er blevet kontrolleret og godkendt til at gennemføre projekter med det europæiske solidaritetskorps.

Hvordan fungerer det europæiske solidaritetskorps?

Det europæiske solidaritetskorps er en pulje af unge mennesker, som har tilkendegivet deres interesse i at deltage i solidaritetsprojekter, og som accepterer og støtter korpsets formålserklæring og principper.

Når du indmelder dig, gemmes dine oplysninger i det europæiske solidaritetskorps' system, og organisationerne kan søge i databasen efter folk til deres projekter. Organisationerne vil så bede de udvalgte deltagere om at deltage i deres projekter.

Europa-Kommissionen inviterer organisationer til at ansøge om finansiering eller anden støtte til projekter, der passer ind under det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring og principper. Når deres projekter er blevet godkendt, får organisationerne adgang til puljen af deltagere, hvorfra de kan vælge de unge, der passer bedst til deres projekter. Organisationerne vil så tage kontakt til de potentielle kandidater og træffe et endeligt valg.

AAlle organisationer vil blive kontrolleret, inden de godkendes til at lede projekter for det europæiske solidaritetskorps, og inden de får mulighed for at søge efter og rekruttere deltagere til deres projekter.

Alt efter typen af projekt og din eksisterende viden og erfaring vil det europæiske solidaritetskorps tilbyde dig kurser, inden du starter.

Hvem kan melde sig ind i det europæiske solidaritetskorps?

Du kan tilmelde dig det europæiske solidaritetskorps, når du fylder 17 år, men du kan ikke deltage i et projekt, før du bliver 18. Du må også højst være 30 år, når du starter på aktiviteten.

Du skal desuden have lovligt ophold i et EU-land eller et af følgende lande:

 • den tidligere jugoslaviske republik Makedonien eller Tyrkiet
 • Liechtenstein, Island eller Norge
 • Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro eller Serbien
 • Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova eller Ukraine
 • Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien eller Tunesien
 • Den Russiske Føderation

Du kan melde dig ind i korpset, hvis du opfylder disse kriterier, men nogle projekter kan have yderligere krav til alder, lovligt ophold eller statsborgerskab alt efter typen af projekt og måden, det finansieres på.

Hvad kan jeg komme til at lave i et projekt med det europæiske solidaritetskorps?

Projekter med det europæiske solidaritetskorps dækker en bred vifte af emner, som alle falder ind under korpsets formålserklæring og overholder dets principper.

Eksempler på, hvad du kan blive bedt om at lave, omfatter:

 • Hjælp til at genopbygge en skole eller et lokalcenter, som er blevet ødelagt efter et jordskælv.
 • Støtte til nyankomne asylansøgere.
 • Rydning af vegetation i skove for at hjælpe med at forhindre skovbrande.
 • Arbejde med personer med handicap på et lokalcenter.

Du vil ikke blive bedt om at yde nogen form for tjenester forbundet med den øjeblikkelige beredskabsindsats ved katastrofer. Sådanne opgaver vil fortsat blive udført af personer med særlig uddannelse og erfaring i at operere sikkert under disse farlige forhold.

Find flere oplysninger i listen over projektformer.

Hvad forpligter jeg mig til, hvis jeg melder mig ind i det europæiske solidaritetskorps?

Når du melder dig ind i solidaritetskorpset, vil du blive bedt om at bekræfte, at du accepterer og støtter dets formålserklæring og principper. Your details will then be stored in the European Solidarity Corps system.

Som led i indmeldelsesproceduren vil du blive bedt om at angive dine grundlæggende personoplysninger, hvilken type projekter du er interesseret i, og hvilken erfaring og viden du kan bidrage med til projekter under det europæiske solidaritetskorps. Derefter vil du blive bedt om at udfylde en mere detaljeret profil, hvor du blandt andet skal angive, hvornår du kan stå til rådighed for projekter. Du kan opdatere alle disse oplysninger når som helst ved at logge ind på din personlige konto på korpsets portal.

De organisationer, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen til at gennemføre projekter med det europæiske solidaritetskorps, får adgang til dine oplysninger, når de søger efter potentielle frivillige eller arbejdstagere til deres projekter. Hvis en organisation kontakter dig og tilbyder dig en stilling i deres projekt, er du ikke forpligtet til at acceptere deres tilbud – det er altid din egen beslutning, om du vil deltage eller ej.

Hvis du beslutter dig for, at du ikke ønsker at deltage i projekter med det europæiske solidaritetskorps, kan du altid logge ind på din personlige konto og enten midlertidigt skjule din profil for organisationerne eller slette din konto helt. Du kan også vælge at stoppe med at modtage e-mails og andre meddelelser.

Hvad er forskellen mellem den frivillige og den lønnede del af det europæiske solidaritetskorps?

Det europæiske solidaritetskorps er inddelt i to dele: frivillige aktiviteter og lønnede aktiviteter. De frivillige aktiviteter giver unge mulighed for at udføre frivilligt arbejde i mellem to og tolv måneder i et andet land. De bygger videre på Den Europæiske Volontørtjeneste (som indgår i Erasmus+) samt andre EU-finansieringsprogrammer.

Den lønnede del vil give unge mulighed for et job, et praktikophold eller en læreplads inden for en lang række områder relateret til solidaritetsaktiviteter, hvor der er brug for yderst motiverede og samfundsbevidste unge. Den lønnede del vil blive etableret gradvist i partnerskab med offentlige organer, ngo'er og kommercielle organisationer, som er aktive på området.

Forskellige projekter kræver folk med forskellige færdigheder og erfaring, så organisationerne har mulighed for at rekruttere deltagere i det europæiske solidaritetskorps som frivillige, arbejdstagere, lærlinge eller praktikanter.

Frivillige får ikke løn for deres arbejde, men de får anden støtte alt efter EU-finansieringsprogrammet, normalt i form af f.eks. dækning af rejseudgifter til og fra projektet, indkvartering, måltider, sygesikring, og et lille beløb i lommepenge til at dække daglige udgifter.

Unge, som deltager i den lønnede del af solidaritetskorpset, får en ansættelseskontrakt og lønnes for deres arbejde i overensstemmelse med de respektive nationale love om lønninger og gældende overenskomster. De forventes normalt at dække deres egne daglige leveomkostninger og udgifter til bolig gennem den løn, de får fra deres arbejdsgiver. De vil være omfattet af arbejdsmarkedsreglerne i det land, de arbejder i. Du kan finde oplysninger om at arbejde i forskellige EU-lande på websitet Dit Europa.

Praktikanter og lærlinge får også en ansættelseskontrakt, og der udbetales normalt et bidrag til leveomkostninger.

Hvad sker der, når jeg har meldt mig ind?

Det europæiske solidaritetskorps er et nyt initiativ, og organisationerne er stadig i gang med at udvikle deres idéer og forslag til projekter. Det forventes, at organisationerne vil begynde med at finde deltagere fra sidst på foråret 2017, og at deltagerne kan begynde på projekterne fra juni 2017.

Europa-Kommissionen vil i mellemtiden holde dig orienteret om, hvad der sker i det europæiske solidaritetskorps via e-mail og sociale medier.

Hvilke typer organisationer kan gennemføre projekter med det europæiske solidaritetskorps?

En bred vifte af organisationer kan gennemføre projekter med solidaritetskorpset. Det omfatter statslige og ikkestatslige organisationer, kommuner og virksomheder. De kan være af alle størrelser lige fra multinationale virksomheder til små NGO'er, som arbejder i lokalsamfundet. Organisationerne skal gennemføre projekter af solidaritetsrelateret karakter.

Hvordan kan en organisation ansøge om at gennemføre et projekt under det europæiske solidaritetskorps?

Europa-Kommissionen vil i løbet af hele året meddele, at den søger efter projektforslag til forskellige typer projekter med det europæiske solidaritetskorps. Projekterne skal stemme overens med korpsets formålserklæring.

Alle organisationer vil blive kontrolleret for at blive godkendt til at lede projekter for det europæiske solidaritetskorps, og inden de får mulighed for at søge efter og rekruttere deltagere til deres projekter. Organisationerne skal også tilslutte sig det europæiske solidaritetskorps' charter.

Meddelelser om det europæiske solidaritetskorps vil blive offentliggjort på Europa-Kommissionens relevante sider på forskellige sociale medier og i fagblade.

Hvordan finder jeg flere oplysninger om det europæiske solidaritetskorps?

Sørg for at læse alle oplysningerne her på websitet grundligt. Hvis du stadig har spørgsmål, kan du kontakte os gennem funktionen "Stil et spørgsmål". Vi gør vores bedste for at svare inden for fem hverdage.

Hvordan får jeg hurtigere et job eller et praktikophold?

Når du har tilmeldt dig den lønnede del af det europæiske solidaritetskorps på https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en , skal du holde din profil opdateret, sørge for at uploade dit CV og selv tage initiativ til at søge efter relevante ledige jobs og praktikophold. Desuden kan du selv aktivt søge efter ledige jobs på EURES-portalen.

Hvor finder jeg potentielle jobs?

Gå til knappen 'Søg efter et job' i fanen 'Jobsøgende' på EURES-portalen www.eures.europa.eu. Vælg "Socialt arbejde" under kategorien Solidaritetskontekst, filtrér din søgning, og søg derefter. 

Jeg har fundet et relevant job på EURES-portalen, og jeg vil gerne ansøge – hvad er næste skridt?

Når du har fundet et eller flere relevante jobs, kan du kontakte et af de to europæiske konsortier, der formidler jobs i EU, for at aftale, hvordan jobbet/jobbene i praksis kunne blive ophold med solidaritetskorpset. Du kan angive din interesse i det/de specifikke job og fortælle, hvordan du kan gøre fyldest, og at du er villig til at flytte til udlandet for at udføre arbejdet.

Bemærk: konsortierne har kun til opgave at hjælpe de tilmeldte, der er interesseret i at finde et job i et andet EU-land (et såkaldt grænseoverskridende ophold). 

Når du kontakter dem, skal du præsentere dig selv og fortælle, hvad du kan tilbyde (vedhæft f.eks. dit CV, og angiv dit solidaritetskorps-registreringsnummer).

Det er en rigtig god idé, hvis du også giver dem linket til jobbet.

Du kan kontakte det konsortium, der skal hjælpe dig videre til et jobophold og også yde bistand efterfølgende, via følgende websites og e-mailadresser:

 

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.