Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Často kladené otázky

Co je evropský sbor solidarity?

Jde o novou iniciativu EU, která mladým lidem umožní působit jako dobrovolník nebo pracovat v rámci projektu ve prospěch místních komunit v celé Evropě.

Iniciativa byla představena předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem v jeho výročním projevu o stavu Unie v září roku 2016 a oficiálně zahájena v prosinci 2016. Další informace

Poté, co se účastníci jednoduchým způsobem registrují, mohou být vybráni do některého z široké škály projektů. Tyto projekty budou řízeny organizacemi, které byly prověřeny a bylo jim k realizaci projektů pro evropský sbor solidarity uděleno povolení.

Jak evropský sbor solidarity funguje?

Evropský sbor solidarity tvoří mladí lidé, kteří se registrují, aby se mohli účastnit projektů solidarity, a kteří se ztotožňují se zásadami a posláním sboru evropské solidarity a budou je dále prosazovat.

Po registraci budou vaše osobní údaje uchovávány v systému evropského sboru solidarity a zúčastněné organizace budou moci v databázi zaregistrovaných osob vyhledávat kandidáty pro své projekty. Organizace pak budou moci vybrané účastníky vyzvat, aby se do jejich projektů zapojili.

Evropská komise vyzve zúčastněné organizace k tomu, aby se ucházely o financování či jinou podporu na projekty, které jsou v souladu posláním a zásadami evropského sboru solidarity. Po schválení jejich projektů budou tyto organizace moci vybírat účastníky ze seznamů registrovaných osob a vybírat ty nejvhodnější. Organizace pak budou potenciální pracovníky kontaktovat a provede se konečný výběr.

Než bude subjektu uděleno povolení k realizaci projektu v rámci evropského sboru solidarity a než bude moc subjekt vyhledávat a vybírat účastníky ze seznamů registrovaných osob, bude vždy prověřen.

V závislosti na druhu projektu a na vašich znalostech a dosavadních zkušenostech vám bude případně před zahájením projektu evropským sborem solidarity poskytnuta odborná příprava.

Kdo se může do evropského sboru solidarity zapojit?

Do evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Před zahájením projektu však nesmí být starší 30 let.

Dále musí mít bydliště v členském státě EU nebo v některé z těchto zemí:

 • Republika Severní Makedonie, Turecko
 • Lichtenštejnsko, Island, Norsko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Ruská federace

K zapojení se do evropského sboru solidarity stačí obecně splnit výše uvedené. Nicméně je možné, že u některých projektů bude omezen věk účastníků, statut trvalého pobytu nebo občanství, a to v závislosti na druhu projektu a jeho financování.

Jako práci bude moje činnost v rámci projektu evropského sboru solidarity obnášet?

Projekty evropského sboru solidarity se budou týkat širokého spektra témat, ale jejich společným jmenovatelem pro ně vždy bude plnění poslání sboru evropské solidarity a souvisejících zásad..

Může se jednat například o tyto činnosti:

 • Pomoc při obnově školy nebo komunitního centra, které byly zničeny při zemětřesení
 • Poskytování podpory nově příchozím žadatelům o azyl
 • Odklízení vegetace z lesů v rámci prevence lesních požárů
 • Práce se zdravotně postiženými osobami v komunitním centru.

Sbor po vás nebude vyžadovat, abyste se účastnili akcí v rámci okamžité reakce na katastrofy. Takové úkoly jsou svěřovány odborně školeným osobám s příslušnou praxí, aby bylo při takových akcích možné zachovat maximální bezpečnost.

Další informací najdete na stránkách s přehledem typů projektů.

K čemu všemu se zavazuji, pokud se rozhodnu k evropskému sboru solidarity připojit?

Pokud se rozhodnete zúčastnit, musíte potvrdit, že souhlasíte s posláním a zásadami evropského sboru solidarity a že je budete dále prosazovat. Vaše údaje pak budou uchovávány v systému evropského sboru solidarity.

Při registraci budete požádáni o některé základní osobní informace, budete muset uvést druhy projektů, o které budete mít zájem, a shrnout své zkušenosti a znalosti, které budete moci při práci pro evropský sbor solidarity uplatnit. Poté budete požádáni o vyplnění podrobnějšího profilu, včetně data, od kterého budete k dispozici k případné účasti na projektech. Údaje uvedené v osobním profilu můžete kdykoli změnit. Stačí se přihlásit k vašemu účtu.

Organizace, které byly schváleny Evropskou komisí k realizaci projektů evropského sboru solidarity, budou mít k vašim údajům při hledání potenciálních dobrovolníků nebo pracovníků přístup. Pokud vás některá z nich bude kontaktovat a nabídne vám práci na jejich projektu, máte vždy možnost odmítnout – rozhodnutí, zda se nějakého projektu zúčastnit, je vždy zcela na vás.

Pokud se rozhodnete, že už nechcete být veden jako potenciální uchazeč o práci v evropském sboru solidarity, můžete se kdykoli jednoduše přihlásit do vašeho účtu a buď váš profil dočasně skrýt, aby se organizacím nezobrazoval, nebo účet zrušit úplně. Můžete si též v nastavení vybrat, zda chcete dostávat informační e-maily a další sdělení.

Jaký je rozdíl mezi dobrovolnickou a profesní činností v rámci evropského sboru solidarity?

Aktivity evropského sboru solidarity tvoří dvě vzájemně se doplňující složky: dobrovolnická činnost a profesní činnost. Složka dobrovolnictví nabízí mladým lidem příležitost pracovat v zahraničí na plný úvazek jako dobrovolník po dobu dvou až dvanácti měsíců. Staví na Evropské dobrovolné služby (součástí programu Erasmus+) a na jiných programech financování EU.

Profesní složka má mladým lidem poskytnout příležitost najít zaměstnání, stáž či učňovskou přípravu v celé řadě odvětví, která se do solidarity zapojují a která hledají vysoce motivované mladé lidi se sociálním cítěním. Profesní složka bude zaváděna postupně prostřednictvím partnerství s veřejnými orgány, nevládními organizacemi i komerčními organizacemi činnými v této oblasti.

Projekty vyžadují od účastníků různé dovednosti a zkušenosti. Zúčastněné organizace mají možnost účastníky evropského sboru solidarity jako dobrovolníky, pracovníky, stážisty nebo učně.

Dobrovolníci za práci nedostávají plat. V závislosti na typu programu financování EU ale obdrží zpravidla podporu na cestu do místa výkonu činnosti a zpět, dále ubytování, stravu, zdravotní pojištění a malé kapesné na pokrytí každodenních životních nákladů.

Mladí lidé, kteří se rozhodnou zapojit se v rámci evropského sboru solidarity do pracovní činnosti, uzavřou pracovní smlouvu a bude jim vyplácena mzda v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy týkajícími se platových podmínek a platných kolektivních smluv. Ze mzdy by obvykle měli být schopni pokrýt své každodenní životní náklady a ubytování. Budou se na ně také vztahovat pracovněprávní předpisy země, kde budou zaměstnáni. Informace týkající se zaměstnání v zemích EU najdete na stránkách Vaše Evropa.

Účastníci sboru, kteří budou působit jako stážisté nebo v rámci učňovské přípravy, uzavřou pracovní smlouvu a obvykle obdrží denní příspěvek na pokrytí životních nákladů.

Co se děje dál po registraci?

Evropský sbor solidarity je novou iniciativou a zúčastněné organizace teprve rozvíjejí své vize a návrhy projektů. S náborem pracovníků by mohly začít koncem jara příštího roku a pracovníci by se tak do projektů mohli začít zapojovat od června 2017.

Evropská komise vás bude mezitím informovat o aktuálním dění ve sboru prostřednictvím e-mailů a sociálních médií.

Jaké organizace mohou realizovat projekty evropského sboru solidarity?

Evropský sbor solidarity má zájem o široké spektrum organizací. Jedná se například o vládní organizace, orgány místní samosprávy, nevládní organizace a podniky. Velikost zde nehraje roli – od velkých nadnárodních po malé lokálně působící nevládní organizace. Všechny ale musí realizovat projekty souvisejících se solidaritou.

Jak se může organizace o projekt evropského sboru solidarity ucházet?

Evropská komise bude průběžně zveřejňovat oznámení, že přijímá návrhy různých typů projektů pro činnost evropského sboru solidarity. Tyto projekty musí být v souladu s posláním a zásadami sboru.

Než bude organizaci udělena akreditace k realizaci projektů v rámci evropského sboru solidarity a dříve, než bude moci vyhledávat a nabírat účastníky, bude každá z nich muset projít kontrolou. Organizace se musí řídit chartou evropského sboru solidarity.

Aktuální sdělení o evropském sboru solidarity budou zveřejňována na příslušných účtech Evropské komise v sociálních médiích a ve specializovaných publikacích.

Kde najdu další informace o evropském sboru solidarity?

Pečlivě si projděte veškeré informace na těchto internetových stránkách. Pokud máte další otázky, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře „Zaslat dotaz“. Maximálně se vynasnažíme váš dotaz zodpovědět do 5 pracovních dnů.

Jak mohu získat práci nebo stáž rychleji?

Jakmile se na stránkách Evropského sboru solidarity (https://europa.eu/youth/SoLiDarity_cs) zaregistrujete, můžete si do svého profilu nahrát životopis, kdykoli profil aktualizovat a aktivně vyhledávat zajímavá pracovní místa. Volná pracovní místa můžete také hledat na portálu EURES.

Kde mám hledat pracovní umístění?

Na portálu EURES (www.eures.europa.eu) v sekci pro uchazeče o zaměstnání klikněte na záložku „Vyhledat pracovní místo“. V kategorii „Oblast solidarity“ zaškrtněte položku „Sociální práce“, použijte příslušné filtry a začněte vyhledávat. 

Na portálu EURES jsem si našla volné pracovní místo, o které mám zájem. Jak mám postupovat dále?

Jakmile si najdete jedno nebo více zajímavých volných pracovních míst, můžete se obrátit na jedno ze dvou evropských konsorcií, která se zabývají umísťováním uchazečů v celé Evropské unii. Sdělte jim, že máte zájem o konkrétní volné místo, popište, jak byste si svou práci představovali, a uveďte, že jste ochotni se za prací přestěhovat do zahraničí.

Pozor! Konsorcia mohou pomoci pouze těm, kdo mají zájem o práci v jiné zemi EU (tzv. přeshraniční umístění). 

Pokud je budete kontaktovat, sdělte své jméno a napište, co můžete nabídnout (přiložte třeba svůj životopis a uveďte své registrační číslo účastníka evropského sboru solidarity).

Případně také zkopírujte odkaz na příslušné volné pracovní místo.

Konsorcia můžete kontaktovat prostřednictvím následujících internetových stránek a e-mailových adres:

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.