Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Често задавани въпроси

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в полза на общности и хора от цяла Европа.

Идеята за създаване на Корпуса беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г.; Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г. Повече информация

След приключването на лесна процедура за регистрация участниците могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг от проекти. Тези проекти ще се управляват от проверени организации, на които е било разрешено да ръководят проекти на Европейския корпус за солидарност.

Как функционира Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е общност от млади хора, които се регистрират, за да заявят своя интерес за участие в проекти за солидарност, и които са съгласни с мисията и принципите на Корпуса и ще се придържат към тях.

Когато се регистрирате, вашите данни ще се съхраняват в базата данни на Европейския корпус за солидарност и организациите ще могат да търсят в нея хора за своите проекти. След това организациите ще поканят избраните участници да се включат в тези проекти.

Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. След като проектите бъдат одобрени, тези организации ще получат достъп до базата данни за участниците, за да изберат младите хора, които са най-подходящи за техния проект. После организациите ще се свържат с тези младежи и ще направят своя окончателен избор.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, преди да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност и преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти.

В зависимост от вида на проекта и от вашите знания и опит може да получите обучение от Корпуса преди започването на проекта.

Кой може да се присъедини към Европейския корпус за солидарност?

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, когато сте на 17 години, но не можете да започнете дейност по проект, преди да навършите 18 години. Също така, не трябва да сте на възраст над 30 години към началото на дейността.

Освен това трябва да пребивавате законно в държава от ЕС или в една от следните държави:

 • Република Северна Македония, Турция,
 • Лихтенщайн, Исландия, Норвегия,
 • Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия,
 • Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна,
 • Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина , Сирия, Тунис,
 • Руска федерация.

Въпреки че можете да се присъедините към Европейския корпус за солидарност, ако отговаряте на тези критерии, за някои проекти е възможно да има допълнителни ограничения за възрастта, местопребиваването или гражданството в зависимост от вида на проекта и начина на финансирането му.

Какви дейности може да извършвам в рамките на проект на Европейския корпус за солидарност?

Проектите на Европейския корпус за солидарност ще са в множество области, но всички проекти ще са съобразени с неговата мисията и принципи.

Примерни дейности:

 • подпомагане на възстановяването на училище или общностен център, разрушени след земетресение
 • предоставяне на подкрепа на новопристигнали кандидати за убежище
 • почистване на растителност в гори, за да се предотвратят горски пожари
 • работа с хора с увреждания в общностен център.

От вас няма да се изисква да извършвате дейности, свързани с незабавната реакция при бедствия. Тези задачи ще продължат да се изпълняват от специалистите, които имат необходимите умения и опит, за да работят при подобни опасни условия.

За повече информация вижте списъка на видовете проекти.

Какви ангажименти ще поема, ако се присъединя към Европейския корпус за солидарност?

Когато се присъединявате към Европейския корпус за солидарност, от вас ще бъде поискано да потвърдите, че сте съгласен с мисията и принципите на Корпуса. и ще се придържате към тях. След това вашите данни ще се съхраняват в системата на Европейския корпус за солидарност.

В рамките на процеса на регистрация ще трябва да предоставите основни данни за себе си и да посочите от какъв вид проекти се интересувате и с какви знания и опит разполагате. След това ще трябва да попълните по-подробна информация за вас, включително кога ще можете да участвате в проекти. Можете да актуализирате тази информация по всяко време, като влезете в личния си профил в системата на Европейския корпус за солидарност.

Организациите, които са одобрени от Европейската комисия да осъществяват проекти в рамките на Корпуса, ще имат достъп до вашите данни, когато търсят потенциални доброволци или работници за своите проекти. Ако организация се свърже с вас и ви предложи да работите по неин проект, не сте длъжен да приемате предложението – винаги сам решавате дали да се присъедините към даден проект.

Ако решите, че не желаете да участвате в проекти на Европейския корпус за солидарност, можете по всяко време да влезете в профила си и временно да го скриете от организациите или да го изтриете напълно. Освен това можете да изберете опция да не получавате електронни писма и други съобщения.

Каква е разликата между доброволческата и професионалната част на Европейския корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност има две допълващи се направления – за доброволчески и за професионални дейности. С доброволческото направление на младите хора се предлага възможност да извършват доброволческа дейност на пълно работно време за срок от два до дванадесет месеца в друга страна. Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“), както и други програми за финансиране на ЕС.

По професионалното направление ще се предоставят възможности за работа, стаж или чиракуване в множество сектори, които участват в дейности за солидарност и се нуждаят от високо мотивирани млади хора с обществено съзнание. Професионалното направление ще се развива постепенно чрез партньорства с публични органи, НПО и търговски организации, които работят в тези области.

За различните проекти са необходими хора с различни умения и опит, затова организациите имат възможност да набират участници от Европейския корпус за солидарност като доброволци, работници, чираци или стажанти.

Доброволците не получават възнаграждение за извършваната от тях работа, а различна подкрепа в зависимост от програмата на ЕС, по която се финансира дейността, например пътуване до и от мястото на проекта, настаняване, храна, медицинска застраховка и малка сума за покриване на ежедневни разходи.

Младите хора, заети по професионалното направление от Европейския корпус за солидарност, имат трудов договор и получават заплащане за работата, която извършват, в съответствие с националното трудово законодателство и колективните договори, които са в сила. Обикновено те би трябвало сами да покриват ежедневните си разходи за издръжка и настаняване със заплатата, която получават от работодателя си. За тях ще важи трудовото законодателство на страната, в която работят. Информация за работата в различните страни от ЕС ще намерите на уебсайта Вашата Европа.

Тези, които участват като практиканти или стажанти, също имат трудов договор и обикновено получават издръжка за покриване на разходите.

Какво се случва, след като се регистрирам?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива и организациите все още са в процес на разработване на своите идеи и предложения за проекти. Очаква се организациите да започнат да набират участници в края на пролетта на 2017 г., а участниците да започнат да работят по проекти от юни 2017 г. нататък.

Междувременно Европейската комисия ще ви държи в течение за това, което се случва с Европейския корпус за солидарност, чрез електронната поща и социалните медии.

Какви видове организации могат да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от организации. Това включва правителствени организации, общини, неправителствени организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации трябва да работят по проекти за солидарност.

Как организация може да кандидатства да осъществи проект в рамките на Европейския корпус за солидарност?

През цялата година Европейската комисия ще обявява какви видове проекти търси в рамките на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти трябва да са в съответствие с мисията и принципите на Корпуса.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, за да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти. Организациите трябва да спазват и Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Съобщенията за Европейския корпус за солидарност ще се публикуват в профилите на Европейската комисия в социалните медии и в специализирани издания.

Как мога да получа по-подробна информация за Европейския корпус за солидарност?

Моля, прочетете внимателно цялата информация, публикувана на този уебсайт. Ако все още имате въпроси, свържете се с нас чрез функцията Задайте въпрос. Стремим се да отговаряме на всички въпроси в срок от пет работни дни.

Как мога да започна работа или стаж по-бързо?

След като се регистрирате за участие в професионалното направление на Европейския корпус за солидарност на адрес https://europa.eu/youth/solidaritY_bg ви приканваме да поддържате профила си актуален, да се уверите, че сте качили вашата автобиография и активно да търсите интересни свободни позиции. Освен това можете да търсите активно свободни работни места на портала EURES.

Къде мога да намеря потенциални възможности за дейност?

Отидете на страницата „Намерете работа“ в раздел „Търсещи работа“ на портала EURES на адрес www.eures.europa.eu. Изберете „Социална дейност“ в раздел „Контекст на солидарност“ от менюто вляво, използвайте наличните филтри и извършете вашите търсения. 

Намерих подходящо свободно работно място на портала EURES и желая да кандидатствам — какви са следващите стъпки?

След като сте намерили едно или няколко интересни свободни работни места, можете да се свържете с един от двата европейски консорциума, които улесняват заемането на работни места в целия Европейски съюз, за да видите как това би могло да се превърне в дейност в рамките на Корпуса за солидарност. Можете да посочите вашия интерес към конкретната позиция, да подчертаете защо сте подходящ за нея, както и че сте готов да се преместите в чужбина, за да заемете длъжността.

Забележка: ролята на консорциумите е да помагат единствено на регистрираните лица, които се интересуват да намерят работа в друга страна от ЕС („трансгранична позиция“). 

Когато се свържете с тях, се представете и посочете какво бихте могли да предложите (приложете например автобиография и посочете регистрационния си номер в Европейския корпус за солидарност).

Ще бъде чудесно, ако можете да им изпратите и връзка към съответното работно място.

Можете да се свържете с консорциумите, чиято задача е да ви помогнат докато успешно заемете съответната позиция и след това, на следните уебсайтове/електронни адреси:

 

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.